If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Вирусна репликация: литична и лизогенна

Вирусната репликация се осъщесвява в два цикъла: в литичния цикъл вирусите бързо превземат клетката-гостоприемник, произвеждат много копия, разрушават клетката и инфектират други клетки. При лизогенния цикъл вирусите се промъкват в гостоприемника, остават скрити в него и чакат. На някакъв по-късен етап те се активират и започват да произвеждат копия на себе си, както и да инфектират други клетки.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека поговорим за репликацията на вирусите. След като знаем, че вирусите са изградени само от протеини и един вид нуклеинова киселина, което означава, че те нямат органели, чрез които да създават копия на самите себе си, те трябва да влязат в други клетки, за да използват тяхното АТФ и техните органели, за да се репликират. Първата стъпка е да влязат в тази клетка. И само ще спомена някои неща, за да обобщя. Запомни, че има три начина да се влезе в една клетка. Един от тях е чрез бактериофаги, те буквално инжектират генетичния си материал в клетката. Докато всеки друг вид вирус използва един от двата начина. Ако те нямат обвивка, измамват рецепторите на клетката, за да ги допусне вътре. Или ако са с обвивка, те могат или да използват трикът с рецептора, или директно могат да се слеят с мембраната. И веднъж след като генетичният материал е вътре в клетката, вирусът е проникнал вътре и е готов за превземане. Но тук е моментът, в който той прави избор. Той е или нетърпелив и готов да действа, за да се репликира, или чака и казва, "Знаеш ли какво? Предпочитам да седя и да чакам, докато стана готов да превзема клетката!" И така, нека да нарисувам тези две възможности, за да видим какво се случва. С първия избор, нетърпеливият вирус върви напред и превзема органелите на клетката. Тяхното АТФ, рибозомите, нуклеиновите киселини, аминокиселините, започват да правят копия на генетичния материал на вируса, който, отново, може да бъде РНК или ДНК. И също протеините на вируса, за да направят обвивка. И те ще се сглобят сами. Това означава, че ще се съберат заедно сами, за да формират напълно функционален вирус. И тъй като клетката продължава да произвежда още и още вируси, накрая тя ще бъде принудена да се разпадне или да се разпокъса и веднъж като се разкъса всички тези вируси се освобождават в околната среда. Ако има други клетки наоколо, то тогава тази армия може да започне да инфектира, да прониква в тези съседни клетки и да създава още армии. Това е доста логично, ако имаш много гостоприемници наоколо и целта ти е да създадеш най-голямата армия по възможно най-бързия начин. Това е нетърпеливият вирус. А какво се случва с другата опция? Другата опция е когато вирусът избира просто да се промъкне и да се закачи. Мисли, че бактерията се справя добре сама, може би няма други гостоприемници наоколо, така че няма причина да убие гостоприемника си, защото разрушаването му ще го унищожи, така че не искаме това. Просто ще държим гостоприемника жив. И за да се промъкне вътре и да остави бактерията да извършва своята дейност, докато чака се комбинира с генетичната информация на приемника, така че той не може да определи дали е там. Той си седи тихо там, защото е потиснат. Има потиснати гени на вируса. Така че той не се изявява, не се транскрибира. Така че не прави нищо. И това се нарича провирус или може да го чуеш и като профаг. И още веднъж, тъй като не прави нищо, се нарича спящ или в латентна фаза. Така че бактерията просто си прави своята дейност, продължава да се репликира, и естествено вирусът е вече там. Така че ще продължи да се репликира. Вирусът ще се репликира, когато и бактерията го прави, защото е част от нейния геном. Но веднъж на 10 000 пъти при протичането на този процес, ако се случи нещо различно, например ако бактерията е изложена на UV лъчи или по някаква друга причина, при всички случаи има някаква причина, която отслабва потискащия ген на вируса, за който говорихме. Така че вече да не е потаен Геномът на приемника, като повечето други геноми, ще започне да иска да се поправи сам. Това означава, че ще отреже вирусния геном, за да опита да поправи своя геном, ще отреже част от ДНК-то си, точно в която се намира вирусът. И сега вирусът е активен. Готов е да се репликира, да разруши клетката и да накара своята армия да инфектира други клетки. Официално подходът за възпроизводство на нетърпеливия вирус се нарича литичен цикъл, а тактиката с промъкване се нарича лизогенен цикъл. Сега би трябвало да имаш добра представа за това какво са литичен и лизогенен цикъл при възпроизводството на вирусите.