Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Азбестоза, силикоза, синдром на вредна работна среда (сграда)

Създадено от Науроз Саед.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Професионалните белодробни заболявания са заболявания на белия дроб, които са свързани с излагане на вредни вещества в работната среда. Ще представя три вида професионални белодробни болести. Първият вид професионална белодробна болест, за която ще говорим, се нарича азбестоза. Азбестозата е причинена от излагане на азбест. А в кои професионални среди се получава това? Може да се получи... Излагането може да се получи в областта на строителството. В строителството. И водопроводчиците могат да бъдат изложени на азбест. Наблюдава се при водопроводчици. Също може да се види при корабостроителни работници, така че при хора, които работят на кораб, или са във военноморските сили, можем да подозираме излагане в корабна среда. Това са някои от областите, в които човек може да се изложи на азбест и да се разболее от азбестоза. Азбестозата е много значимо заболяване, тъй като увеличава риска от белодробен рак, а също увеличава риска и от мезотелиом. Увеличава риска от белодробен рак и увеличава риска от мезотелиом. Обикновено мезотелиомът получава повече медийно внимание, но нещо много важно, което трябва да помним, е, че всъщност е по-вероятно да възникне белодробен рак след излагане на азбест, отколкото мезотелиом. Човек, изложен на азбест, е по-вероятно да развие белодробен рак, отколкото мезотелиом. Втората професионална белодробна болест е силикозата или излагане на силикатен прах. В какви среди се получава това? Силикозата може да се наблюдава при работещи с пясък. Работещи с пясък – пясъкоструйчици. Може да се наблюдава и при миньори. Да сме честни, дори не знаех, че има „кварцови“ миньори, докато не проучих това. Това са миньори, които работят в богати на кварц скали. Силикозата е много, много значима, тъй като увеличава риска от туберкулоза (ТБ). Увеличава риска от ТБ. Механизмът, по който се случва това, е важен и интересен. Исках да проуча това малко по-задълбочено. Да видим – това, което виждаш в оранжево тук, са малки туберкулозни бацили. Това е ТБ. Знаем, че в тялото ни те биват погълнати от макрофагите. Това са тези големи бели кръвни телца, които поглъщат туберкулозните бактерии, изяждат ги, точно както се опитвам да покажа с рисуване как макрофагите поглъщат ТБ бацилите. Това са макрофагите. Белите кръвни телца са отговорни за защитата на тялото ни срещу тази бактерия. Излагането на силикатен прах инхибира (потиска) функцията на макрофагите, така че те вече не могат да погълнат ТБ бактериите. Това предразполага човек, който е бил изложен на силикатен прах, към развитие на ТБ инфекция. Трети вид професионална белодробна болест, за която искам да говоря, е синдромът на болната сграда. Синдромът на болната сграда. Това са само три от професионалните белодробни заболявания. Искам да изтъкна, че избрах три значими заболявания, но те не са единствените. Синдромът на болната сграда. Кога се среща той? Обикновено се среща там, където има проблеми с климатичната система или отоплителната вентилация, а също когато хората са изложени на различни плесени, срещащи се в стари или неподдържани сгради. Тези три вида професионални белодробни болести имат нещо общо. Имат обща патогенеза. Ще превъртя малко надолу. Ще взема тази картинка на белите дробове. Да кажем например, че вдишваме тези частици. Това са частици азбест, наречени азбестови влакна. Или пък вдишваме силикатни прахови частици, или плесени при синдрома на болната сграда. Вдишваме тези частици и те се отлагат в тъканта на белите дробове. Това показвам тук. Отлагат се в тъканта на белите дробове. Много важно е, че притежаваме бели кръвни телца, разпръснати из цялата белодробна тъкан. Тези бели кръвни телца ще поемат всички прахови частици, силикати, азбест, плесени, които се озовават в белия дроб. Именно това се опитвам да покажа. Да покажа, че белите кръвни телца поглъщат тези вредни частици, които могат да увредят белия дроб. Чрез поглъщането, чрез функцията си тези макрофаги, или бели кръвни телца, влизат в битка в белия дроб. И когато влязат в битка в белия дроб, резултатът е възпаление в белия дроб. Тъй като те опитват да унищожат тези частици, това води до състояние на възпаление в белия дроб. Това възпаление, което продължава не седмици или месеци, а за период от няколко години, води до разрастване на съединителна тъкан и фиброза. Това е много важно. За период от много години това възпаление, което е причинено от продължителното вдишване на тези частици, ще доведе до фиброза на белия дроб. Тази фиброза е отговорна за белодробната болест, за белодробната симптоматика. Задухът и всички последици, които се получават при професионалната белодробна болест в тези три случая, са поради фиброза на белия дроб. При азбестоза, силикоза и синдром на болната сграда се сдобиваш с разрастване на съединителна тъкан и фиброза на белите дробове. Запомни, че това са само три вида от много, много видове професионални белодробни болести. Това е механизмът, по който те причиняват заболяване, в крайна сметка водещо до фиброза на белите дробове.