Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Адекватност на латерографията на шийни прешлени

Доктор Mahadevan от Stanford School of Medicine обяснява за адекватност на латерографията на шийни прешлени. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сал Кан: Тук съм с д-р Махадеван, който е спешен лекар в Станфорд. Какво виждаме тук? Д-р Махадеван: Това, което ще направим, е да разгледаме няколко радиографии на цервикалния участък на гръбнака, или врата, и да опитаме да определим дали са адекватни, или не. СК: И какво означава да са адекватни? ДМ: Когато имаш адекватен изглед, можеш да видиш от първия прешлен чак надолу до свързването между седми шиен прешлен и първи гръден прешлен. СК: Разбирам. И го наричаме адекватно, понеже означава, че е адекватно за поставяне на диагноза. ДМ: Точно така. Можеш да видиш цялата цервикална област на гръбначния стълб, за да се увериш, че няма увреждане там. СК: Добре, ясно. А какво виждаме тук? Какво гледаме директно? ДМ: Това, което гледаме, е латерален изглед на шийната област на гръбначния стълб, който показва прешлени от 1 до 5. СК: Разбирам. И, за да сме ясни, Тези две снимки са латерални рентгенови снимки. Латерални всъщност означава отстрани на човека. Това показва колко добре познавам анатомията. Този човек, на този рентген, е обърнат насам? ДМ: Всъщност е обърнат на другата страна. СК: Виж това. Мога да видя част от челюстта. Добре. Не, просто те проверявах. Добра работа. Добре. Човекът е обърнат насам. Насам е предната част. Просто показваме – преброяваме прешлените. ДМ: Точно. СК: И казваш, че това е първи прешлен. ДМ: Това е първият. СК: Втори. ДМ: Вторият. СК: Трети, четвърти и пети, и затова понякога хората с гръбначни увреждания може да кажат, че имат проблем в... как го наричат? ДМ: L5. (Всъщност това е С5) СК: Да. Така говорят за него. О, извинявай. ДМ: Можем да ги номерираме и по-нататък. Виждаме точно тези неща, които изглеждат като квадрати. Това са прешлените тук. СК: Това. ДМ: Точно. И въпреки че ни интересува целия гръбначен стълб, когато ги номерираме, един вид слизаме надолу. Както можеш да видиш, ако погледнеш петия квадрат тук, под него е много трудно да видиш квадратите шест и седем. СК: Да, не можем да видим нищо под това. Изглежда сякаш рамото на този човек пречи. ДМ: Точно така. Можеш да видиш, че това голямо бяло нещо тук е рамото, което е на пътя на лъчите. Това затруднява виждането. СК: Не е трябвало да носят тези оловни подложки за раменете. ДМ: И това затруднява да видим дали тук долу става нещо. Това е мистерия, както показа. СК: Как решаваме този проблем? ДМ: Ако погледнеш другата снимка, това наричаме изглед на плувеца. Поискали сме от пациента да повдигне едното рамо и да сведе другото. По този начин откриваш долната цервикална част на гръбначния стълб и позволяваш по-добра визуализация на целия гръбначен стълб. СК: Разбирам. И го снимаш от страната на вдигнатото рамо. ДМ: Снимаш го отстрани. И сега се вижда. СК: Това е повдигнатото рамо тук. ДМ: Точно, това е повдигнатото рамо. СК: Разбирам. Другото рамо от по-далечната страна на пациента е надолу. Това позволява да поставим рамото в позиция, която не блокира изгледа, както в левия изглед. ДМ: Точно, точно. СК: Разбирам. Ето тук е много по-ясно, че този човек също е обърнат в тази посока. Добре. Да видим. Можем да преброим. Това тук е номер едно. ДМ: Това е едно. СК: Едно, две, три, четири, пет, шест – да, вече стигнахме до шест. Тук не виждахме шестия прешлен. И после имаме седем. ДМ: Точно. СК: Добре. Това ще наречеш адекватен изглед на врата, понеже сега можем да видим чак до седем. ДМ: Напълно. Можем да слезем чак до седем. В идеалния случай искаш да видиш върха на това, което идва – всъщност, в