If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:27

Видео транскрипция

Шизофренията е разстройство, което е налице през цялото време, или понякога казваме, че е хронично, и се характеризира от неспособност да се каже кое е реално и кое не е. Засяга около 1% от цялото население на САЩ, или около 3 милиона американци, като началото му обикновено е в късните тийнейджърски години до началото на 20-те. Това начало обикновено е предизвикано от някакво стресиращо житейство събитие, като започване на нова работа или отиване в колеж. Но около 15 до 20% от случаите са или с късно начало, което е в над 40-годишна възраст, или с много късно начало, над 60 години. Клинично погледнато, шизофренията е синдром, което означава, че хората може да имат различни видове симптоми. Дори различни видове халюцинации или делюзии. Но всички те са свързани със шизофренията. Когато говорим за симптоми на шизофрения, можем да ги разделим на положителни и отрицателни симптоми. Но когато кажем положителни и отрицателни, нямаме предвид, че положителните симптоми са добри симптоми, а отрицателните са лоши, а имаме предвид, че положителните симптоми са увеличение на нормални процеси, които обикновено не виждаме в "здрави" хора. Можеш да помислиш за тях като за добавяне или преувеличаване на нормални поведения, до момент, в който стават анормални. От друга страна, отрицателни поведения се наричат отрицателни, понеже има липса или намаление в нормалните процеси и поведения. Все едно изваждаш от нормалните процеси до момент, в който те стават анормални. Положителни симптоми, които също са симптоми и на психоза, са неща като делюзии, които са фалшиви вярвания, в които човек е силно убеден и няма да промени мнението си, въпреки наличието на силни доказателства срещу него. Например делюзия за контрол, при която мисли, че външна сила или човек, или нещо, контролира действията му. Или може би делюзия за отношение, при която мисли, че някой опитва да говори директно с него чрез новините по телевизията или нещо подобно. Друг положителен симптом са халюцинации, които са всеки вид усещания, обикновено чуване или виждане на нещо, което изглежда много реално, но всъщност не е реално. Може би чува гласове или команди, които всъщност не съществуват. И, накрая, има дезорганизация, която или е в поведението, което човек може директно да види по държанието, или в мисленето, което може да бъде видяно чрез речта. Това може да е трудност при задържане на разговора в същата тема или трудности при отговаряне на реално зададения въпрос. Това са положителни симптоми. Те са нормални поведения и процеси, които са добавени и преувеличени. Но отрицателните симптоми, при които има намаление или изваждане от нормалните процеси, могат да бъдат разделени на първични и вторични отрицателни симптоми. Първичните отрицателни симптоми са основни характеристики на шизофрения и първият главен симптом е апатия. И това е, когато пациентът губи интерес или ентусиазъм, или не го е грижа за нещо или някой друг. Например да не те интересува дали ще вземеш голям изпит в училище показва апатия към този клас и това е отрицателно, понеже има по-малко интерес, отколкото бихме приели за нормално. Друг важен симптом е плосък афект и това е, когато пациентът няма емоционален отговор, като гняв или тъга, към ситуации, които обикновено причиняват силни емоции. Например ако някой неочаквано бъде уволнен от работа, ще очакваш да е доста гневен, нали? Но човек със шизофренична реакция ще е напълно непроменен. И други симптоми са липса на енергия и анхедония, което е неспособност да се изпита удоволствие от преди любими дейности. Например ако много ти харесваше да се возиш на влакчето на ужасите и си прекарваше наистина прекрасно, но сега не можеш да изпиташ това прекрасно чувство като преди. Това са първичните отрицателни симптоми. Вторични отрицателни симптоми са симптоми, които се получават от други прояви на шизофренията. Може би неща като социална изолация или човек си остава вкъщи, защото е параноичен и смята, че някой го наблюдава. Това е отрицателен симптом, защото действията са намалени, в сравнение със "здрав" човек и вторичен, понеже се причинява от параноидни делюзии. И всички симптоми, които споменахме, са психични симптоми, но може да има и физически прояви, които се наричат кататония. Тя се характеризира от промени в мускулния тонус и мускулна активност, а това може да се случи при много различни разстройства, психиатрични и други, включително шизофрения, и може да бъде причинено от лекарства, но в други случаи причината е неизвестна. Един нейн вид е кататонният ступор, което е намалена реакция на стимули, като липса на говорене или на движение, или просто взиране в далечината. Друг вид е възбудена кататония, при която има прекомерна двигателна активност и движения, но тези движения не служат на реална цел. Това е като цялостно състояние на неспокойство.