If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:56

Видео транскрипция

В това видео ще говоря за олигодендроцитите. Олигодендроцитите са глиата на централната нервна система, произхождащи от невронални стволови клетки и обозначени с гръцката дума за клетки с малко разклонения, показваща структурата на олигодендроцитите нека първо Ви нарисувам няколко неврона, с техните тела и аксони като пропусна техните дендрити. Ще нарисувам телта на няколко олигодендроцита, едно тук и още едно тук и от всеки олигодендроцит ще излизат по няколко разклонения понякога до няколко дузини израстъци за всеки аксон и неврон структурите в краищата на тези олигодендроцитни израстъци ще са миелиновите обвивки на невроните миелиновите обвивки по аксоните им. Можете да видите, че всеки олигодендроцит образува сегмент от миелиновата обвивка за аксоните на няколко неврона, и отделните сегменти на миелиновите обвивки могат да бъдат от различни олигодендроцити върху аксона на определен неврон. Материалът на миелина е съставен предимно от липиди които са идентични с клетъчните мазнини Това е нещо като слой от мазнини около някои аксони на определени неврони. Нека погледнем отблизо структурата тук това, което ще направим е да разрежем надлъжно тялото, израстъка и миелиновата обвивка Ще ги погледнем откъм външната страна на аксона Тук ще нарисувам аксона, прерязан и погледнат отдолу, А миелиновата обвивка се наблюдава като мембрана в края на израстъка на олигодендроцита. Тя обвива плътно около аксона многократно, като лента. Аз обичам да го сравнявам с гумено уплътнение на жица, изолиращо аксона. Ще стигнем и до това как информацията се пренася по аксона в други видеа, но като цяло пренасянето на информацията е бързо и ефективно, заради връзката на миелиновата обвивка чрез израстъка с тялото на олигодендроцита, която го осъществява. Така, че всеки олигодендроцитен израстък оформя един сегмент от миелин на аксона а всеки олигодендроцит може да миелинизира множество аксони. В добавка към тази функция, по създаването на миелиновата обвивка, олигодендроцитите също така влияят на невроните и глията в обмяната на различни субстанции. Има и някои немиелинизиращи олигодендроцити с различна форма в някои части на ЦНС, но тяхната функция все още не е напълно проучена.