If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теория за разпознаване на сигнала - част 1

Създадено от Роналд Сахюни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за теорията, наречена теория за разпознаване на сигнала. Теорията за разпознаване на сигнала се стреми да даде обяснение за това как взимаме решения в условия на несигурност – значи при несигурност. Нека ти дам пример какво се опитва да направи теорията за разпознаване на сигнала. Искам да погледнеш екрана и да ми кажеш дали има промяна. Доста очевидно беше, че сложих този ярко зелен кръг, нали? Продължавай да гледаш екрана и да преценяваш и опитай да забележиш всякакви промени. Този път поставих тази точка, която е по-бледозелена в сравнение с яркозелената точка. Тази яркозелена точка е доста силен сигнал, а тази бледозелена точка е доста слаб сигнал. Теорията за разпознаване на сигнала има за цел да се определи в кой момент един сигнал е достатъчно силен, че да можем да го забележим и също, за да... Теорията за разпознаването на сигнала опитва да реши в какъв момент можем да засечем един сигнал и тя се появява покрай радара. Когато радарът бил разработван, трябвало да открият начин да определят дали един силен сигнал е кораб или голям кит, или ято риби. Така произлязла тази теория. Теорията за разпознаване на сигнала играе роля и в психологията – представи си, че дадем списък думи на един човек, а после му покажем втори списък с думи и го накараме да определи кои думи от втория списък са били в първия списък. Решението, което той трябва да вземе, е да реши коя дума от втория списък е била и в първия списък и несигурността е неговата способност да запомни всички думи от първия списък. Тоест той не е сигурен на 100% дали една дума е точно същата като тази от първия списък или е много подобна – мога да ти дам пример от реалния живот за теорията за разпознаването на сигналите. Представи си, че шофираш до работа или до училище и чакаш на светофар. Мъглив ден е и трябва да решиш кога да потеглиш, тоест трябва да решиш кога светва зеленото и трябва да потеглиш. Много е трудно да видиш зелената светлина, може да е малко бледа като тази зелена светлина и трябва да решиш в кой момент от времето колко силен трябва да е сигналът, за да кажеш, че светлината определено е зелена и трябва да потеглиш. В този случай има няколко различни варианта. Ще направя набързо една таблица тук. Има няколко различни варианта. Или сигналът е наличен, тоест светлината е зелена, тоест сигналът може да е наличен или сигналът може да липсва, тоест светлината е червена, т.е. не е зелена. Можеш да кажеш, че светлината е зелена, или можеш да кажеш, че светлината не е зелена. Има няколко различни възможности. Ако кажеш, че светлината определено е зелена, с пълна увереност, това ще е правилно. Но ако светлината е налична или може би е много бледа и е налична, но не знаеш на 100% дали е зелено, или не, може да кажеш, не, и тъй като сигналът е наличен, а ти казваш не, това е пропуск, това е неправилно. Друга възможност ще е сигналът да липсва, а ти да кажеш да – това ще е фалшив сигнал. Последната възможност е сигналът да липсва и ти да кажеш "не" и това е вярно, това ще е вярно отхвърляне. Ако сигналът е много, много силен, може винаги да отгатваш правилно. Когато сигналът е наличен, винаги ще кажеш "да", а когато сигналът го няма, винаги ще кажеш "не". В този случай ще е доста лесно да решиш дали е наличен сигнал, или не. От друга страна, ако има много слаб сигнал, може би тази бледозелена точка, може да получиш фалшиво положителни резултати. Може да кажеш "да", когато сигналът е наличен, или може да кажеш "не", понеже не виждаш тази бледозелена точка и може да допуснеш пропуски. Лесен сигнал, като много ярката зелена точка, ще създаде повече правилни отговори, отколкото пропуски, докато слаб сигнал ще създаде по-малко правилни отговори, отколкото пропуски. Силата на един сигнал, за което тъкмо говорихме, е променлива, позната като d' (d прим). Това е силата на сигнала. Друга променлива е "с" и това е стратегия. Да поговорим за това. Стратегия ще е... Да погледнем примера, в който шофираш към работа и чакаш на светофара. Едната стратегия може да бъде, ако видиш светлина, да кажеш "да" и да потеглиш. Друга стратегия може да бъде, ако видиш зелена светлина, да кажеш "да" и да потеглиш. Трета стратегия ще бъде, ако има зелена светлина и е високо над платното, и е налична точно след червена светлина, тогава ще потеглиш. Имаш различни стратегии. Има две основни стратегии. Можеш да имаш или консервативна стратегия, или либерална стратегия. Ако имаш консервативна стратегия, винаги ще казваш "не", освен ако не се убедиш на 100%, че сигналът е наличен. Винаги ще казваш "не", освен ако не се убедиш на 100%, че сигналът е наличен, а лошото на това е, че въпреки че ще имаш правилни отхвърляния, може също да направиш пропуски. От друга страна, може да имаш либерална стратегия, при която винаги ще казваш "да" и в този случай ще познаваш правилните отговори, но може да имаш фалшиво положителни. Това са двете различни стратегии, които може да използваш – това ще е стратегия "с", а това ще е сила – d'.