If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кодоминантност и непълно доминиране

При пълното доминиране само един алел в генотипа се вижда във фенотипа. При кодоминантността и двата алела в генотипа се виждат във фенотипа. При непълното доминиране във фенотипа се вижда смес от алелите в генотипа.  Създадено от Рос Файърстоун.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Днес ще говорим за кодоминация и непълна доминация, но нека първо да разгледаме примера с кръвната група и това, че индивид с два еднакви алела, които кодират еднаква характеристика, се нарича хомозиготен, а някой с два различни алела се нарича хетерозиготен. Също така запомни понятията доминантни и рецесивни алели и как алелът А е доминиращ по отношение на алела 0 в този пример. Това означава, че един и същ фенотип, кръвна група А, може да е резултат на тези два различни генотипа. Примерът, който ти дадох, беше пример за пълно доминиране. Ако човек има генотип АО, тъй като фенотипът му е само кръвна група А, това означава, че алелът А е пълно доминиращ по отношение на алела 0 и само алелът А от генотипа е изразен във фенотипа. Но всъщност има три различни вида доминиране, с които искам да те запозная. За да обясня това, ще използвам различен пример. Нека кажем, че имаме това цвете и червеното венчелистче е кодирано от червения алел R, а фенотипът на синьото е кодиран от синия R алел. Ще представя три различни вида доминиране и те са пълно доминиране, което вече ти е познато, кодоминиране и непълно доминиране. Ще обясня какво представляват тези два нови модела чрез пример с това цвете. Нека започнем, като разгледаме трите различни генотипа и фенотипите, които ще видиш при всеки от тях при различен вид доминиране. Ще започнем с генотипа две червени R, за който можем да очакваме, че във всеки случай, след като имаме само червени R в генотипа. По същия начин, ако генотипът беше две сини R, тогава можем да очакваме, че във всички случаи тъй като имаме само сини R в генотипа. Тези три различни вида доминация се променят, когато погледнем хетерозиготния пример. Това е нещото, което се различава при тези видове доминиране. Сега вече сме запознати с примера за пълно доминиране, така че, ако кажем, че червеното R доминира над синьото, тогава това ще доведе до хетерозиготен фенотип, при който ще имаме червено цвете при пълно доминиране. Кодоминирането е, когато хетерозиготният фенотип образува цвете с някои червени и някои сини венчелистчета. Така че, когато и двата алела са доминантни заедно, те са кодоминантни и характеристиките на двата алела се показват във фенотипа. Непълна доминация е, когато хетерозиготният фенотип създава микс от двата алела. В този случай червените и сините венчелистчета могат да се комбинират, за да образуват лилаво цвете. Нито един от алелите не е напълно доминиращ над другия и вместо това двата признака се смесват. Какво научихме? Ако разглеждаме хетерозиготния генотип, червено R, синьо R, то има три различни вида доминиране, които можем да видим за дадена характеристика. При пълното доминиране има само един алел в генотипа, доминантният алел се наблюдава във фенотипа. И това беше примерът с червеното цвете. При кодоминирането и двата алела в генотипа се наблюдават във фенотипа. Това беше примера с цветето с червени и сини венчелистчета. При непълното доминиране комбинацията от алелите на генотипа се наблюдава при фенотипа и това беше примерът с лилавото цвете.