If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:28

Примери за данни за обосноваване на експериментални твърдения

Видео транскрипция

Тук имаме няколко въпроса, свързани с анализ на данни в биологичен контекст от изпит в Ню Йорк. Това са много полезни примери за задачи, ако учиш биология в гимназията, защото може да се появят в някакъв тест, който учителят ще ти даде, или можеш да ги видиш в стандартен тест. Ученик предполага, че ако доброволци направят разгрявка преди да започнат да стискат щипка за пране в продължение на една минута, това ще увеличи броя на стисканията, които могат да направят преди да се уморят. Той твърди, че това се случва, защото техните мускули ще бъдат по-добре подготвени за упражнението. Данните от експеримента са показни в таблицата по-долу. Кой опит от таблицата подкрепя най-добре твърдението му? Обоснови отговора си. Спри видеото и виж дали можеш да отговориш на въпроса! Нека се уверим, че разбираме какво се случва тук. Имаме два опита. Тук това е първият опит и в този първи опит има две групи от по десет ученика. Едната от тях е загряла, а другата не е. Във втория опит има още две групи, но този път са с по 25 човека. 25, които са загрели, и 25, които не са. В първия опит групата, която е загряла, има по-малък среден брой стискания, така че това не подкрепя хипотезата, която ученикът прави. Хипотезата му твърди, че ако те са загрели предварително, после ще могат да направят повече стискания, така че първият опит противоречи на неговото твърдение. Вторият опит изглежда, че може да помогне леко за твърдението на ученика. Групата, която е загряла, е успяла да прибави още няколко стискания. Не сме направили статистическия анализ, за да знаем колко вероятно е това, дали не се дължи на случайност, но за да отговорим на въпроса – данните от първия опит малко противоречат на твърдението на ученика. Вторият опит подкрепя по-добре твърдението му, въпреки че не го прави съвсем убедително. Така че бих отговорил с опит 2 и това е така, защото тези 25 участници, които са загрели, това е група 3, са успели средно да направят повече стискания за минута в сравнение със стисканията за минута на група 4, които не са загрели. Нека решим още една задача. Казано ни е, че на ученици е поставена задача да направят опит, който да изследва взаимовръзката между тренировките и честотата на сърдечния пулс. Пулсът е бил отчетен, като е бил измерван в удари за минута. Учениците предположили, че с напредването на тренировката ще се увеличи и пулсът. Резултатите на класа са показани на долната диаграма. И след това ни питат кое твърдение е подкрепено най-добре от тази диаграма. Дадени са 4 варианта. Спри видеото и виж дали можеш да отговориш на въпроса. Нека разгледаме едно по едно всички твърдения. Твърдение 1: преди тренировката средният пулс е бил 65. Четири минути след тренировката средният пулс е бил 65. И така нека видим. Преди да направят тренировката, средният пулс е бил 65. Така че преди тренировката – това е периодът от време ето тук, и наистина изглежда така в по-голямата част от това време, ще го отбележа в червено, изглежда логично и е приблизително вярно. Изглежда, че средният пулс е бил 65, но нека сега прочетем втората част на твърдението. Четири минути след тренировката средният пулс също е 65. Четири минути след тренировката какъв е средният пулс? Със сигурност не е 65, а изглежда по-близо до приблизително 135, а не 65, така че можем да задраскаме това твърдение. Четири минути след започване на тренировката средният пулс е бил 120. Нека видим. Тук започва тренировката. След 4 минути средният пулс е бил 120. Не, по-скоро изглежда, че е бил около 135 или нещо такова, така че това твърдение вече изглежда грешно. Две минути след започване на тренировката средният пулс е бил 120. Две минути след началото на тренировката средният пулс изглежда близо до 90, така че и двете изглеждат неправилни, ще изключа и това. По време на тренировката най-високият среден пулс е бил 150. Преди тренировката средният пулс е бил 65. Нека видим, по време на тренировката най-високият пулс е отбелязан ето тук и в действителност изглежда доста близо до 150, така че тази част изглежда добре. Преди тренировката средният пулс е бил 65. Ние вече говорихме за този период ето тук. Това изглежда добре, харесва ми този вариант, но нека видим и твърдение номер 4. Две минути преди тренировката средният пулс е бил 80. И така две минути преди тренировката, тук е мястото, където започва тренировката, и всяка една от тези чертички е една минута, така че две минути преди това средният пулс не е бил 80, следователно това е грешно. Две минути след започване на тренировката средният пулс е бил 140. Две минути след започване на тренировката средният пулс не е бил 140, така че и двете твърдения не са правилни. Така че ми харесва твърдение 3, то изглежда, че е подкрепено от данните тук.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген