If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:49

Разстройствата на развитието на нервната система: достатъчни и необходими причини

Видео транскрипция

Нека разгледаме някои от най-честите събития, които могат да причинят разстройства на невроразвитието. И може би нека ги категоризираме. Тук ще напиша права, която ще е "природа", а на другия край ще е "отглеждане". Имаме малък спектър, който преминава от природа до отглеждане. И вероятно тези термини, природа и отглеждане, са ти познати. Под природа имаме предвид неща, които са вродени, неща, с които сме родени. Например, ДНК-то ни, генетичните ни инструкции, които имаме в себе си, които казват на тялото ни какво да направи и какво да създаде. Това е част от природата ни. Нека поставим ДНК тук долу от страната на природата на спектъра ни от причини за разстройства на невроразвитието. И просто ще кажем "гени", понеже промените в нашата ДНК, може би ако майка ни или баща ни, или и двамата предадат мутирали гени, това е едно от възможните събития, които могат да доведат до разстройство на невроразвитието. И трябва да изтъкна, че гледаме широки причини за разстройства на невроразвитието като цяло. После ще разгледаме някои специфични примери, но нека засега да мислим широко, така че да можем да получим представа какви причини като цяло могат да доведат до разстройство на невроразвитието. От другата страна на спектъра, когато кажем отглеждане, говорим за околната ни среда. Целият ни личен опит, който се случва след като се родим. Например, наскоро имах инфекция, наречена менингит, което е когато менингите, тези защитни мембрани, които покриват главния и гръбнчния мозък, бъдат инфектирани. Развих тази инфекция от околната си среда, вместо от нещо, с което съм се родил, и можем да поставим инфекции, включително менингит, тук долу от края "отглеждане" на спектъра ни като възможна причина за разстройство на невроразвитието. Може да си мислиш: "Чакай, ако си имала менингит и ако инфекции като менингит могат да причинят разстройства на невроразвитието, означава ли това, че имаш разстройство на невроразвитието?" И това е много добър въпрос и ни води до много важен момент. И той е, че всички тези различни събития, за които говорим, за да доведат до разстройство на невроразвитието, трябва да се случат през критичните периоди на развитие. Докато зародишът се развива по време на бременност или през самото раждане, или скоро след раждане, в първите няколко месеца или години живот. И затова ги наричаме разстройства на невроразвитието, понеже когато тези събития се случат през тези критични периоди на развитие, те нарушават развитието по някакъв начин. Аз имах менингит около средата на 20-те си години, така че преминах тези критични периоди на развитие и моят менингит не доведе до разстройство на невроразвитието. Нека държим този въпрос в ума си, понеже ще го разгледаме отново скоро, когато говорим малко повече за тази дума "причина". Нека преминем към спектъра си и докато гледаме отглеждането, да поставим нещо друго. Нека поставим травма. И под травма говоря за нещо като травма на главата, може би от катастрофа или падане. И също можем да поставим "липса". И когато кажа липса, имам предвид нещо като временна загуба на слуха през първите няколко години живот. Може би от повтарящи се ушни инфекции по време на ранното детство. И нека преминем към средата на правата, към средата на спектъра, за да говорим за неща, които попадат между природата и отглеждането. Това са нещата, които може да се случат преди бебето да се роди, по време на бременност, но са поради околната среда, в която е зародишът. Ако сме изложени на определени вещества или токсини, може би ако майката пие алкохол или пуши цигари, докато е бременна, това може да причини определени разстройства на невроразвитието. Или може би ако майката не приема всички важни витамини и минерали. Например може би не приема достатъчно фолат, един от витамините от група В, докато е бременна. Тези хранителни дефицити също могат да доведат до разстройство на невроразвитието, понеже зародишът разчита за получаване на хранителните си вещества, горивото, от което има нужда, за да расте правилно, от майката. Това са някои от главните видове събития или състояния, които могат да причинят разстройства на невроразвитието. И обещах, че ще преминем през някои специфични примери и ще говорим повече за термина "причина". Нека направим това, да видим някои примери за специфични разстройтва на невроразвитието. Ами синдром на Даун и церебрална парализа, и синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност, което ще запишем като СДВХ (ADHD). Ще използваме тези три разстройства в частност, понеже всяко от тях ще ми помогне да демонстрирам определена идея. И нека начертаем кръг за всяко от тези и ще поставим причините за тези различни разстройства в тези кръгове. Правим причинна кръгова диаграма. Ако разгледаме синдрома на Даун, той е причинен от допълнителен генетичен материал от хромозома 21. И ще поставим това в кръга на синдрома на Даун. Допълнителен генетичен материал от хромозома 21. И защо би се случило това? Обикновено се случва, понеже човек има три копия на хромозома 21, вместо само две. И може да чуеш това като тризомия 21. Три си означава три, а зомия се