If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:01

Въведение в ключовите моменти от развитието на нервната система

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за разстройствата при развитието на нервната система. Може би знаеш някои от тези разстройства от преди, като синдром на Даун или синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност, СДВХ. Това са няколко примера за разстройства на невроразвитието, но преди да говорим повече за тях и за някои други разстройства на невроразвитието, нека започнем, като разделим този термин на части, за да можем да открием какво точно е разстройство на невроразвитието. Казваме невро и невро се отнася до мозъка. Казваме това, понеже при всяко от тези различни разстройства виждаме увреждане на някоя от свързаните с мозъка функции. Нека като паметта, способностите за учене, социалните умения, способността за движения и поддържането на самоконтрола. Това са някои от функциите, свързани с мозъка. И казваме развитие тук, понеже тези заболявания възникват, когато нещо се обърка в мозък, докато той се развива, и това обикновено се случва доста рано. Често по време на бременност или понякога скоро след раждане. Тук искам да се фокусирам върху класифициране на тези различни разстройства на невроразвитието и начинът, по който искам да организирам тези разстройства, е като погледна коя свързана с мозъка функция е увредена, поне основно, във всяка група. Оказва се, че в доста от различните видове разстройства на невроразвитието можем да видим някои насоки, че нещо не е наред в мозъка и можем да видим тези насоки доста рано. Понякога в първите месеци или може би първите години живот и биваме насочени към потенциален проблем с развитието, като сравняваме показателите за развитието за всяко дадено дете, които може да ни тревожат, с нормалните показатели за развитие. Какви са някои примери за маркери за развитие? Това са неща като сядане без да има нужда да бъде държано детето, или пълзене, или бърборене, или дори говорене, или усмихване, или създаване на очен контакт, всички тези малки поведения, които трябва да се случат доста рано и знаем кога се очаква да се случат. Това са някои от показателите, които можем да използваме, за да следим дали мозъкът се развива нормално. Но нека разгледаме това малко по-добре. Нека използваме малка графика, за да говорим повече за това, понеже мисля, че ще ни помогне да намерим повече логика в разстройствата на невроразвитието. Нека начертаем малка графика тук и ще поставим възрастта отдолу, на оста х, а остта у ще използваме, за да категоризираме тези поведения, за които говорихме, тези мозъчни функции. Нека наречем една категория "социални" и после ще направим друга за "двигателни", и нека поставим "когнитивни" тук долу. И това ще стане логично след момент, така че просто ме следвай. И трябва да спомена, че обикновено мислим за тези показатели като възрастови диапазони, вместо специфични възрасти, понеже всеки е различен. Всеки се развива с различна скорост. Нормалното време за определен показател е диапазон, който отчита тези разлики, които обикновено са напълно нормални между хората. Например, нека поставим нещо, което попада в категорията "социални". Някъде между възрастта месец и половина и около три месеца е когато трябва да очакваме нашето бебе да започне да се усмихва в отговор на нещо. Може би ако майката се усмихне, това кара бебето да се усмихне и поставяме усмихване в категорията "социални" тук, понеже усмихването е ранен показател, че бебето развива социалните си умения. Учи се да отговаря на други хора и да им показва как се чувства. Ами категорията "двигателни"? Нека разделим това на две. Имаме "фини двигателни", това са неща като взимане на малки обекти в показалеца и палеца. И имаме "груби двигателни", тоест големи движения, които използват големи мускулни групи, като краката ни. Неща като ходене без никаква помощ. Нека разгледаме ходенето като пример за двигателни умения. Възрастовият диапазон, в който нормално очакваме да е този показател за вървенето е някъде между 12 месеца до 16 месеца, това ще е приблизително нормалният диапазон. Ходенето, ако помислиш за това, изисква доста добро развитие на няколко различни двигателни умения. Трябва да можеш да движиш и координираш ръцете и краката си и трябва да можеш да ускориш и да забавиш, когато е необходимо, в отговор на обстановката и това, което искаш да направиш. Способността да вървиш независимо е някъде в този времеви диапазон, това ни казва, че двигателното развитие върви доста добре. А за категорията "когнитивни" имаме първата думичка, това е доста вълнуващо. Думичка като "мама" или "тата". Очакваме това да дойде някъде между девет месеца и 15 месеца. Това