Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Двоен ефект на Бор

Научи за два различни ефекта на Бор, които се случват едновременно в плацентата. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам сега да разгледаме майката и плода във връзка с потока на кислорода и да проследим общото количество кислород, което отива от майката към плода. За да направим това, нека освежим паметта си, що се отнася до това откъде идва кислородът, както и къде ще отиде. Спомни си, че зародишът има две пъпни артерии. Тези пъпни артерии излизат от разклонения на вътрешните илиачни артерии. Тези пъпни артерии преминават през пъпната връв. Това тук долу е пъпната връв. Те започват да се разклоняват, артериите се разклоняват. Ще начертая няколко разклонения тук – ето едно, тук долу. Те се разклоняват в тази голяма "плочка". Наричаме това хорионна плочка. Това е хорионната плочка. Ще оставя малък отвор тук. От другата страна на хорионната плочка има "басейн" от кръв. Това е басейн от кръв, който е образуван от майката. Майката има малки артерии, които са насочени към този басейн. Нека начертаем няколко артерии. Те се отварят в този басейн от кръв, и освобождават кръвта. От другата страна имаш и вени. Когато казах другата страна, имах предвид точно тук, тук имаш вени, които отвеждат кръвта. За разлика от повечето ситуации, в които мислиш за затворена верига, тук имаш вени и артерии, които се "включват" в това място. От другата страна на това е маточната стена. Всички тези съдове преминават през тази стена. Но това е много мускулеста стена. Спомни си, тази мускулеста стена е много важна по време на раждането, понеже майката я използва, за да избута бебето навън. (Съществува разлика между бластоцист, ембрион, фетус и бебе) Това тук е силен мускул, имаме мускулни влакна. Това е структурата на плацентата. Имаме кръв, навлизаща в този басейн, и кръв, която излиза. От другата страна, понеже има толкова много кръв, хорионната плочка има малки издължения, които излизат от нея и се потапят в това изобилие от кръв. Зад тези издължения, или в тях, има кръвоносни съдове. Малките капиляри навлизат в тях. Тези малки капиляри на плода поемат кислород, идват, събират и се връщат в пъпната връв. Цялата тази наситена на кислород кръв отива в един голям кръвоносен съд. Това е потокът на кръвта. Тук долу е пъпната вена. Това е пътят, по който преминава кръвта. От тази страна, от страна на майката, имаме маточни артерии и маточни вени. Това е майчината половина на тази плацента. Искам да разгледам тези съдове един по един и да помисля колко кислород има. Кислородът идва или в разтворен вид, наричаме го парциално налягане на кислорода, или ще е свързан с хемоглобин. Само две възможности има. Същите два варианта се отнасят и за плода. Ще ги запиша тук. Кислородът е или свързан с хемоглобина, или разтворен. Когато е свързан с хемоглобин, наричаме това HbO2. Когато е разтворен, мерните единици, нека ги запиша, измерваме го в милиметри живачен стълб. Милиметри живачен стълб. Какви са числата, които са изчислени за разтворения кислород в маточната артерия? Обикновено считаме, че артериите имат около 100 милиметра живачен стълб кислород. Това е приблизително изчисление. Тук около 98% от хемоглобина е свързан с кислород, с това голямо количество разтворен в кръвта кислород. Във вената стойността е около 40, а процентът, който е свързан с хемоглобин, е около 75%. Това са приблизителни стойности, приблизително изчислените стойности за страната на майката. За страната на бебето имаме много по-ниски стойности. В пъпните артерии разтвореният кислород е изчислен на около 18. И само около 45% от хемоглобина е свързан с кислород. От страната на пъпната вена е около 28, малко повече, а 70% е свързан с хемоглобина. Това са приблизителни изчисления. Въпросът е дали количеството кислород, общото количество кислород, което е отдадено от майката, е приблизително същото като общото количество кислород, което е получено от бебето. Цялото количество кислород ли преминава от майката към бебето, или губим част от него в системата? Бихме очаквали тези двете да са еднакви, нали така? Количеството, отдадено от майката, трябва да е същото като количеството, получено от плода. Да видим дали това е вярно. Ще ти покажа една графика, която начертах предварително. Тази малка графика е базирана на същите стойности, които току-що ти показах. Ще покажа тези стойности. Оста х тук