If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:26

Видео транскрипция

Това малко момче тук е било диагностицирано с церебрална парализа и искаме да разгледаме как може да подходим към овладяване на състоянието му. Може да забележиш, че казах, че искаме да го овладеем, не казах нищо за лекуване на церебралната парализа, а това е понеже церебралната парализа е доживотно заболяване. Увреждането, което се е случило в двигателните центрове на мозъка и е причинило церебрална парализа, е постоянно. Нямаме начин да поправим това увреждане. Така че не можем да излекуваме церебралната парализа. Вместо това искаме да се фокусираме върху намаляване или овладяване на проблемите, които човек с церебрална парализа изпитва. За да открием какво може да трябва да направим, нека започнем, като погледнем този спектър тук, който ни показва диапазона двигателни увреждания, които някой с церебрална парализа може да изпита. Хората с церебрална парализа нямат само двигателни нарушения и ще говорим повече за някои от другите проблеми, които могат да възникнат. Но първо искам да се фокусирам върху този аспект на церебралната парализа. Спектърът тук е доста широк. В лекия край на спектъра имаме дете, което изглежда може да върви и да бяга без много помощ. А от тежкия край на спектъра имаме дете в инвалидна количка, което има нужда от много помощ, за да се справя. Това са двата края на спектъра двигателни нарушения, които можем да видим при човек с церебрална парализа. Човек с церебрална парализа може да попадне навсякъде по този широк спектър и къде попада зависи от вида мозъчно увреждане, което има, и колко лошо е увреждането. Когато разгледаме този спектър, можеш вероятно да си представиш, че някой тук в спектъра ще има много различни нужди от някой ето тук в спектъра. Какво трябва да направим, за да овладеем церебралната парализа на този човек, може да изглежда малко различно в сравнение с това, което трябва да направим, за да овладеем церебралната парализа на този човек. Като имаме предвид разнообразието от двигателни нарушения, които различните хора с церебрална парализа могат да имат, можеш да си представиш колко разнообразно може да е овладяването на церебралната парализа между различните хора, понеже трябва да индивидуализираме плановете за лечение, за да се уверим, че се насочваме към силите и ограниченията на всеки човек с церебрална парализа. Нека видим някои от инструментите, които имаме за овладяване на церебрална парализа. Ако започнем в лекия край на спектъра, какво може да видим тук? За някой в лекия край на спектъра, ако има спастична церебрална парализа, най-честият вид церебрална парализа, при който засегнатите мускули са много сковани, човекът може да има лека мускулна скованост. И може да помниш, че тази скованост е понеже мускулите са твърде сковани. Те получават твърде много съобщения от невроните, които ги контролират, и това ги прави сковани. Едно нещо, което можем да направим, за да помогнем за намаляне на мускулната скованост е да изпробваме лекарства, които блокират някои от тези допълнителни сигнали, преминаващи от невроните към мускулите. Едно от тези лекарства, което често използваме за тази цел при човек с церебрална парализа, всъщност е ботокс. Същият ботокс, който можеш да видиш в късните телевизионни реклами за премахване на бръчки от лицето ти. Много е интересно как работи ботоксът. Той е невротоксин, отпуска мускулите. В случая с тези бръчки по телевизионните реклами, ботоксът отпуска мускулите, които причиняват бръчките. И за церебралната парализа прави нещо подобно. Всъщност прави точно същото нещо. Прави скованите мускули при спастичната церебрална парализа по-малко сковани, но има уловка. Ботоксът не преминава много надалеч, така че трябва да бъде инжектиран директно в мускулите, чиято скованост искаме да успокоим. Правим инжекция с ботокс и после токсинът не позволява на невроните да комуникират с и да стимулират мускулите и прави това, като блокира освобождаването на химикал, наречен ацетилхолин, от тези неврони. И ацетилхолинът е това, което невроните изпращат към мускулите, за да ги стимулират и да ги направят активни. Когато сложим ботокс и не позволим на ацетилхолиновото съобщение да достигне до мускулите, тези мускули вече не могат да са толкова активни и това помага за намаляне на тази мускулна скованост. Спастичната церебрална парализа не е единственият вид церебрална парализа, който можем да овладеем, като използваме лекарства. За дискинетичната церебрална парализа, при която главният проблем е твърде много движение, проблемът отново е, че мускулите са твърде активни. Но този път не овладяваме проблема, като използваме лекаства директно в мускула, както правехме със спастичната церебрална парализа. Вместо това овладяваме проблема, като използваме лекарства, които работят върху контролния център, мозъка. Докато преди използвахме инжекции с ботокс в специфичните спастични мускули, които знаехме, че са сковани, при дискинетичната церебрална парализа трябва да намалим активността на всички мускули, цялата система. Не можем да лекуваме само една област или една мускулна група, както можем при спастичната