са просто няколко примера за някои от показателите, които знаем. Това е като картинка за нормалното развитие, но какво се случва, когато някой има разстройство на невроразвитието. Понеже разстройствата на невроразвитието увреждат някой аспект от развитието, за някои от децата с някои от тези разстройства можем да видим забавяне в достигането до някой от тези важни показатели. И кои са забавели? Това всъщност зависи от разстройството, за което говорим. След малко ще ти дам пример, но нека просто кажа, че всяко разстройство на невроразвитието по принцип засяга най-вече една от тези групи7. Но пак често има странични ефекти в някои от другите групи. Въпреки че това може да не е винаги така, може да зависи малко от всеки отделен човек, дори с едно и също разстройство. Нека използваме разстройството на невроразвитието церебрална парализа като пример тук. Церебралната парализа включва трудности с извършване на движения и контролиране на мускулите, понеже двигателното развитие е било увредено по някакъв начин. За дете с церебрална парализа често започваме да забелязваме разстройството, когато не достига двигателните показатели. Ако детето ни не върви само до възраст от 18 месеца, може да започнем да се притесняваме как се развива двигателното им развитие и може да започнем да обмисляме разстройства на невроразвитието на движенията, като церебрална парализа, като подлежащата причина. Няма да говоря за причината за тези заболявания, за които ще говоря в това видео. Това става малко сложно за сега, но просто искам да се фокусирам върху полагането на основата за мисленето за разстройствата на невроразвитието. Като продължим с двигателните показатели за момент друго разстройство, при което ще видим някои двигателни проблеми, е синдром на Турет. При някой с Турет главните признаци, които виждаме, са необичайни повтарящи се движения и звуци, като мигане или пръхтене. При дете с Турет може да не видим забавяния в показателите. Вместо това може да забележим неочаквани движения или допълнителни звуци между възрастта три и девет години, но пак ще кажем, че нещо като Турет е разстройство на невроразвитието, понеже причината човекът да го има е понеже е имало някакво събитие, което се е случило по време на развитието. И това е засегнало част от мозъка. Ами социалната група? Пример за разстройство на невроразвитието в тази група ще е разстройство от аутистичния спектър. Където главното нещо, което виждаме, са увреждания на социалните умения. За човек с разстройство от аутистичния спектър може да видим насоки за тези социални увреждания, ако бебето ни тук не се усмихва до тримесечна възраст. Това става малко късно за развитие на това поведение и вероятно един от най-специфичните признаци за разстройство от аутистичния спектър ще е ако детето ни не прави значим очен контакт с мама или татко. Тогава може да започнем да мислим за разстройство на невроразвитието на социалните умения като разстройство от аутистичния спектър, а друго разстройство, което можем да поставим като социално или поведенческо разстройство, е СДВХ. И някой със СДВХ има проблем с фокусиране върху определени задачи за твърде дълго и понякога е хиперактивен или неспокоен. Със СВДХ, въпреки че го поставяме тук, поенже е по-скоро поведенческо разстройство, децата често ще имат езикови увреждания. Ако детето ни не казва първата си думичка около този възрастов диапазон, може да обмислим СДВХ като възможно подлежащо разстройство на невроразвитието. И накрая, частта с когнитивните показатели. Тук поставяме разстройства като синдром на Даун, които се проявяват като различни интелектуални неспособности. Като проблеми с ученето и паметта, и дори говоренето. Може да започнем да обмисляме интелектуално увреждане, като синдром на Даун, ако детето ти на постига някои от тези когнитивни показатели. Ако не казва първата си думичка до около този възрастов диапазон, може също да започнем да мислим за неща като синдром на Даун. И нека поставим Фетусни разстройства от алкохолния спектър, или FASD, ето тук със синдрома на Даун. FASD е друго разстройство, при което хората имат трудности с доста различни интелектуални задачи, като учене или говорене. За тези разстройства тук, които разгледахме, това са само примери за някои от показателите, които може да са забавени при някой с едно от тези разстройства. Понякога може да не видим големи забавяния в ключовите показатели и понякога може да видим доста забавяния в няколко различни показатели и това може да зависи от неща като специфичното разстройство, което човекът има, и тежестта на увреждането на мозъка. И се надявам, че това те накара да помислиш за показателите и нормалното развитие, и различните видове разстройства на невроразвитието.