If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Тук виждаме мозъка на пациент, който страда от множествена склероза (МС). Ще забележиш тези светли петна, които са навсякъде в мозъка, наричаме ги плаки. Тези плаки се наричат и лезии. Лезия означава повредена тъкан. Забележи, че плаките се формират в различни части от мозъка, така че е важно да сме наясно, че различните части от мозъка ще са отговорни за различни функции. Някои части от мозъка отговарят за зрението, други за движението, за усещането на допир, за когнитивните способности и дори за емоциите. Възможно е да се появи проблем с всяка една от тези функции в зависимост от мястото на лезията. Например, ако лезия се е образувала в частите, отговорни за зрението, пациентът няма да вижда добре. Оказва се, че зрителните симптоми са едни от първите симптоми, при пациентите с МС. Затова ще говоря първо за тях. Ще ти покажа снимка на окото. В задната част на окото имаме ето тази структура, наречена зрителен нерв. Зрителният нерв носи всичката визуална информация, събрана от окото, към мозъка. Оказва се, че на това място много често се образуват лезии, да кажем, че имаме лезия, която се образува някъде тук. Ако имаме лезии в зрителния нерв, можеш да си досетиш, че ще имаме много проблеми със зрението. Няма да са сериозни като пълна слепота, но като цяло зрението ще бъде увредено. Да кажем, че отидем на очен лекар. Ще ни помолят да прочетем последователност от букви на табло. Но способността ни да прочетем най-малките букви, ще е силно намалена. Вече няма да можем да виждаме тези букви добре. Освен това цветовете ще изглеждат избледнели. Да кажем, че имаш нормално цветно виждане. Гледаш този зелен квадрат и той изглежда така, но ако имаш множествена склероза, зеленият квадрат може да е по-блед, нещо като този. Не е толкова ясен и отчетлив. Освен намаленото зрение и избледнелите цветове, хората с МС изпитват обща болка, защото ги боли всеки път, когато си преместят очите. Това са някои от основните зрителни симптоми, които наблюдаваме при лезии на зрителния нерв. Но има и други части от мозъка, в които лезиите могат да доведат до проблеми със зрението. Имаме този зелен нерв, който идва отнякъде и иневрира мускулите на окото, този нерв е отговорен за движението на окото. Откъде идва този нерв? Идва от частта на мозъка, наречена мозъчен ствол. Има и други нерви, които излизат оттам, но на тази диаграма съм нарисувал само един, за да я опростя и да е по-ясно. В мозъчния ствол имаме много клетъчни тела. Тези клетъчни тела имат аксони, които са част от нерви, които иневрират мускулите на окото. Оказва се, че това също е място, на което често се образуват лезии, тази зона от мозъчния ствол или поне мястото, където са аксоните в тази част на мозъчния ствол. Можеш да се досетиш, че ще имаме много проблеми с движението на окото. Ако погледнеш очите на някой с множествена склероза, ще видиш, че те изглеждат сякаш вибрират малко. Понякога вибрирането може да е в хоризонтална посока, а понякога във вертикална. Освен това, ако покажеш жълта светлина във формата на линия, може да е всякакъв образ, но да кажем, че имаме жълта светлина, която оформя линия, ако покажеш това на пациенти с множествена склероза, те ще кажат, че виждат втора жълта линия светлина до първата. Те имат двойно виждане. Причината е, че очите на пациентите вече не се движат в синхрон. Тъй като очите не са координирани, образите, които идват от всяко око не могат да се слеят, затова наблюдаваме двойно виждане, пациентите виждат даден обект двойно. Но мозъчният ствол не иневрира само окото, той иневрира и други части от тялото. Ще освободя малко място тук. Оказва се, че мозъчният ствол иневрира и гърлото. В гърлото има много различни мускули, мускулите на гърлото правят най-различни неща. Едни от функциите им, които са много важни са говорене и преглъщане на храна. Ако имаме лезии в мозъчния ствол, може би някои лезии се образуват ето тук, тогава може да имаме проблеми с говоренето и преглъщането. Много хора с МС може да заекват или да не говорят, както преди. Може да изпитват трудности и с преглъщането на храна. Този процес става много по-болезнен и по-труден. Сега ще ти покажа симтомите, свързани с лезии в друга част на централната нервна система. Ще направя място ето тук. Показвам ти рисунка на мозъка на някой, който гледа към теб. А тук долу имаме рисунка на гръбначния мозък, това всъщност е сегмент от гръбначния мозък. Гръбначният мозък свързва главния мозък с останалата част от тялото, така че той може да предава информация за допир и двигателен контрол между главния мозък и останалата част от тялото. Да кажем, че имаме окончанието на нерв ето тук. Посредством това окончание до гръбначния мозък ще се пренесе информация за допир. След това от гръбначния мозък информацията ще се предаде до главния мозък, може би имаме и други нерви, по които се изпращат сигнали нагоре по гръбначния мозък към главния мозък. След това тази информация се обработва в главния мозък. Разбира се, това е много опростена схема, но като цяло, ако имаме лезии в тази зона, може би имаме лезия ето тук или тук, тогава имаме много проблеми с допира. Един много често, срещан симптом при хората с множествена склероза е изтръпването. Друг чест сетивен симптом е усещане за "мравучкане". Тези симптоми са еквивалентни на това крайницте на пациента за заспят. Обикновено наричаме това парестезия. Хората с множествена склероза може да изпитват и болка. ... Пациентът може да изпита усещане за електрически шок, който преминава надолу по гръбначния стълб и се разпространява към крайниците. Между тялото и мозъка не се предава само информация за допир, но също така и двигателна информация. Двигателната информация може да се предаде надолу от главния мозък към гръбначния мозък. След това от гръбначния мозък тази информация може да премине през други нерви, които иневрират мускулите на ръката. Ако имаме лезии в тези зони, тогава ще имаме проблеми с двигателния контрол. Например много хора могат да имат парализа. Възможно е да не могат да използват краката си, за да се движат, което ги прави неспособни да ходят, затова трябва да използват инвалидни колички или бастуни. На противоположната страна на парализата имаме спастичност. При спастичността мускулите са прекалено схванати, те са свръхактивни, стегнати и много напрегнати. Сякаш по някаква причина мускулите непрекъснато се съкращават и тъй като се съкращават постоянно, това може да доведе до болка. Освен това пациентите могат да изпитват проблеми с контрола на пикочния мехур и дебелото черво. Може да уринират прекалено често или да имат затруднения с уринирането, когато има проблем с контрола на пикочния мехур, може да има проблеми и с дефекацията. Пациентите могат да страдат от сексуални нарушения. Често имат проблеми с инициирането или поддържането на възбуда, както и с достигането до оргазъм. Сега да обърнем мозъка и да поговорим малко повече за когнитивните симптоми на хората, които страдат от МС. Сега мозъкът гледа надясно, виждаш, че съм защриховал част от мозъка, тази част от мозъка е челният дял. Какво прави челният дял? Той отговаря за когнитивните дейности. Какво са когнитивните дейности? Това са например вниманието, работната памет, мисленето, взимането на решения. Ако имаме лезия в челния дял, ще имаме много проблеми с тези когнитивни дейности. Например много хора имат проблеми със запазването на внимание върху нещо. Може да започнат да забравят. Може да им е трудно да мислят или да разбират определени идеи и следователно способността им да решават проблеми се намалява. Освен това може да станат малко нерешителни.