If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:04

Видео транскрипция

В това видео ще разгледаме структурата на неврона. Диференцираните неврони имат тяло. Тялото се нарича и перикарион (пери – около; карион – ядро). Тяло. Освен това невроните имат израстъци – дендрити и аксон. Дендритите са къси и разклонени израстъци, те често са покрити с малки изпъквания, наречени шипове или бодила, които увеличават рецептивната повърхност и изпълняват някои други функции. Това са дендритите. Вторият вид израстък е аксонът или невритът, той обикновено е дълъг и няма разклонения до края си. Това е аксонът. Мястото, където аксонът напуска тялото на неврона, се нарича аксонално хълмче. Аксонът може да е къс, но може и да е много дълъг – един метър или повече. Обикновено аксонът няма разклонения преди края си. На края на аксона има структури, наречени аксонални окончания. На този етап аксонът често се разклонява и завършва с множество аксонални окончания. Първата част от аксона се нарича начален сегмент. Някои аксони са толкова дълги, че им трябва специална транспортна система за пренасяне на вещества от тялото, в което са разположени повечето от органелите, до аксоналните окончания и обратно. Веществата трябва да се транспортират и в двете посоки. Аксонът зависи от тези транспортни системи. Големите аксони обикновено са обвити с материал, наречен миелин. Аксоните имат миелинова обвивка, в която има малки прекъсвания, наречени прищъпвания на Ранвие. Това, което съм нарисувал в жълто, е миелинът, всеки от тези сегменти е миелинова обвивка. Прекъсванията в обвивката са на равни интервали и се наричат прищъпвания на Ранвие. Това са малки прекъсвания в миелиновата обвивка. Аксоналните окончания стигат много близо до ефекторната клетка. Ще я нарисувам тук. Това са ефекторните клетки. Ефекторната клетка може да е друг неврон, мускулна клетка или жлезна клетка. Аксоните на някои неврони завършват при капиляри и секретират хормони в кръвния поток. Мястото, където аксоналното окончание се среща с ефекторната клетка, се нарича синапс. Това е най-типичната структура за един неврон. Но има много различни видове неврони в зависимост от структурата им. А всеки вид може да се раздели на подвидове. Да разгледаме някои от големите категории неврони, разделени според структурата им. В централната нервна система невроните започват като нервни стволови клетки, които се превръщат в почти всички видове клетки в централната нервна система. Тези стволови клетки се диференцират в клетки, наречени невробласти. Не се притеснявай за подробностите. Ще говорим за това в повече детайли в отделни клипове за развитието на нервната система. Но нервните стволови клетки и невробластите много си приличат. Те нямат специфична форма или израстъци. Стволовите клетки могат да се превърнат в почти всяка клетка в централната нервна система, докато невробластите могат да се превърнат само в неврони. Невробластите могат да мигрират надалеч от стволовите клетки до точно отреденото място за телата им след допълнително развитие. След това в невробластите се оформя израстък – аксонът, който се насочва към ефектроната си клетка. Накрая на растящия аксон се намира структура, наречена растежен конус. Растежният конус следва напътствия от средата, докато достигне ефекторната клетка на неврона. През подобен процес преминават и невроните от периферната нервна система. Но първоначалните и мигриращите клетки за тези неврони са клетките на нервния гребен, а не нервните стволови клетки и невробластите. На този етап клетките имат само един израстък – аксон. Това са униполарни невробласти. Наричат се така, тъй като имат само един полюс, един израстък, който им дава посока. При човека има униполарни невробласти основно по време на развитието. Следващият структурен вид има тяло и един аксон, но има и един дендрит. Тези неврони имат два израстъка или два полюса, затова ги наричаме биполарни. Следващият вид неврони има тяло, един аксон и много дендрити. Следователно тези неврони имат много полюси, затова ги наричаме мултиполарни неврони. Те са най-често срещаният структурен вид неврони при възрастния човек. Последната голяма структурна категория неврони е малко по-различна. Тези неврони имат тяло, един къс израстък, който излиза от тялото и се разклонява на два дълги израстъка, всеки от които върви в противоположна посока. И двата израстъка са аксони. Аксонът, който носи информация от периферията, се нарича периферен, а аксонът, който носи информация към централната нервна система, се нарича централен аксон. Функцията на края на периферния аксон прилича на тази на дендритите при другите видове неврони. Ще започнем да говорим за функциите на денритите и аксоните в следващото видео. Тази част от периферния аксон, близо до края му, е началният сегмент, също като тази част, близо до тялото при мултиполарния неврон. И както при тези неврони това е аксоналното хълмче, а това са аксоналните окончания, при този вид неврони това е аксоналното хълмче, а аксоналните окончания са чак на края на централния аксон. Този вид неврони имат дълго име – наричат се псевдоуниполарни неврони. Причината е, че донякъде това прилича на униполарна клетка с един израстък, излизащ от тялото. Но късият израстък се разделя на два дълги аксона. Така че имаме различна структура от тази на униполарната клетка.