If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:44

Видео транскрипция

Учени и лекари продължават да научават повече и повече за болест на Алцхаймер и деменция като цяло, но за нещастие все още не са намерили лек. Като казахме това, има лекарства, които могат да помогнат за намаляне на симптомите на деменция, като загуба на памет и объркване. В момента всички лекарства, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата, или FDA, са насочени към един от два невротрансмитера: ацетилхолин или глутамат. Първият клас лекарства са инхибитори на холинестераза. Ацетилхолинът е много важен невротрансмитер в мозъка и нервната система. Въпреки че има важни функции в други части на тялото, в мозъка помага на невроните да комуникират. И тази комуникация на невроните позволява на мозъка да мисли и да прави неща, като поддържане на внимание, усещане на неща, учене и помнене на неща. Да кажем, че имаме тези два неврона, които опитват да комуникират, един предаващ неврон и един получаващ неврон. Предаващият неврон освобождава невротрансмитера ацетилхолин, който се прикрепя към ацетилхолинов рецептор на получаващия неврон. Така комуникират тези два неврона. За регулация на този процес имаш ензим, който постоянно разгражда ацетилхолинът, който бива освободен, и се уверява, че не се натрупва прекалено много. Този ензим се нарича ацетилхолинестераза и разгражда ацетилхолин в оцетна киселина и холин. Мисли за ацетилхолинестеразата като за Pac-Man и за тези ацетилхолини като за малките точки, който той изяжда. Той постоянно изяжда точките, но някои от тях комуникират между невроните. И това е баланс - някои от точките биват изядени, някои комуникират. Ацетилхолинестераза е вид холинестераза. Ако хвърлим инхибитор на холинестеразата в сместа, като призрака в Pac-Man, тогава инхибираме, или спираме, Pac-Man от вършенето на работата си да изяжда точките. Което означава, че тези точки се натрупват и накланяме баланса в полза на точките, или ацетилхолина. Пациентите с болест на Алцхаймер вече имат намалени нива точки. С Pac-Man имат дори по-малко. Но ако инхибираме Pac-Man, тогава по-малко точки биват изядени. И имаме повече активен ацетилхолин. И като спираме ензима, който разгражда ацетилхолина, можем да помогнем на невроните да комуникират при хора с болест на Алцхаймер. И това лекарство може да помогне за отлагане на влошаването на симптоми на деменция средно за около 6 до 12 месеца за половината пациенти, които ги взимат. Въпреки че обикновено се толерират доста добре, някои странични ефекти може да включват гадене, повръщане и загуба на апетит. И това е първият вид лекарство за болестта на Алцхаймер. Вторият вид е насочен към невротрансмитера глутамат и се нарича мемантин. Като инхибиторите на ацетилхолинестераза, мемантинът се предписва за помагане на пациентите със симптоми, свързани с паметта, вниманието, логиката и езиковите умения. Но вместо върху ацетилхолин се фокусираме върху невротрансмитера, който се нарича глутамат. Глутаматът, когато е в нормални нива, помага ученето и паметта и се смята за възбуждащ невротрансмитер. Когато нивата на глутамат станат твърде големи, той е токсичен за клетките. И използваме думата екситотоксичност, което е когато клетките станат твърде възбудени и като резултат може да умрат. Наличието на твърде много глутамат се смята за един възможен начин, по който хората с болест на Алцхаймер губят нервни клетки и, следователно, имат проблеми с ученето и помненето на нови неща. Отново имаме нашите два неврона - предаващ и приемащ. И имаме този рецептор на приемащия неврон, наречен NMDA рецептор, който е като канал или път, който пуска йоните в получаващата клетка. Този път ги пуска, когато глутаматът се прикрепи към него. Ако има твърде много глутамат и този път е винаги отворен, тогава получаващият неврон може да пострада от екситотоксичност, понеже винаги бива стимулиран. Мемантинът блокира този рецептор за глутамат, така че този канал е по-често затворен. И когато е затворен по-често, сваляме стимулацията до по-нормални нива и избягваме убиването на клетки чрез свръхстимулиране. Мисли за глутамата като за ключ, който отваря вратата към това парти тук долу, пускайки всички йони вътре. Ако влязат твърде много, партито става твърде голямо и твърде претъпкано и извън контрол. Ако поставим различна ключалка на вратата, мемантин, ключът няма да я отвори и партито остава на разумно ниво. Мемантинът се използва по-често за лечение на умерена до тежка болест на Алцхаймер и често бива взиман заедно с инхибитори на холинестеразата. Някои странични ефекти могат да са неща като главоболие, обърканост и замайване. Променяйки за малко скоростите, други форми на лечение, често са насочени към поведенчески симптоми, като възбудимост, неспокойство, агресия и тревожност. Обикновено се предпочита да се насочим към лечения, които не използват лекарства за тях, като поведенческа модификация, тъй като много лекарства, целящи лечение на поведенчески симптоми, увеличават объркването и дори могат да бъдат свързани с увеличена смъртност.