If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Обработване на зрителна информация

В това видео ще разгледаме как обработваме зрителното поле и как информацията от дясното и лявото зрително поле се обработва и изпраща към мозъка. От Роналд Сахйони. . Създадено от Роналд Сахюни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за обработването на зрителна информация, за това как мозъкът ни осмисля това, което виждаме. В повечето случаи дясната страна от тялото се контролира от лявата страна на мозъка, а лявата страна на тялото – от дясната страна на мозъка. Как стоят нещата със зрението? Да приемем, че този правоъгълник е цялото ни зрително поле. А това са двете очи, фокусирани в центъра на този правоъгълник. Ако и двете очи са фокусирани в тази лилава линия, виждат само тези два цвята. Да кажем, че имаме лъч светлина, който идва от лявото зрително поле. Той стига до окото. Стига до окото и се пречупва от лещата. След това стига до дясната страна на това око. Вътрешната страна на лявото око, това е дясната страна на лявото око, както и вътрешната страна на дясното око, се наричат още назални половини, защото носът е ето тук, между двете очи. Назалната половина е по-близо до носа. А външната част, която е ето тук, се нарича темпорална половина на окото, защото е близо е до слепоочната кост. Тази страна е най-близо до слепоочията. А тази страна е най-близо до носа. Когато лъч светлина дойде от лявото зрително поле, той ще стигне до назалната страна на лявото око. Лъч от лявото зрително поле може да достигне и до дясното око, да се пречупи от лещата и да достигне до темпоралната страна на окото. Да разгледаме лъч светлина, който идва от дясното зрително поле. Лъч светлина идва оттук и навлиза в дясното око. Ще се пречупи от лещата и ще стигне до назалната страна на дясното око. Лъч светлина от дясното зрително поле може да стигне и до лявото око, ще се пречупи и ще стигне темпоралната страна на лявото око. Да видим какво се случва след това. Окото е свързано с мозъка чрез зрителния нерв. Това е зрителният нерв, който излиза от задната страна на окото и навлиза в мозъка. Интересно е, че зрителните нерви от лявото и от дясното око се пресичат. Те стигат до точка, в която се пресичат. Пресичат се в тази точка, която се нарича хиазма. След като се пресекат, те отново се разделят и навлизат по-дълбоко в мозъка. Точката, в която се пресичат, се нарича оптична хиазма (хиазма оптикум). Да разгледаме как тази информация се предава към мозъка през хиазмата. Ретината покрива задната част на окото. Имахме този жълт лъч светлина, който достигна назалната страна на лявото око и темпоралната страна на дясното око. Да проследим тази информация по пътя ѝ към мозъка. Информацията се изпраща по аксони през задната част на окото към зрителния нерв. Тя ще навлезе в мозъка. По-точно ще се пресече в хиазмата и ще продължи по пътя си. А тук имаме този лъч светлина, който ще стигне до задната част на окото и информацията за него ще се предаде през зрителния нерв. Но тя няма да се пресече. Информацията за светлината, която стига до темпоралната половина на всяко око, не пресича от другата страна в хиазмата. Да проследим този зелен път. Информацията за зеления лъч, която идва от темпоралната половина на лявото око, ще излезе от задната част на окото, ще мине през зрителния нерв и ще остане от същата страна. Няма да пресече от другата страна в хиазмата. Докато нервният импулс за този лъч светлина, ще излезе през задната част на окото и ще пресече ето тук. Ще мине от другата страна, минавайки през хиазмата, отправяйки се към мозъка. Чрез това пресичане дясното зрително поле и информацията, която навлиза в окото от дясното зрително поле, достига до лявата страна на мозъка. Това е лявата страна на мозъка. А това е дясната. Следователно, както и в останалата част от тялото, цялата информация, идваща от дясното зрително поле, се предава до лявата страна на мозъка, а информацията от лявото зрително поле стига до дясната страна на мозъка.