долу представлява количество кислород в мм живачен стълб, или милиметри живачен стълб за парциалното налягане на кислорода. Тук долу имаме около 18, а тук имаме около 28, да кажем толкова. Това е около 40, а тук имаме около 100. Това са стойностите на оста х, що се отнася до количеството разтворен кислород. На оста у имаме съдържание на кислород. Това не е сатурация на кислород, а е общото количество кислород, включително количеството, което е разтворено, плюс количеството, което е свързано с хемоглобина. Тази първа розова линия тук е пъпната вена. Тази розовата тук долу. А тази светлосинята, това е пъпната артерия. И това е за плода. А от страната на майката, тази червената, от тази страна, трудно е да видиш, понеже изглеждат еднакви в тази точка. Това е маточната артерия. От тази страна, тази тъмно синята, това е маточната вена. Имаме две криви за зародиша и две криви за майката. Исках да ти покажа, че трябва да помним, че има две криви, понеже пъпната артерия има по-високо съдържание на въглероден диоксид и по-ниско рН. Когато кажа по-ниско рН, спомни си, че това също означава по-висок брой протони. Просто помни това. За маточната вена е същото нещо. Маточната вена има по-високо количество СО2, както и по-ниско рН, следователно, по-висок брой протони. Ще поставя скоби, за да покажа, че е концентрация. Това е разликата между тези две криви. Това се нарича ефект на Вериго-Бор. Ефектът на Вериго-Бор се проявява, когато въглеродният диоксид и протоните накарат кислорода да "падне" от хемоглобина, или да не се свързва толкова добре с хемоглобина. Тук има два момента. Виждаш, че кривата на плода е изтеглена наляво. Това е така, защото плодът има хемоглобин F (от лат. fetus), а хемоглобин F е много по-различен от хемоглобин А на майката. Той се свързва с кислорода, F свързва по-силно кислорода, което е причината цялата крива да бъде изтеглена наляво. Другата голяма разлика е, че тези криви за плода са много по-високи от кривите за майката. Това означава, че като цяло има по-голямо съдържание на кислород. Това е така, понеже плодът има по-висок хематокрит. Помни, бебето има, може би, около 55% хематокрит, а майката може да има около 35%. По-високата стойност на хематокрита означава, че бебето има повече червени кръвни клетки и оттам хемоглобин, (Заб.: хематокритът е брой червени кръвни клетки спрямо единица обем кръв) което е един от параметрите, които използваме във формулата за изчисляване на съдържанието на кислород. Това е причината кривата да е толкова по-висока. Основното нещо, което искам да ти покажа тук, е, че кислородът, който бива предаден от майката – от това, което е в маточната артерия, до това, което е в маточната вена – това е общото съдържание, което е изгубено. Преминавайки от тук до тук, това е равно на количеството, което бебето получава. Това, което бебето получава от тази страна, е това, което е в пъпната артерия. Това е началната точка. Крайната точка е това, което е в пъпната вена. Това е увеличението на кислорода на бебето, тоест това е получен кислород. Можеш да видиш, че изгубеният кислород е равен приблизително на получения кислород. Въз основа на чертежа ми, ако съм го направил правилно, трябва да е така. Получаването и отдаването са равни. Сега, последно, говорихме за ефекта на Вериго-Бор. Запомни, когато кислородът е на кривата на пъпната артерия, той ще остане на тази крива до момента, в който тя започне да губи въглероден диоксид. И след като започнеш да губиш въглероден диоксид, преобръщаш тази крива в тази крива. Помни, това вертикално разстояние, наричаме това вертикално разстояние ефект на Вериго-Бор. Този ефект на Вериго-Бор се случва вътре в хориона. Това е ефектът на Вериго-Бор от страната на плода. От страната на майката, в този басейн кръв, има подобен ефект, нивата на въглероден диоксид бавно растат. И кривата за кислорода преминава към тази друга крива. Там нивата ни на въглероден диоксид са по-високи. И това е ефектът на Вериго-Бор от страната на майката. От страната на зародиша и от страната на майката се проявява ефект на Вериго-Бор. И понеже това се случва в плацентата, наричаме това двоен ефект на Вериго-Бор. Това е едната част, а това е другата част. Ако чуеш терминът двоен ефект на Вериго-Бор, това означава той. Идеята, че имаш четири криви, както начертах тук, в плацентата едновременно. И това са два ефекта на Вериго-Бор, които са доста различни един от друг.