If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:11:25

Видео транскрипция

В последното видео говорихме за нормалните кръвни стойности и диапазони. Но не навлязохме в темата за мерните единици. Мислех да поговорим за това сега. Най-добрият начин да говорим за мерните единици и информацията, която ни казват, е да ги разделим на две основни категории. Едната е количество, а другата е функция. И ще говорим за всяко от тях поред. Под количество имам предвид, да кажем, че искаш да предадеш на някой информация за количеството от нещо. Кои са различните начини, по които можеш да го направиш? Единият начин е да кажеш: масата, нека открием масата на това, което те интересува, и обема. И можеш да предадеш информацията – можеш да кажеш, че е, може би, пет грама на литър. Или, в случая с хемоглобина, можеш да кажеш, че е 15 грама на децилитър и децилитър просто означава 1/10 от литъра. И можеш да предадеш информация по този начин. Това е направено няколко пъти, можеш да видиш, в този списък лабораторни стойности. Можем да видим, че правим това за хемоглобина. Също го имаме тук долу за кръвния уреен азот, глюкозата на гладно, калция, фосфата, общия билирубин, директния билирубин. Тази стратегия за предаване на информация чрез просто откриване на масата в даден обем се използва няколко пъти. Но ето нещо, което мисля, че много хора пропускат в лабораторните стойности, и това е фактът, че можеш да сравниш нещата едно с друго. Мога, например, да погледна този списък и да кажа, че хемоглобинът е 15 грама в децилитър, но имам само 15 милиграма кръвен уреен азот в децилитър. В един децилитър, в същия обем, имам хиляда пъти повече хемоглобин, отколкото кръвен уреен азот по маса. И това е доста интересно, понеже ти казва как изглежда на повърхността, че хемоглобинът по маса очевидно е много по-често срещан в кръвта, отколкото кръвния уреен азот. Това е един начин да говорим за количеството нещо. Друг начин да говорим за количеството нещо, нека променим цветовете, е буквално да преброим броя от нещо, който ще срещнеш в определен обем кръв. И понякога правим и това. Всъщност ще преброим, за белите кръвни клетки, ще преброим до 5000 клетки в един милилитър. Или за тромбоцитите, може да кажеш, че има 227 000 – и ще поставя "клетки" в кавички, понеже това са клетъчни фрагменти. И дори като гледаме тези двете, микролитър и милилитър, можеш да видиш, че има много повече тромбоцити в същия обем, отколкото бели кръвни клетки. Те може да са по-малки, но има повече от тях. Това е вторият начин да говорим за количеството. Ако преминем през този списък, виждаш ли друг пример за брой от нещо в даден обем? Ако мислиш, че не, тогава ще изтъкна нещо, което може да те изненада. Помисли за тези – милиеквиваленти на литър, всички тези йони са милиеквиваленти на литър. Като помислим какво означава милиеквивалент – може би трябва да използвам пример, за да го направя малко по-конкретно, може би това ще е добър пример – натрий. Тук имам натрий – и помни, натрият е катион, той е заряд от едно. И имам 141 милиеквивалента от него. И това е същото, като да кажа, че имам 0,141 еквивалента, понеже знаем, че мили- е просто една хилядна, така че това е същото като това. И знаем, че понеже натрият има само един положителен заряд, що се отнася до еквивалентност, един мол натрий е равен на един еквивалент натрий. Следователно, ако имам 0,141 еквивалента натрий, имам точно същото число, 0,141, мола натрий. Знаеш, че моловете – това е числото на Авогадро, това е 6,02*10^23, просто голямо, голямо число. Ако умножа това по цялото това нещо – и го направих тук с калкулатора си, можеш да откриеш, че 0,141 умножено по 6,02 по 10^23 е около 8,5*10^22 натриеви йони. Ако трябваше буквално да ги преброя, щеше да отнеме огромно количество време да преброя този огромен брой йони. Но ако трябва да направя това, всичко това е брой в, в този случай, литър, това е обем. В един литър имам толкова натриеви йона. Това е просто брой в даден обем. Не е различно. Но мисля, че терминът милиеквивалент може да е малко учудващ за хората. Не мислим за това в числа. Третият начин да мислим за количество ще е в проценти. И един пример ще са всички тези числа. Всички тези са проценти. И това са проценти от число. Това са проценти от брой бели кръвни клетки. Това ще е процент от брой в даден обем. Това ни казва, например, за лентите, 3% по 5000 на милилитър. Това ще е пример едно. И друг начин да мислим за процента ще е като това ето тук. Помисли за това, какво означава хематокрит? 