If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Симптоми на шизофрения

Посети (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) за материали, свързани със здравето и медицината, както и (http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) за материали, свързани с MCAT. Тези клипове не предоставят медицински съвети, а са с информативна цел. Клиповете не целят да заместят професионална медицинска оценка, диагноза или лечение. Винаги се съветвай с лекар по всички въпроси, които имаш относно дадено заболяване. Никога не пренебрегвай професионалните медицински съвети и не отлагай посещението си при лекар заради информация в клипове на Кан Академия. Създадено от Танер Маршал.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Шизофренията е разстройство, което е налице през цялото време, или понякога казваме, че е хронично, и се характеризира от неспособност да се определи кое е реално и кое не е. Засяга около 1% от цялото население на САЩ, или около 3 милиона американци, като началото му обикновено е в късните тийнейджърски години до началото на 20-те. Това начало обикновено е предизвикано от някакво стресиращо житейско събитие като започване на нова работа или отиване в колеж. Но около 15 до 20% от случаите са или с късно начало, което е над 40-годишна възраст, или с много късно начало, над 60 години. Клинично погледнато, шизофренията е синдром, което означава, че хората може да имат различни видове симптоми, дори различни видове халюцинации или делюзии, но всички те са свързани с шизофренията. Когато говорим за симптоми на шизофрения, можем да ги разделим на положителни и отрицателни симптоми. Но когато кажем положителни и отрицателни, нямаме предвид, че положителните симптоми са добри симптоми, а отрицателните са лоши, а имаме предвид, че положителните симптоми са усилване на нормални процеси, които обикновено не виждаме в "здрави" хора. Можеш да си ги представиш като добавяне или преувеличаване на нормални поведения до степен, в която стават абнормални. От друга страна, отрицателните поведения се наричат отрицателни, понеже има липса или отслабване на нормалните процеси и поведения. Все едно изваждаш от нормалните процеси до степен, в която те стават абнормални. Положителни симптоми, които също така са симптоми и на психоза, са например делюзии, които са фалшиви вярвания, в които човек е силно убеден и няма да промени мнението си въпреки наличието на силни доказателства срещу тях. Например делюзия за контрол, при която мисли, че външна сила или човек, или нещо, контролира действията му. Или може би делюзия за отношение, при която мисли, че някой опитва да говори директно с него чрез новините по телевизията или нещо подобно. Друг положителен симптом са халюцинации, които са всеки вид усещания, обикновено зрителни или слухови, които изглеждат много реално, но всъщност не са реални. Може би пациентът чува гласове или команди, които всъщност не съществуват. И, накрая, има дезорганизация, която е или в поведението, което човек може директно да види по държанието, или в мисленето, което може да бъде видяно чрез речта. Това може да е трудност при задържане на разговора на същата тема или трудности при отговаряне на реално зададения въпрос. Това са положителни симптоми. Това са нормални поведения и процеси, които са добавени и усилени. Но отрицателните симптоми, при които има отслабване или липса на нормалните процеси, могат да бъдат разделени на първични и вторични отрицателни симптоми. Първичните отрицателни симптоми са основни характеристики на шизофренията и първият главен симптом е апатията. Това е, когато пациентът губи интерес или ентусиазъм, или не го е грижа за нещо или някой друг. Например да не те интересува дали ще вземеш важен изпит в училище показва апатия към учебния предмет и това е отрицателно, понеже означава по-малък интерес, отколкото се приема за нормално. Друг важен симптом е плосък афект и това е, когато пациентът няма емоционален отговор като гняв или тъга в ситуации, които обикновено причиняват силни емоции. Например, ако някой неочаквано бъде уволнен от работа, ще очакваш да е доста гневен, нали? Но човек със шизофренична реакция ще е напълно непроменен. Други симптоми са липса на енергия и анхедония, което е неспособност да се изпита удоволствие от любими преди това дейности. Например, ако много ти е харесвало да се возиш на влакчето на ужасите и си изпитвал голямо удоволствие, а сега не можеш да изпиташ това прекрасно чувство като преди. Това са първичните отрицателни симптоми. Вторични отрицателни симптоми са симптоми, които се получават от други прояви на шизофренията. Може би неща като социална изолация или човек си остава вкъщи, защото е параноичен и смята, че някой го наблюдава. Това е отрицателен симптом, защото действията са намалени в сравнение със "здрав" човек, и вторичен, понеже се причинява от параноидни делюзии. Всички симптоми, които споменахме, са психични симптоми, но може да има и физически прояви, които се наричат кататония. Тя се характеризира от промени в мускулния тонус и мускулна активност, а това може да се случи при много различни разстройства, психиатрични и други, включително шизофрения, и може да бъде причинено от лекарства, но в други случаи причината е неизвестна. Един неин вид е кататонният ступор, което е намалена реакция на стимули, като липса на говорене или на движение, или просто взиране в далечината. Друг вид е възбудена кататония, при която има прекомерна двигателна активност и движения, но тези движения не служат на реална цел. Това е като цялостно състояние на неспокойство.