If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:23

Защо някои хора имат проблеми с употребата на субстанции, а други - не?

Злоупотреба с наркотици и наркомании

Видео транскрипция

Както се оказва, много малък брой от хората, които използват вещества, започват да злоупотребяват с вещества. Това е нещо, за което не знаем много. Не знаем защо определени хора, но други не, преминават от употреба към злоупотреба. Не знаем как употребата, като цяло, прогресира до злоупотреба. Но въпреки че нямаме цялостен модел, имаме доста теории, които се отнасят до това. В това видео ще разгледам този въпрос. Първият модел, за който искам да говоря, е теорията за общия синдром, която понякога се нарича теория на проблемно поведение. Тази теория оперира с идеята, че може би има един единствен подлежащ фактор, предразположение към употреба на наркотици, който може да постави хората в по-голям риск от злоупотреба с вещества. Но това е много детерминирано. Намеква, че човек, който има предразположеност към употреба на наркотици, ще развие проблеми със злоупотреба с наркотици, а това изглежда доста тежко. По-нюансен начин да говорим за това е да използваме нещо, което изследователите обикновено наричат модела на швейцарското сирене. Тук имаме парче швейцарско сирене, като, разбира се, то има дупки. Представи си, че всеки човек на Земята е уникално парче швейцарско сирене. Местата на дупките на всяко индивидуално парче и големината на дупките и броя на дупките варират от човек на човек. Можем да си представим, че твърдите части на сиренето представляват нещата, които ни защитават от злоупотреба с вещества. Колкото повече цяла, твърда площ имаш, толкова по-малко вероятно е да използваш наркотици. Дупките, от друга страна, представляват рисковете. Хората с много дупки или с много големи дупки ще са в по-голям риск за злоупотреба с наркотици. Можем да си представим човек, приятелите на когото използват вещества, и това отваря вратата и за тяхната употреба. Или може би има роднина, който злоупотребява с вещества. Всъщност, има много различни видове рискови фактори за злоупотреба с вещества. Можем да помислим за тези различни рискови фактори като за индивидуални парчета. Да кажем, че имаме три парчета швейцарско сирене. Всяко от тях представлява различен вид рисков фактор. Имаме биологически рискови фактори, неща като гени. Психологически рискови фактори, може би определени личностни фактори, които са свързани със зависимостта. Също имаме и социални рискови фактори. Неща като да имаш приятели, които използват вещества, за което говорихме по-рано. Разбира се, тези парчета са различни за всеки индивидуален човек. Може да има повече дупки в едното и по-малко в другото. Но всеки има някаква уникална комбинация от рискови фактори. Нека опитаме да използваме това като начин да говорим за защо някои хора развиват зависимост от наркотици, а други не развиват. За да направим това, искам да си представиш, че насочваш лазерна показалка през тези различни парчета сирене. Имам три лазерни показалки тук, като тези лазерни показалки представляват употребата на наркотици за различни хора. Ако светлината докосне парче сирене, тя ще спре. Но ако светлината премине през дупка, тя ще продължи да се движи напред. Само когато светлината стигне задната стена, само когато премине през всички дупки и в правилната комбинация, човек ще развие зависимост. Да кажем, че имаме един човек, който употребява вещества, но няма много рискови фактори. Няма много дупки в швейцарското си сирене. В този случай сиренето ще блокира лъча на лазерната показалка. Човекът няма да развие зависимост. Но да кажем, че имаме друг човек, който има няколко рискови фактори. Може би има роднина, който има проблем със злоупотреба с наркотици. В този случай част от светлината ще премине. Но ако има по-малко дупки в другото парче швейцарско сирене или ако парчетата не са подредени в правилния модел, тогава светлината ще спре там. Но представи си, че имаме друг човек, който може би има много дупки в швейцарското си сирене, има много рискови фактори. Или може би има средно количество, но те са подредени по много специфичен начин. В този случай лазерът ще може да мине директно през дупките на швейцарското сирене при всички парчета и ще освети стената отзад, което означава, че този човек ще развие зависимост. Надявам се, че не те обърках прекалено с този модел със лазерната показалка и швейцарското сирене, но това, което трябва да запомниш е, че всеки отделен човек има уникална комбинация от рискови фактори или неща, които правят по-вероятно този човек да злоупотребява с вещества. И докато много хора може да използват вещества, злоупотребата с вещества ще се развие единствено, когато тези рискови фактори се подредят. Когато те са комбинирани един с друг в правилното време.