If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Родословно дърво за определяне на вероятността за проявяване на полово свързана рецесивна черта

Родословно дърво за определяне на вероятността за проявяване на полово свързана рецесивна черта.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казано ни е, че това родословно дърво представя наследяването на далтонизъм в рамките на три поколения. Ето я диаграмата. Прието е с квадрат да се означава мъж, а с кръг – жена. Ако фигурата е оцветена, това означава, че белегът се проявява, а в този случай той е далтонизъм. Така че Бил страда от далтонизъм. Неговият фенотип е далтонизъм, докато Бони не проявява далтонизма. Далтонизмът е свързан с рецесивен ген в Х-хромозомата. Ако Барбара очаква още едно дете, това тук е Барбара, каква е вероятността то да проявява далтонизъм? Спри видеото и виж дали можеш самостоятелно да откриеш! Сега нека работим над това заедно. Питат ни за следващото дете тук. Каква е вероятността то да бъде далтонист? И за да си помогнем, можем да се опитаме да открием генотиповете на Том и Барбара. За Том е много ясно. Той е мъж, тъй като има квадрат тук. Така че той има една Х и една Y-хромозома. А далтонизмът е свързан с рецесивен алел в Х-хромозомата. И нека разясня какво се случва. Ще използвам малко с за далтонизъм. Ще използвам главно С за доминантен алел, който не е далтонизъм, но, тъй като изглеждат много еднакво, ще пиша просто плюс за тези, които не са далтонисти, които не проявяват далтонизъм. Фенотипът на Том е с далтонизъм и той има само една Х-хромозома, с която е свързан гена на далтонизма. Тук трябва да е налице рецесивният алел. Така че това е генотипът на Том. А какво се случва с генотипа на Барбара? Знаем, че Барбара има две Х-хромозоми, тъй като е жена. И също знаем, че няма как и двете да са с малко с, защото така Барбара би проявила далтонизъм, но как можем да разберем истинския ѝ генотип? Можем да разгледаме нейните родители. Бил има същия генотип като този на Том поне относно далтонизма. Той е мъж, така че има една Х-хромозома и една Y-хромозома. И тъй като проявява далтонизъм, тази Х-хромозома трябва да има рецесивен алел за далтонизъм. Не знаем какъв е случаят при Бони. Тя е ХХ, има две Х-хромозоми. Както за Барбара, знаем, че не може и двете да имат рецесивен алел, защото така фигурката на Бони щеше да е оцветена и щеше да проявява далтонизъм. Но не знаем дали е преносител, или не е. Но нека помислим за това откъде Барбара е наследила своите хромозоми. Една от нейните Х-хромозоми идва от бащата. Другата е от майката. Ако е взела тази Х-хромозома от баща си – той има само една Х хромозома, която да даде, тази с алела за далтонизма. Ако това е от баща ѝ, трябва да съдържа алела за далтонизма тук. Знаем, че Х-хромозомата от майката няма алела за далтонизма, защото, ако беше така, то Барбара щеше да е с далтонизъм, а тя не е. Така че знаем, че това трябва да е плюс тук. Това е доминантният алел за това, че няма далтонизъм. И сега знаем генотипа и на двамата и можем да ги използваме, за да открием вариантите за техния наследник. Например, Том може да даде Х-хромозома, която има алела за далтонизъм или Y-хромозома. А Барбара, ето тук, може да допринесе с една Х-хромозома, която съдържа алела за далтонизъм или Х-хромозома, която има алел, при който няма проява на болестта. Барбара е носител. Ще нарисувам една решетка на Пънет тук. Имаме четири възможни варианта за тяхното дете и всички те са еднакво вероятни. Можеш да вземеш Х-хромозомата от Барбара, която съдържа алела за далтонизъм, и Х-хромозомата от Том, която има алела за далтонизъм. Можеш да имаш Х-хромозомата от Барбара с алела за далтонизъм и Y-хромозомата от Том. Може да имаме Х-хромозомата, при която не се проявява далтонизъм, няма алел за далтонизъм на нея, и да вземем Х-хромозомата за далтонизъм от Том. Или може да имаш Х-хромозомата, при която не се проявява далтонизъм, и Y-хромозомата от бащата. Така че има четири еднакво възможни сценария. И така, в колко от тези сценарии наследникът е далтонист? Тук имаме жена-далтонист. Тя има два рецесивни алела, така че жената ще бъде далтонист. Това е жена-носител, но тя няма да го прояви фенотипно. Това тук е мъж-далтонист, има само една Х-хромозома и има алела за далтонизъм. Това е мъж, който не е далтонист. Така че от 4 еднакво възможни изхода при два от тях наследниците ще са далтонисти. Така че има вероятност две от четири, което е 50 процента, че наследникът ще бъде далтонист.