If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:55

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за Швановите клетки. Швановите клетки са вид глия в периферната нервна система, те произлизат от нервната плочка и носят името на човека, който ги е описал. Швановите клетки могат да имат различна форма. Някои изглеждат безформени и имат малки бразди на повърхността си. Аксоните на неврони с малък диаметър често стоят в тези бразди. Тук рисувам неврони, това са телата им. Няма да рисувам дендритите. Тези неврони имат малки аксони, аксони с малък диаметър. Те седят в малките бразди на повърхността на Швановите клетки. Тези клетки се наричат немиелинизиращи Шванови клетки. Те дават опора на аксоните на периферните неврони, които имат малък диаметър. Но не ги миелинизират. Те са немиелинизиращи Шванови клетки. Периферните неврони, които имат по-големи аксони... Ще нарисувам един такъв неврон с по-голям аксон, тези аксони обикновено имат миелинова обвивка. Както и в централната нервна система, тук ще имаме миелинова обвивка, която покрива протежението на аксона и в обвивката има периодични прекъсвания, наречени прищъпвания на Ранвие. Миелиновите сегменти в миелиновата обвивка на периферните неврони имат същата структура и функция като миелиновата обвивка на централните неврони. Но Швановите клетки създават миелиновата обвивка в периферната нервна система, докато в централната нервна система, тази функция се изпълнява от олигодендроцитите. Докато структурата и функцията на миелиновите сегменти е еднаква, има голяма разлика между Швановите клетки в периферната нервна система и олигодендроцитите в централната нервна система. Швановата клетка произвежда миелиновата обвивка само на един сегмент от един аксон. Тя не миелинизира множество неврони, както олигоденроцитите. Нека погледнем от по-близо един от сегментите на миелиновата обвивка. Да разрежем този сегмент от миелиновата обвивка. Виждаме го сякаш гледаме от единия край на аксона. Тази миелинова обвивка ще изглежда също като миелиновата обвивка на централния аксон. Това е аксонът. Това е клетъчната мембрана на Швановата клетка, която е материалът, наречен миелин, той е много богат на липиди и се увива отново и отново, и отново в много тънки и стегнат слоеве, като тиксо, около аксона. Това е почти цялата мембрана на Швановата клетка. И накрая имаме това малко хълмче отвън, което е клетъчното тяло на Швановата клетка, защото има ядро, тялото съдържа повечето от цитоплазмата на Швановата клетка. Но повечето мембраната ѝ е увита около аксона под формата на миелинова обвивка. Освен тези функции Швановите клетки могат да повлияват невроните, както и невроните могат да влияят на Швановите клетки, това става чрез обмен на различни вещества.