45%. От какво е процент това? Това е процент от общия кръвен обем. Ако взема общия кръвен обем, колкото е той, просто взимам някаква кръв от ръката си и тя е 10 милилитра. Тогава 45% от нея, или 4,5 милилитра, ще са червени кръвни клетки. И останалата част от тази течност ще е предимно вода, разбира не, но в тази вода може да има протеини и имуноглобулини, и всякакви неща, които ни помагат да останем здрави. Този процент представлява колко от общия ми кръвен обем е зает от червените кръвни клетки. Това представлява това число. Сега говорихме за количеството по три начина. Но също споменах функцията отдолу. Говорих за функцията в началото на това. Представи си, че имаш ситуация – да кажем, че имаш малък ензим, ще го нарисувам тук, това малко у. И да кажем, че ензим у има дадена работа. И работата на този ензим е да вземе малки молекули като тези, пет от тях, и да добави малки червени неща към тях. Трябва да добави малки червени неща към тях. И оставяш това да протече за пет минути. Просто държиш под око ензим у. И гледаш колко от тези преобразува. И откриваш, че в края на петте минути е успял да преобразува четири от тях. Имаш четири преобразувани за пет минути. Дотук добре. Това е добре. Четири са били преобразувани. Сега имаш друг човек. И той има ензим у. И има повече от него. Има повече ензим у от първия човек. И този човек има същата задача. Или, даваш му куп от тези малки лилави молекули, каквито и да са те, и питаш колко от тях може да преобразува за пет минути. И може да мислиш, че очевидно има повече от жълтия протеин ензим у. Ако има повече от протеина ензим у, очевидно може да преобразува повече от човек едно. Това тук горе е човек едно. Да кажем, че това е човек едно, а това е човек две. Човек две, след пет минути – да кажем, че го засечеш – преобразува три. Успял е да преобразува три и минават пет минути. Малко е изненадващо. Мислиш за това и казваш, че ако трябва да откриеш количеството от ензима – да кажем, че работата ти, както в част едно, е да откриеш количеството от един ензим – и направих това по маса, използвах масата на обем от ензима. Тогава човек две изглежда сякаш има повече. Или ако направех това с броя от ензима, отново, човек две изглежда има повече. Или, ако направех това с процент, процент от всички ензими, отново, човек две изглежда сякаш има повече, понеже има повече от ензима. Но ако погледнеш функцията, ако можеш да погледнеш количеството работа, което бива извършено от ензимите, или резултатът от този ензим, тогава, очевидно, човек едно печели. Има повече извършена работа от човек две. Ако гледаш реалната активност – и това имам предвид, когато казвам функция, гледаш ензимната активност или нещо като хормонална активност – тогава това ще е различна история. Нека направя малко място тук. Функцията предполага хормонална или ензимна активност. И в този случай, човек едно ще има по-голямо число, понеже има повече ензимна активност в този случай. Всички три от тези, тези отдолу, са примери за активността. Когато видиш IU или U, това се отнася до международните мерни единици или само единици. Това е начин за стандартизиране из целия свят или понякога, ако е през поредица лаборатории, само в една страна, как може да разгледаме функцията на определен ензим. И всеки път, когато видиш IU/L, това не ти казва количеството ензим, въпреки че, разбира се, ще очакваш, че ще има някаква корелация, но ти казва повече за функцията на ензима.