церебрална парализа. За да имаме този глобален ефект из цялото тяло, използваме лекарство, наречено антихолинергик. Това помага за намаляване на допълнителните движения, които човек с дискинетична церебрална парализа изпитва. Понеже, помни, ацетилхолинът е един от химикалите, който се изисква за създаване на движения на мускулите ни. И антихолинергикът ще намали активността на ацетилхолина във всички места в тялото ти. Антихолинергик, по-малко движение. Може да помниш, че също има трети вид церебрална парализа. Атаксична церебрална парализа, при която човекът трепери и стои нестабилно върху краката си. С този вид церебрална парализа нямаме лекарство, което може да помогне с треперенето или нестабилността, но не е рядко хора с атаксична церебрална парализа да имат също спастична церебрална парализа или дискинетична церебрална парализа. Понякога хората с атаксична церебрална парализа може също да е на някое от тези лекарства, за да помогнат със спастичността или дискинезията. Като преминем надолу по спектъра на тежестта, често трябва да добавим още няколко неща към плана за лечение. Докато сме на темата с лекарства, един проблем, който може да възникне, е, че тази спастичност, тази мускулна скованост, често може да е по-лоша или по-широкоразпространена при някой, който е по-надолу по спектъра на тежестта. Когато това е така, понякога ботоксът не е достатъчен, за да се справи със спастичността. Помни, ботоксът трябва да бъде инжектиран директно в засегнатия мускул, понеже ботоксът не се придвижва много надалеч. Но ако имаме твърде много засегнати мускули, това са много инжекции ботокс. Когато спастичността е толкова широкоразпространена, че не може да бъде овладяна само с ботокс, ни трябва нещо друго, което може да действа по по-обширен начин. Имаме лекарство, наречено баклофен, което блокира активността на невроните в мозъка, които са отговорни за увеличената мускулна активност, която причинява сковаността. Можем да индуцираме цялостна мускулна релаксация с това лекарство. Като преминаваме надолу по спектъра, можеш да видиш, че патерици или може би инвалидни колички може да бъдат необходими, за да помогнат на човека с церебрална парализа да се придвижва, понеже някои части от тялото му може да са твърде сковани или твърде треперещи, че да могат да се движат без допълнителна подкрепа. И едно нещо, за което трябва да внимаваме, когато това е така, е да се уверим, че всички мускули, които не биват използвани толкова много, колкото биха нормално били, не искаме тези мускули да станат твърде слаби или увити в анормални позиции. Понеже когато това се остави така с времето може да доведе до ставна дислокация, която може да причини мускулна, сухожилна или костна увреда, която може да изисква операция на по-късен етап. Важна част от овладяването на церебрална парализа и това е вярно през целия спектър и при различните видове церебрална парализа е да се уверим, че тези засегнати мускули биват използвани и разтягани колкото може поведе, за да опитаме да предотвратим увреждане от неизползване или анормални позиции. И всъщност повечето хора с церебрална парализа, без значение къде на спектъра попадат, ще посещават редовна физиотерапия, за да се поддържат мускулите им колкото се може по-здрави. Ако се насочим надолу към далечния край на спектъра, тук може да видим нуждата от операция, за да поправим проблеми, които могат да възникнат, когато мускулите са много сковани и стави, като бедрената, могат да бъдат увредени от анормалните позиции на краката, които поставят напрежение върху ставата. Понякога операция също се използва в опит да се увеличат тези мускули и сухожилия, които са били скъсени, понеже мускулите са толкова сковани и съкратени. В този край на спектъра има някои други проблеми, които могат да възникнат, които може също да трябва да бъдат овладени. Понякога мускулите в устата и гърлото, които са много важни за ядене и преглъщане, могат също да станат много сковани и това може да затрудни човека да яде нормално, така че може да има нужда от тръбичка за хранене, за да се уверим, че получава всички хранителни вещества, от които има нужда. Може също да имат трудности с правилното затваряне на устата и контролиране на слюнката, понеже лицевите мускули може да станат много сковани. Лигавенето може да е проблем, който трябва да бъде овладян с лекарства като инжекции ботокс в засегнатите мускули. И, помни, сега говорим за хора, които са по-надолу по спектъра. Това не се случва с всеки с церебрална парализа. И помни, че церебралната парализа е причинена от увреждане на двигателните центрове в мозъка. Понякога това увреждане може да доведе до други разстройства, като епилепсия, при която човекът има повтарящи се гърчове. И това е много често срещано при хора с церебрална парализа. Около половината от хората с церебрална парализа също имат епилепсия. Ще трябва да овладеем другите разстройства, като епилепсия, с отделни лекарства за тях. За епилепсията тези лекарства се наричат авнтиконвулсанти. Това са някои от начините, по които можем да овладеем церебралната парализа и овладяването ще бъде настроено според това къде човек попада на този спектър.