отнася до хромозома и 21, понеже говорим за 21-ва хромозома. Когато някой има този допълнителен генетичен материал от хромозома 21, той ще развие синдром на Даун. Наричаме този вид причина, този допълнителен генетичен материал, достатъчна причина, където достатъчна означава, че всеки път, когато това се случи, във всеки случай на допълнителна генетична информация от хромозома 21, резултатът – синдромът на Даун, винаги ще последва. Напълно различен пример за достатъчна причина е ако хвърля вода към теб. Определено ще се намокриш. Всеки път, когато хвърля вода към теб, ще се намокриш. Хвърлянето на вода е достатъчна причина да се намокриш, докато недостатъчна причина да се намокриш ще е може би преминаване край пръскачка. Тя е там, но може да се намокриш или пък да не се. Ако се върнем обратно към синдрома на Даун, за да развие някой синдром на Даун, трябва да има допълнителен генетичен материал от хромозома 21. С други думи, всеки човек със синдром на Даун има този допълнителен материал от хромозома 21. Поради това, понеже това е изискване за развитие на синдром на Даун, също наричаме това необходима причина. Необходима в смисъла, че трябва това да се случи, за да може да се случи събитието – синдромът на Даун. Допълнителен генетичен материал от хромозома 21 е и достатъчна, и необходима причина за синдром на Даун. Достатъчна, понеже сама по себе си винаги ще причини синдром на Даун, и необходима, понеже не можеш да имаш синдром на Даун без допълнителната генетична информация от хромозома 21. Като помним тези определения, нека разгледаме церебрална парализа. Има доста различни събития, които могат да доведат до церебрална парализа. Нека начертаем друга кръгова диаграма тук и да кажем, че всяко от това представлява различен човек с церебрална парализа. И можем потенциално да начертаем още 100 кръга тук, за да запишем всички причини за церебрална парализа. Но засега просто ще използвам два примера. Първият: една причина за церебрална парализа е травма. Може би този човек е попаднал в катастрофа, когато е бил на няколко месеца. И нека направим другия пример инфекция. Може би човекът е имал инфекция, като менингит, няколко дни след раждането си. Това ни води обратно към мисълта, която исках да задържиш в ума си, когато се чудехме защо нямам разстройство на невроразвитието, въпреки че имах менингит. Понеже този въпрос добре ни води към как можем да използваме думата "причина" по различни начини. Докато и двамата души тук имат церебрална парализа поради тези събития като травма или инфекция, тези събития не винаги причиняват церебрална парализа. Понеже не винаги причиняват церебрална парализа, те са недостатъчни причини. Те са като пръскачката. Да видим дали някое от тези събития е необходима причина. С други думи, церебралната парализа изисква ли едно от тези събития. Този човек тук е развил церебрална парализа, но никога не е имал инфекция, като менингит, така че менингитът не е необходима причина. Нямаме нужда от менингит, за да се развие церебрална парализа. И този човек е развил церебрална парализа, но не е преживял травма на главата, така че травмата на главата също не може да е необходима причина. Никоя от тези причини на церебрална парализа не са необходими причини. Помниш ли примера, където те намокрих, понеже хвърлих вода по теб? Ами, има и други начини, по които мога да те намокря. Мога да те напръскам с маркуч или да те блъсна в басейн. И двете доста ще те намокрят. Хвърлянето на вода към теб не е необходима причина да те намокря, понеже мога да постигна целта си да те намокря без това. И имаме същата идея за тези различни причини за церебрална парализа. За тези двама души тези събития са причинили церебрална парализа, но помни, че има много потенциални причини за церебрална парализа. Инфекцията или травмата не са необходими причини за церебрална парализа. Нека разгледаме Синдрома на дефицит на вниманието с хиперактивност. И със СДВХ още не сме открили всички детайли зад причините, но сме открили някои събития, които увеличават вероятността човек да развие СДВХ. И мислим, че тези събития се събират в едно и образуват достатъчна причина за СДВХ. Нека измислим един пример как може да изглежда това. Може би за този човек СДВХ се предава в семейството. Може би мама или татко имат СДВХ. Нека поставим генетично предразположение като едната част на кръговата ни диаграма. И може би майката е пушила, докато е била бременна с детето със СДВХ. Нека поставим излагане на цигари от майката като друга част. И да направим последната част излагане на токсини, може би нещо като излагане на олово от оловна боя, докато човекът е бил малко дете. Може би е ядял късчета боя от стената на спалнята си, когато е бил малък. Познавам поне един човек, който е правил това. Знаем, че тези събития увеличават вероятността за развитие на СДВХ, но сами по себе си може да не са достатъчни да причинят синдрома. Но ако ги комбинираме заедно, както имаме тук, мислим, че тази комбинация може да е достатъчна, да ги прави достатъчна причина за СДВХ. И никое от тези отделни събития не е необходима причина за СДВХ. Понеже не всеки със СДВХ има генетично предразположение, или е бил изложен на олово или цигарени токсини. Нямаме нужда от никое от тези отделни събития, за да се развие СДВХ.