If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Има множество различни теории за причината за биполярно разстройство. Но както с всичко останало, вероятно няма само една причина. Вместо това има много причини, които си взаимодействат по сложни начини. И мисля, че терминът "причина" е проблемен в тази ситуация, понеже намеква, че всеки, който е изложен на Х, Y и Z причини, определено ще заболее от това разстройство, но това не е вярно. Помисли за сезонните алергии. Множество хора може да бъдат изложени на полени, но не всеки е алергичен. Зависи от определени фактори като индивидуалната ти имунна система. И от поведенчески неща, като местожителството ти. В определени ситуации поленът може да е необходим, за да съществуват определени сезонни алергии, но има много други неща, които могат да увеличат или намалят шанса да се разболееш. И в този случай може да е по-подходящо да говорим за рискови фактори, а не за причини. Това е вярно и за биполярното разстройство. Ще говорим за неща, които увеличават вероятността човек да развие биполярно разстройство, но не са гарантирани причини. По-точно ще разгледаме биологичните рискови фактори, психологическите рискови фактори и обстоятелствените рискови фактори. И що се отнася до биологическите рискови фактори, още повече ще ги разделя на генетични рискови фактори, неврохимичен дисбаланс и разлики в структурата и функцията на мозъка. Що се отнася до гените, проучвания на семейства, близнаци и осиновявания са показали, че при биполярното разстройство има много силен генетичен компонент. Дори повече, отколкото при депресията. Всъщност човек, който има член от семейството с биполярно разстройство, има 10 пъти по-голяма вероятност да се разболее от това разстройство, в сравнение с генералната популация. Знаем, че осиновените деца са по-подобни на биологичните си родители, отколкото на осиновителите си, що се отнася до брой случаи на биполярно разстройство, а това посочва генетична причина, а не обстоятелствена такава. И знаем, че еднояйчните близнаци имат по-подобни нива заболяване от разстройството, отколкото разнояйчните близнаци или други братя и сестри. Но това, отново, не е гаранция. Степента е по-висока за еднояйчните близнаци, но не е една и съща. Това, че единият еднояйчен близнак има биполярно разстройство, не гарантира на 100%, че другият близнак също ще го има. Просто увеличава вероятността. Така че докато гените определено имат влияние, ситуацията е доста сложна. Няма един единствен биполярен ген, който гарантира, че някой ще се разболее от биполярно разстройство. Що се отнася до неврохимичен дисбаланс, знаем, че хората със свързано разстройство, тежко депресивно разстройство, знаем, че те показват намалени нива на определени моноаминови невротрансмитери. Това включва серотонин, норепинефрин и допамин. Така че съществува хипотеза, че увеличените нива на тези невротрансмитери може да са свързани с мания. Но други изследователи не са съгласни и мислят, че този модел е твърде опростен. Това е област на активно проучване и знанието за неврохимичните основи на биполярното разстройство ще продължава да еволюира с времето. Може да не сме напълно сигурни какво става на неврохимично ниво, но можем да използваме структурно и функционално изобразяване, за да разгледаме неврологичните разлики между хора с биполярно разстройство и хора без такова. Например някои проучвания са показали разлики във функционирането на префронталния кортекс, който е областта на мозъка, която се занимава с по-висшо познание. Други проучвания разглеждат промените в лимбичната система, или областта на мозъка, която обработва емоциите. Има доказателства, че хора с биполярно разстройство показват увеличение в обема на вентрикулите в мозъка си. Това са кухините към центъра на мозъка, в които цереброспиналната течност е произведена и съхранявана. Друг биологичен фактор може да са нарушенията в ритъма сън-будност. По време на маниен епизод човек има множество енергия и изпитва намалена нужда за сън. И докато мислим за тези неща като за симптоми на биполярно разстройство, възможно е нарушенията на този ритъм сън-будност някак да са причина за разстройството, а не симптом. Нека преминем към психологичните рискови фактори. Едно нещо, което изследователите са забелязали, е, че хората с биполярно разстройство по принцип имат и други психологически разстройства. Тоест то е коморбидно с други заболявания. Това включва тревожни разстройства, като генерализирано тревожностно разстройство и социално тревожностно разстройство. При тези хора има по-голяма вероятност за зависимост, злоупотреба с наркотици и алкохол, но не е ясно дали това е нещо, което естествено се случва по едно и също време с биполярното разстройство, което естествено се случва по едно и също време с биполярното разстройство, или нещо, което се причинява от него. Понеже е възможно хората с биполярно разстройство да използват повече наркотици, понеже опитват да се самолекуват. Така че това, а не някакъв вид биологично предразположение, може да води до този ефект. Това е вярно за всички тези разстройства. Може да ги видим по едно и също време, но не знаем дали едното предизвиква другото. И не знаем дали има някаква обща биологична причина. Като цяло изследователите вярват, че тези психологически фактори не са най-важните причини за биполярно разстройство и че обстоятелствените рискови фактори може да играят много по-голяма роля. Преминаване през голям житейски стрес е един от най-големите предиктори за маниен епизот и това изглежда е най-вероятно за стресори, свързани със социални взаимоотношения. Но, моля, забележи, че това не означава, че преминаване през нещо стресиращо, като развод, изведнъж ще накара някой да развие биполярно разстройство. Вместо това, казваме, че може да предизвика манийни епизоди при хора, които вече са в риск. Друго нещо, което искам да отбележа, е, че тези стресиращи житейски събития не са просто нещата, за които обикновено мислиш, когато мислиш за стресори. Така че може да е полезно, когато видиш тази дума, умствено да я замениш с големи житейски промени. Тези стресори могат да включват загуба на работа, но може да включват започване на нова работа, отиване в колеж, сватба. Изглежда също има няколко други обстоятелствени фактори, които могат да доведат до манийни епизоди при хора, които вече са в риск. Например приемът на определени антидепресанти може да доведе до маниен епизод. Това е една от многото причини хора, които преминават на антидепресанти, особено SSRI, биват щателно наблюдавани от техните лекари. Разделих тези рискови фактори на биологични, психологични и обстоятелствени фактори, но за да имаме картина на това, която можем да разберем, можеш да помислиш, че те са свързани едно с друго, или надграждат едно друго. Ако трябваше да ти дам едно нещо, което да запомниш за това видео, ако трябваше да ти дам силна и бърза причина, щях да кажа, че биполярното разстройство е причинено от биологично предразположение в комбинация със специфични психологически и обстоятелствени фактори.