If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Стадии на рака на белите дробове

Здравните специалисти използват специалият термин "стадий", за да опишат максимално точно прогресирането на болестта рак. Научи как стадият на рака се определя на база размера на тумора, засягането на лимфните възли и от това къде има метастази. Създадено от Аманда Гриеко.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Със сигурност си чувал да се казват неща като "Тя се бори с рак на белия дроб" или "Боря се с белодробен рак". Нека поговорим за това. Помисли за стратегия, която ще използваш, ако се биеш с враг в град. Първото нещо, което бих направил, е да открия къде се крият враговете ми, за да знам къде да отида да се бия с тях. И също ще искам да знам дали се боря с няколко врага на едно място или няколко групи врагове на няколко места, понеже това ще промени начина, по който се боря с тях. Тази информация къде, на колко места се намира маса ракови клетки, се нарича "стадий". Може да използвам някакъв вид наблюдение, за да събера тази информация, като камери или бинокли. Вместо тях при пациент с рак на белия дроб ще използвам медицински образни изследвания, за да получа информацията за раковите клетки в тялото, които търся. Видът медицински изображения, които ще използвам, е компютърна аксиална томография. Също често се нарича СТ, или някои хора го наричат КАТ скенер. Това са просто няколко рентгена, събрани заедно, за да генерират триизмерно изображение на раковите клетки. Или може да използвам ЯМР, което е ядрено-магнитен резонанс. Това ни дава подобно изображение на КАТ скенера, но не използва радиация, за да направи изображенията. И, накрая, може би ще използвам ПЕТ скенер, или позитрон-емисионна томография. Това също ни дава триизмерно изображение, но се базира на подчертаване на високата метаболитна активност на тези бързо делящи се ракови клетки. Първото нещо, което ще търся на тези изображения, е размерът на рака или тумора и къде в белия дроб или до белия дроб се намира. После ще представя тази информация с Т за размер на тумора. Логично е, нали? След това се записва число от едно до четири, където едно означава, че туморът е по-малък от размера на монета от четвърт американски долар и се намира само в ограничено местоположение в белия дроб. Четири означава, че ракът е на много места в самия бял дроб или е започнал да се разпространява директно близо до белия дроб. Например тук, в течността около сърцето. И точно както враговете в града ще използват улиците, за да отидат на нови местоположения, раковите клетки мигрират в лимфните съдове и се разпространяват. Помниш ли какво са лимфните съдове? Това са съдовете, които събират имунните клетки и протеините, които се намират в тъканите, и ги носят до лимфните възли, намиращи се из цялото тяло, където течността бива проверена за инфекции. В гръдната кухина има няколко лимфни възли. Медиастиналните лимфни възли, тук. Хилусните лимфни възли, тук. Тези лимфни възли често са първото място в лимфната система, до което ще се придвижат ракови клетки от белите дробове. Логично е, понеже са толкова близо. Важно е да знаем дали раковите клетки са в лимфни възли тук, или са в лимфни възли, които са по-отдалечени от белите дробове. За тази категория информация ще използвам N за възел, последвано от число от нула до три, където нула ще означава, че в момента няма налични ракови клетки, а три ще означава, че ракови клетки са налични в лимфните възли от двете страни на гръдния кош. Но раковите клетки в лимфните възли близо до белия дроб е много по-различна ситуация от ракови клетки, които са се разпространили към костите или черния дроб, или мозъка. Това се случва при процес, наречен метастазиране. Последната категория, ще я представя с М, което ще бъде последвано от число, или нула, или едно, където нула означава, че няма метастаза, а едно означава, че ракът се е разпространил към едно или много места извън гръдния кош. Това е много подробна информация. С толкова много комбинации от числа и букви може да стане много объркващо. Ако ти кажа, че стадият на рака на даден човек е Т4 N1 М0 и въпреки че знам, че сега разбираш какво казвам, понякога лекарите ще групират тези различни комбинации в едно и просто ще кажат на пациент, че има рак в стадий три. Няма да разглеждаме групирането, понеже става объркващо, но исках да спомена, че TNM стадиите могат да бъдат опростени. Освен това има два вида белодробен рак, недребноклетъчен и дребноклетъчен. До този момент не посочих да има разлика в системите за стадия между двете, но всъщност има. TNM системата се използва предимно при недребноклетъчен белодробен рак. Има добра причина за това. Тя е, че недребноклетъчният белодробен рак се дели и разпространява малко по-бавно от дребноклетъчния белодробен рак. Така че често се диагностицира преди да е напреднал, което означава, че не се е разпространил. Дребноклетъчият белодробен рак при диагностицирането обикновено вече е в множество места в тялото. Тоест детайлната информация за стадия тук не е важна. Важно е просто да знаем дали ракът е ограничен до гръдния кош, тоест белите дробове и лимфните възли, и ако е, това се нарича ограничен стадий. Но ако ракът вече се е разпространил извън гръдния кош и в множество места в тялото, това се нарича разпространен стадий. Във всеки случай стадият на белодробния рак ще ни помогне да решим неща като прогнозата и плана за атакуване чрез лечение.