If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Астроцити

Това видео показва структурата и функцията на астроцитите. От Matt Jensen.

.
Създадено от Матю Бари Йенсен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за астроцитите. Името им идва от гръцки и означава звездовидна клетка. Астроцитите са глиални клетки в централната нервна система, които произлизат от нервни стволови клетки. Астроцитите имат тяло и различен брой разклонения на израстъците си. Но често имат много. Астроцитите имат много израстъци, които са силно разклонени, затова ги наричаме звездовидни, защото според някои хора приличат на звезди, когато ги погледнем под микроскоп. В края на израстъците си астроцитите имат специални структури, наречени крайни крачета. Ще нарисувам някои от крайните крачета, които са в края на израстъците на астроцитите. Това са крайни крачета – всички тези структури в края на израстъците на астроцитите. Астроцитите са като работни коне. Вероятно имат повече функции, от който и да е друг вид клетки в нервната система. Нека първо поговорим за това как астроцитите формират "скелет" за цялата централна нервна система. Тези клетки заемат огромна част от пространството в централната нервна система и изграждат по-голямата част от главния мозък и гръбначния стълб. Те дават структурна опора и създават място, където да се разположат всички останали клетки като невроните и другите глиални клетки. Втората функция, за която ще говорим, е свързана с глиалните ръбци. Това се отнася до функциите на астроцитите в случай на увреждане някъде в централната нервна система. Ако има нараняване някъде в главния мозък или в гръбначния мозък, астроцитите започват да се размножават. Те се делят и образуват още повече астроцити. След това мигрират до зоната на увреждането и я ограждат. Техните израстъци хипертрофират. Израстъците на астроцитите стават много по-големи, плътни и дълги и ограждат зоната на увреждането. А между израстъците се образува плътна тъкан, подобна на белег, какъвто можем да видим на други места в тялото. Но белезите в останалите части на тялото се образуват от други видове клетки, защото астроцитите се срещат само в централната нервна система. Целият процес, при който астроцитите реагират на наранявания, има много имена. Нарича се глиоза, астроглиоза, астроцитоза или реактивна астроцитоза. Самият белег, който се получава, се нарича глиален ръбец. Ролята на глиалните ръбци може би прилича на структурната роля на астроцитите като "скелет" за централната нервна система. Възможно е глиалните ръбци да се опитват да заградят наранената зона. Особено ако има кухина, ако се е получила дупка, те се опитват да дадат структурна опора на тази зона, като изградят стена. Друга функция на астроцитите е хомеостазата. Хомеостаза означава, че се опитваме да поддържаме всичко при оптимални условия, например поддържаме хомеостаза на тъканната течност - течността между всички клетки в централната нервна система. Това е много важно, тъй като невроните се нуждаят от много фино регулирана и балансирана среда, за да функционират правилно. Ако определени фактори като концентрацията на дадени йони, особено на калиевите йони, ако тези концентрации са необичайни, невроните не могат да функционират правилно. Една от функциите на астроцитите е постоянно да наблюдават тъканната течност. Те могат да поемат йони или да отделят йони, за да се опитат да поддържат концентрациите на тези йони еднакви през цялото време, в хомеостаза. Друго нещо, което правят за невроните, е да отделят лактат в тъканната течност. Причината за това е, че невроните имат много малки вътрешни запаси от енергия. Невроните зависят напълно от непрекъснати доставки на кислород и глюкоза, за да произвеждат всичкия АТФ, който им е нужен, за да изпълняват функциите си. Но астроцитите имат вътрешни запаси от енергия под формата на гликоген. Те могат да превърнат част от него в лактат и да го секретират, така че невроните да използват лактата в случай, че загубят достъп до постоянното снабдяване с кислород и глюкоза. Друга роля на астроцитите е, че участват в т.нар. кръвно-мозъчна бариера. Това е бариера, която пречи на големи молекули от кръвния поток... Ще нарисувам кръвоносен съд, който минава през централната нервна система. Кръвно-мозъчната бариера пречи на големите молекули да напуснат кръвта и да навлязат в централната нервна система освен ако клетките не искат тези големи молекули да влязат. Компонентите на самите кръвоносни съдове участват в кръвно-мозъчната бариера. Но астроцитите също имат роля, особено крайните им крачета. Крайните крачета в края на израстъците им се разполагат по повърхността на кръвоносните съдове, минаващи през централната нервна система. Тяхната роля е да пречат на определени големи молекули да напуснат кръвния поток и да навлязат в мозъка. Крайните крачета на астроцитите и компонентите на кръвоносните съдове в централната нервна система формират ефективна бариера между кръвта и централната нервна система. Това включва и гръбначния мозък. Обикновено наричаме тази бариера кръвно-мозъчна бариера. Има и още една много важна функция на астроцитите – те помагат за почистването на синапсите, свързващи невроните. Синапсите са връзките между невроните и техните ефекторни клетки. Ако нарисуваме аксона на един неврон, който се спуска оттук – това е аксоналното окончание. Да кажем, че този аксон образува синапс с дендрита на друг неврон. Астроцитите използват крайните си крачета, за да обградят кръвоносните съдове, минаващи през централната нервна система, също така могат да прострат израстъците си и да поставят крайните си крачета около синапсите. Крайните крачета обграждат синапсите и помагат с почистването им. Ще говорим повече за това, когато разглеждаме синапсите. Астроцитите изчистват молекулите, наречени невротрансмитери, чрез които невроните комуникират с ефекторните си клетки. Това е много важно "рестратиране" на синапса, благодарение на което той може да се използва отново за комуникация между неврона и неговата ефекторна клетка. Ако невротрансмитерът просто остане в синапса, синапсът няма да може да работи повече. Ще остане постоянно активен. Но невроните трябва да могат бързо да включват и изключват синапсите помежду си, за да могат да пренасят информация ефективно. В допълнение астроцитите могат да влияят на невроните и на другите видове глия и обратното. Това става чрез обмен на различни вещества. Както виждаш, астроцитите са много работливи клетки в централната нервна система. Няма друг вид клетки в централната нервна система, който да изпълнява толкова голямо разнообразие от функции, колкото астроцитите.