If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Осезание

Ще разгледаме нашата способност за възприемане на околната среда чрез телата ни.  Oт Ron.
.
Създадено от Роналд Сахюни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за соматосетивността. Да си представим човек, който върви по улицата. Той получава всякакъв вид информация от света около себе си. Получава всякакви видове сетивна информация, различни видове сетивна информация. Той също получава информация за различните интензитети на тези сетивни информации, като дали е много горещо, или не чак толкова горещо. Той получава информация за интензитета на тези различни усещания. Той също получава информация за времетраенето, като кога е поставил крака си на земята, кога е вдигнал крака си от земята. Ако някой кара до него и хвърли хамбургер по него, кога го е ударил хамбургерът, кога хамбургерът е спрял да го удря. Има също информация за времетраенето, която получава от света около себе си. Накрая, също получава информация от къде в тялото му започва усещането. Ако долети птица и ухапе ръката му, мозъкът трябва да осъзнае, че нещо става на ръката му, така че имаме и местоположението. Информацията за местоположението трябва да бъде адресирана. Какви са различните видове усещания, които той може да получи, докато върви по улицата? Разбира се, трябва да получим информация за температурата, дали е студено навън, или горещо. Усещане за температура – това е нещо, познато като термоцепция. Термоцепция. Той също трябва да получи информация за натиска, кога поставя крака си на земята. Ако някой дойде, както казахме, и хвърли хамбургер по него, колко силно го е ударил хамбургерът. Трябва да получим информация за натиска. Това също е познато като механоцепция. Механоцепция. Какво друго трябва да знае? Също трябва да получи информация за болка. Ако птицата долети и ухапе ръката му, това ще е малко болезнено, така че трябва да получи информация за болката. Болката е позната като ноцицепция. Накрая, трябва да получи информация за това къде се намира тялото му в пространството, докато си върви – дали е близо до тротоара, дали е близо до някой друг. Трябва да получи информация за местоположението на тялото си в пространството. Това е познато като проприоцепция. Това са различните видове информация, които той трябва да получи от света около себе си чрез повърхността на тялото си. Той също трябва да знае интензитета на различните стимули. Ако е много горещо навън, ще е хубаво да знаем това, както и ако е студено навън. Начинът, по който интензитетът се кодира в тялото, е чрез бързината на изпращане на сигнали от невроните. Има различни неврони, които са чувствителни към температура или са чувствителни към натиск, така че ако е много студено навън, невроните може да не изпратят много сигнали, може да изпратят само няколко. Ако е студено навън, не е толкова горещо, те ще изпратят няколко сигнала на минута. Ако е много горещо навън, те може да изпратят доста сигнали. Интензитетът се кодира от това колко бързо се изпращат сигнали. Друго нещо, което трябва да възприемем от околната среда, е времетраенето. Ако долети птица, тя ще ухапе този човек. Долита, ухапва ръката му, ухапва го точно тук. Човекът трябва да знае кога е започнало ухапването, кога е спряло ухапването. За да може невронът да кодира времетраенето има три различни механизма. Има неврон, който, през цялото време, през което птицата го хапе, постоянно ще изпраща акционни потенциали. Този вид неврон е неадаптиращ се. Неадаптиращ се е, понеже можеш да погледнеш акционните потенциали и има равно разстояние между всеки последователен акционен потенциал. През цялото време на прилагане на някакъв вид стимул няма промяна в скоростта на изпращане на сигнали. Друг вид неврон ще започне да изпраща много, много бързо, така че има купища акционни потенциали, а после, с времето, ще се забави. Интервалът между акционните потенциали се увеличава. Както можеш да видиш тук, той започва да изпраща много бързо в началото на стимула, а после забавя, така че интервалът се увеличава. Това е познато като бавноадаптиращ се неврон. Той е бавноадаптиращ се, понеже много бавно се адаптира към промяната на стимула. Друг вид неврон ще изпраща сигнали много бързо, веднага щом започне стимулът, а после ще спре да изпраща сигнали, а после отново ще изпрати, когато стимулът спре. Това е познато като бързоадаптиращ се неврон. Какъв е последният вид информация, който трябва да получим от света около нас? Ако тази птица идва да го ухапе, той трябва да знае, че тя хапе ръката му. Трябва да има някакъв начин, по който мозъкът може да регистрира това – че хапе ръката му, а не крака му. За да може мозъкът да направи това, той разчита на неща, наречени дерматоми. Ако нарисувам човек тук, това е торсът му, има ръка, другата му ръка и краката му. Всяка част от тялото му е инервирана от определен нерв и този нерв стига до мозъка. Ако птица хапе ръката му, знаем, че тази ръка бива хапана, тази ръка ще изпрати нервен импулс към мозъка и мозъкът ще може да разбере, че тази ръка бива хапана. Добре, изясних малко това. Нека си представим, че имаме някой, който долита от небето и се насочва право към невинния ни минувач, който си върви по улицата. Този човек има червено наметало и хората го наричат супергерой, но се насочва право към този човек. И докато се насочва насам, той ще се блъсне в този беден човечец, който върви надолу по улицата. Какви видове рецептори ще бъдат активирани в този случай? Температура? Не. Няма промяна в температурата. Натиск? Определено. Този човек се блъска право в този невинен минувач, така че той ще бъде подложен на голям натиск от тялото на супергероя. Болка? Със сигурност. Ще го боли много. Този човек се движи с 250 километра в час, насочен право към нашия пешеходец. Вероятно ще усети болка. Вероятно също ще бъде съборен, така че ще усети промяна в позицията. Тези три различни сетива ще се включат. Нека разгледаме интензитета. Колко интензивно е това взаимодействие? Изглежда доста интензивно. Имаш супергерой, който се насочва право към теб. Невроните му, всички тези три различни вида неврони, ще изпращат много, много бързо сигнали. Нека видим времетраенето. Определено ще имаме сигнали от неадаптиращи се неврони, понеже през цялото време, през което този супергерой е в контакт с невинния минувач, ще има различни неврони, стабилно изпращащи сигнали, за да покажат на мозъка, че тук става нещо. Ще има също бързоадаптиращи се неврони, които ще изпратят сигнал, когато супергероят удари невинния минувач, а после, когато слезе от него, ще има бързоадаптиращи се неврони, изпращащи сигнал. Също ще има бавноадаптиращи се неврони, които ще изпращат сигнали през цялото време, през което супергероят и невинният минувач са в контакт. Ами местоположението? Този супергерой се насочва право към торса на този човек. Целият торс ще пламне, може би част от ръцете му ще пламне. Ще има нерви, които инервират тези три различни части на тялото, и всички те ще изпращат информация към мозъка, за да кажат, че усещат болка, натиск и има промяна на позицията.