тази система на номериране преминаваме от едно до седем. После започваме отново от едно, понеже започваме с гръдните прешлени. СК: О, виж това. Това е като с улиците, където рестартират номерирането. И не можеш да ги откриеш. Добре. Това отново става едно. ДМ: Точно така. СК: Номерирах ли това правилно? ДМ: Да. Отново, гледаме повече отпред. Постави числата перфектно на всеки спинозен израстък, малката бучка, която можеш да усетиш, ако натиснеш задната част на врата си. Но интересно е подреждането на прешленните тела. СК: Това е едно. Това са две, три, четири, пет, шест, седем. Искаш да погледнеш на върха на едно. Къде е върхът на едно? ДМ: Ако продължиш тук надолу... Понякога е трудно да се види. Но, точно, искаш да видиш, че има подреждане точно пред... СК: Добре. Ще приема, че тук има нещо, което не мога да видя. Но ти си експерт. Така че може би виждаш неща, които аз не виждам. Добре. Какво правим с това? ДМ: Сега ти показах, че можеш да получиш изглед на плувеца. Той може да ти покаже чак до долу, до С7, Т1. Но в оригиналния изглед, както показахме, не можеш да видиш това. Така че за този пациент взехме изглед на плувеца. СК: Разбирам. Това е адекватно. Имаме този друг слайд тук. Имаме този друг ето тук. Защо ни е интересен той? ДМ: Това е същият пациент. И сега сме взели същия изглед, за който говорихме преди, изгледът на плувеца, където имаш... СК: Това е същият пациент като този пациент ето тук, не този пациент тук вдясно. ДМ: Точно. СК: Понеже този изглеждаше, като цяло, доста здрав. ДМ: Това беше нормален изглед на плувеца. Но ето един анормален изглед на плувеца. СК: И това е същият човек? ДМ: Това е същият човек. СК: Като този, не другият изглед на плувеца. ДМ: И е насочен в същата посока, в случай, че искаш пак да ме провериш. СК: Добре. ДМ: И ако преброиш отново, започваш с първия прешлен. Имаш едно... СК: Две – това тук е три? ДМ: Три е това тук. СК: Три, о, това е... разбирам. Това цялото нещо е три? ДМ: Цялото това нещо е три, точно така. СК: Четири, пет, шест и после седем, изглежда ето тук, ако разчитам това, ако виждам това правилно. Тук е малко по-тъмно. ДМ: И ключовата важна находка тук е, че докато чертаеш права по антериорната страна, или предната страна, на всички тези прешленни тела, ако ги свържеш ето така... СК: Ще начертая прекъсната линия. ДМ: Фантастично. СК: Изглежда доста наред. ДМ: И докато слизаш надолу... СК: О, виж, при седем изглежда има нарушение. ДМ: Точно така, избутано е назад. Проблемът е, че точно зад тези кости е гръбначният ти мозък. Така че всеки такъв вид увреждане потенциално може да нарани гръбначния мозък и да доведе до постоянна парализа или слабост. СК: Разбирам. Това е главното нещо. Предполагам, има два основни извода от това кратко видео, което направихме. Първо, трябва да се увериш, че имаш информацията, въз основа на която да поставиш диагнозата. Например, това ето тук, не можеш дори да направиш нещо полезно, понеже не виждаш номер шест и номер седем. ДМ: Точно, ще го наречем неадекватен изглед. И ще кажем, че всъщност не можем да направим категорични заключения. СК: И затова искаш да направиш снимка в позиция на плувеца, да повдигнеш рамото от посоката, в която гледаш. ДМ: Точно така. СК: Пациентът свежда другото рамо надолу. После можеш да видиш нещо такова. И това тук е причина за неприятности, понеже сега можеш да видиш чак надолу до седем и можеш да видиш, че не са подредени. ДМ: Точно така. Това е някой, който няма да напусне спешното отделение, без да е прегледан от специалист по гръбначния стълб. Ако нямаше този изглед, можеше погрешно да заключиш, че всичко е наред, когато всъщност има сериозен проблем. СК: Много готино, много готино. Много благодаря. ДМ: И аз ти благодаря.