If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:03

Болестта на Алцхаймер: плаки и неврофибриларни възли

Видео транскрипция

Ако погледнем мозъчната тъкан, която е била засегната от болестта на Алцхаймер, под микроскоп, почти винаги има два общи фактора, които ще видим, и те са наречени плаки и възли. Нека за момент разгледаме плаките. Те всъщност са наречени бета-амилоидни плаки. Амилоидни е името, което използваме за части от протеини, тоест не са цели протеини, а просто малки части от тях. Те нормално се произвеждат в тялото. Бета-амилоидите са части от протеини, които са били отчупени от по-голям протеин от специфични ензими. Тук имаш неврон с този протеин, наречен протеин амилоиден прекурсор, който един вид изпъква през клетъчната мембрана. И бета-амилоидът се оформя, когато тези ензими отчупят бета-амилоидните протеинови частици. Тези малки бета-амилоидни частици са лепкави донякъде, така че ще започнат да се скупчват заедно. И, докато се скупчват, те се смесват с други молекули и дори с други неврони, като образуват това, което се нарича бета-амилоидни плаки. Смята се, че тези скупчвания на плаки, особено по-малките, може да повлияят на комуникацията клетка-с-клетка между невроните, блокирайки сигналите в синапса. Също се смята, че те може да активират имунния отговор, което води до възпаление и казва на имунните ти клетки да излязат и да унищожат нарушените клетки. И е много важно да отбележим, че този процес все още не е добре изяснен. По-специално, не е ясно дали самите бета-амилоидни плаки водят до причиняване на болест на Алцхаймер, или са резултат от прогресията на болестта на Алцхаймер. Това са плаките. Нека сега поговорим за възлите. Друго, по-засукано име, което може да чуеш, е неврофибриларни възли. Те, за разлика от бета-амилоидните плаки, се появяват вътре в невроните. Обикновено здравите неврони са външно подкрепяни от и частично изградени от тези структури, наречени микротубули. Тези микротубули са като пътища, които насочват хранителни вещества и други молекули от клетъчното тяло надолу към аксона на клетката, който обикновено е свързан с друг неврон. И по този начин съседните неврони комуникират. Можеш да помислиш за тези микротубули като за релсите, по които върви миньорската количка с известно количество руда и минерали, които са като хранителните вещества и съобщенията, към другите миньори, които са като другите неврони. Един специален протеин, наречен просто "тау", се прикрепя и стабилизира релсите. Един вид като лостовете на релсите, които ги държат на място, тези тау протеини държат микротубулите на мястото им. При болестта на Алцхаймер тези лостове на релсите, тау протеините, са химично променени и не са правилният вид лостове. И вместо да държат релсите заедно, те се събират с други тау протеини. Когато направят това, те се заплитат едни с други. И след като нищо вече не държи релсите заедно, какво правят те? Те започват да се разпадат и микротубулите се разпадат и тези тау протеини стават възли. И след като трасето ни е объркано, това нарушава цялата транспортна система. Когато това се случи, наричаме тези неврофибриларни възли. След като възлите са един вид подобни на нишки влакна или фибри, казваме "фибриларни". И, след като са в мозъка, казваме, че са "неврофибриларни". И по този начин нарушението на релсовата ни система причинява някои комуникационни проблеми между невроните ни. И, след като не могат да комуникират или да транспортират материалите ни, те евентуално биват изведени от експлоатация и преминават нервноклетъчна смърт. Тези плаки и възли могат да бъдат намерени в мозъците на много стари хора, но се намират в много, много по-голяма степен в мозъците на хора, които страдат от болестта на Алцхаймер. И при Алцхаймер те започват да се оформят и разпространяват от кортекса по доста предвидим начин, докато Алцхаймер прогресира. Най-рано засегнатите области обикновено са тези, които са свързани с ученето и паметта, тук в темпоралния лоб. И докато се разпространява и повече неврони биват засегнати, обикновено достига фронталния лоб, където биват засегнати мисленето и планирането. И после обхваща още повече от темпоралния лоб, докато говоренето и комуникирането също биват засегнати. И после се придвижва до париеталния лоб, където чувството ти за положението на тялото ти по отношение на обектите около теб, бива засегнато. И в тежки и крайни стадии на болест на Алцхаймер, тези плаки и възли са се разпространили през повечето от кортекса. Когато това се случи, кортексът бива сериозно, сериозно увреден. И поради тази широкоразпространена клетъчна смърт, мозъкът значително се свива. Но, тъй като Алцхаймер прогресира с различна скорост за всеки пациент, скоростта на разпространяване на тези плаки и възли се различава от пациент на пациент.