If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Здраве и медицина

Курс: Здраве и медицина > Раздел 10

Урок 1: Въведение в нервната система

Корекция на видеото за калиево-натриевата помпа

Корекция на видеото "Калиево-натриева помпа". Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя kouchleva
    На база възможните концентрации на Na+ и K+ в и извън клетката, теорията на професора от Пенсилвания за основната причина за потенциала на мембраната ми изглежда невъзможна. Може ли да коментирате?
    (1 глас)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да поправя две грешки във видеоклипа за калиево-натриевата помпа. Едната е незначителна – надявам се не съм те объркал много. В края на клипа, когато научихме, че в клетката се внася калий чрез калиево-натриевата помпа. Ще нарисувам мембраната. Ще е полезна при разясняването на по-голямата грешка. Ще нарисувам напречно сечение на клетъчна мембрана. Ще нарисувам калиево-натриевата помпа тук. Видяхме, че изнася три натриеви йона за всеки два внесени калиеви йона. Определено не изглежда по този начин, но дава обща представа. Внасят се калиеви йони K+, и се изнасят натриеви йони. Това беше идеята на целия видеоклип. Когато помпата промени формата си с молекула АТФ, изнася натриевите йони. Надявам се, че малката грешка, която искам да поправя, не те е объркала много. В края на клипа нарисувах калиевите йони и написах „K+“, но няколко пъти ги нарекох „натриеви йони“ и не искам това да те обърква. Внасят се калиеви йони. На всеки два внесени калиеви йона се изнасят три натриеви йона. Въпреки че написах „K+“, понякога казвах по погрешка „натрий“. Не искам да се объркваш. Това е малката грешка. По-значителната грешка е, когато казах каква е причината за разликата в потенциала – защо средата извън мембраната е по-положителна от тази вътре. Казах, че това се дължи главно на това съотношение – за всеки три изнесени натриеви йона се внасят два калиеви йона. Получих много мило писмо от професора по физиология Стивън Бейлър от Пенсилванския университет. Той ми написа много интересен имейл, в който ме поправя. Като цяло темата е много интересна. Ще помислим над написаното от него: „В медицинския факултет на Пенсилванския университет имаме образователен софтуер, който симулира преминаването на йони през обикновена клетка...“ – преминаването на йони е движението им през мембраната – „...включително движението, дължащо се на калиево-натриевата помпа и на пропускливостта на мембраната в покой...". Пропускливостта в покой представлява колко лесно йоните могат да преминат през мембраната. Ще говорим повече за това след малко. „... и пропускливостта на мембраната в покой за натрий, калий, хлор и т.н. Една от опциите, които софтуерът дава на студентите, е да променят стехиометрията от 3:2...“ Когато говори за стехиометрията на помпата, той има предвид промяна в съотношението. Променят го от 3:2 на 2:2. Професорът казва, че имат симулационна програма, която може да пресъздаде калиево-натриева помпа, която вместо да изнася три натриеви йона за всеки два внесени калиеви йона, изравнява броя им – изнасят се два натриеви йона и се внасят два калиеви йона. Въз основа на обяснението ми, ако разликата в потенциала се дължи главно на стехиометрията – съотношението на изнесения натрий и внесения калий, изравняването не трябва да доведе до разлика в потенциала. Но професорът продължава: „... променят стехиометрията на 2:2 в симулацията. В резултат на това потенциалът на мембраната се променя от нормалната си стойност от около –80 миливолта...“ – това го измерват, като извадят този волтаж от този тук и се получава отрицателно число. Този е по-положителен и представлява по-голямо число – „... променя волтажа от –80 миливолта на около –78 миливолта.“ Професорът казва, че ако променим съотношението от 3:2 – три изнесени натриеви йона за всеки два внесени калиеви йона, на 2:2, потенциалът няма да се промени значително. Средата отвън все още е по-положителна от тази вътре. Следователно въпросът остава: Защо имаме потенциал, ако той не зависи главно от стехиометрията на съотношението? Професорът казва, че разликата в потенциала намалява малко. Клетката се издува с няколко процента и след това се стабилизира. Професорът продължава: „Макар и да е вярно, че нормалната стехиометрия на помпата има малко отрицателно влияние върху потенциала на мембраната...“ – това е потенциалът на мембраната, волтажът в клетката, „...неравновесието в стехиометрията на помпата не е главната причина за високия отрицателен потенциал на клетъчната мембрана.“ Ще го подчертая: „Вместо това главната причина са концентрационните разлики, установени от помпата, в комбинация с факта, че клетъчната мембрана в покой има висока пропускливост за калий и ниска пропускливост за натрий. Във видеоклипа за калиево-натриевата помпа казахме, че има канали, по които може да преминава натрият и канали, по които може да преминава калият. Професорът казва, че главната причина за разликата в потенциала не е съотношението, а фактът, че мембраната има висока пропускливост за калий. Тя има висока пропускливост. Ако иска, калият може да излезе много по-лесно, отколкото може да влезе натрият. Съотношението е 3:2, но дори да беше 2:2, въпреки че тази среда е по-положителна, е по-вероятно тук да имаме калиеви йони, които се блъскат да преминат през мембраната от другата страна. Движат се срещу химичния градиент, защото концентрацията на калий е по-висока тук. По-вероятно е да имаме калиеви йони тук, които се блъскат, за да преминат през мембраната и да излязат, отколкото да имаме натриеви йони, които да могат да се придвижат в обратната посока. Затова тази среда е такава. Заради пропускливостта се изнася повече калий, отколкото се внася натрий. Това е главната причина за разликата в потенциала между външната и вътрешната среда. Благодаря Ви за поправката, Стивън Бейлър. Много интересно.