If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Биоразнообразие на екосистемата

Еднакви ли са всички корални рифове?  Всяка регионална екосистема има своята съвкупност от видове и всеки от тях допринася по уникален начин към световното биоразнообразие. Изследвай причините за значимостта на биоразнообразието в екосистемата при взимането на решения за опазване на средата. Видео от Калифорнийската академия на науките.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Науката за измерването на разнообразието в екосистемите е сравнително нова. Но научните познания в областта се смятат за важна част от знанията за общото биоразнообразие. Дефинирането на екосистемите е трудно, но можем да различим една екосистема при наблюдение. Обикновено ги описваме по местообитание и климатичен показател, като „тропическа гора“ или „сушаво пасище“. Важно е да отбележим, че в различните типове има различни хабитати и екологични процеси. На вид подобни екосистеми може да имат много различна уредба. Името на екосистемите не значи автоматично, че всички видове в тях са еднакви навсякъде по света. Богатото разнообразие на типове екосистеми означава и богато разнообразие на видове. Всеки вид е пригоден за даден тип екосистема в определено място. Повечето хора различават екосистемите по местоположението им, т.е. разпределението им. Тропически риф във Филипините е коралов риф, но по отношение на видовия състат може да е много различен от риф в Карибския регион. Организмите във филипинския риф може да са подобни и да функционират като тези в карибския, но това са различни видове, при това връзката между тях понякога е далечна. Т.е. въпреки разликите във видовете функциите им в екосистема ще са еднакви. Така функциите в екосистемата ще са подобни, но видовете ще са други и в Големия бариерен риф или в рифовете до Мадагаскар или на друго място, което наричаме тропически риф. За мен това е същността на разнообразието на екосистемите – отделните типове екосистеми, като тропически риф, тропическа гора, заедно с разнообразието на видове в определен тип екосистема. Така можем да търсим разликите между тропически гори в Южна Америка и Африка. При стратегиите за опазване винаги трябва да отчитаме разнообразието на екосистемите. Можем да увеличим максимално опазвания брой видове в даден тип екосистема, като опазваме екосистемата с най-богато биоразнообразие в света. При кораловите рифове това би бил този във Филипините. Но какво ще правим с останалите? Как ще се отрази на стабилността на екосистемите вниманието само върху една от тях? Достатъчно ли е да опазим една екосистема като „музей“ на разнообразието в нея? Повечето учени смятат, че единствената успешна стратегия е усилието да се опазват максимален брой екосистеми и уникалното за тях биоразнообразие. Когато говорим за биоразнообразие на екосистемите, има още един важен фактор. Това е взаимодействието между различните типове екосистеми. Взаимовръзката между тези системи няма полза от наименоването им като изолирани обекти. Връзките между видовете изграждат сложни мрежи, заради които всяка система е уникална. Но освен сложни мрежи в екосистемите, има и мрежи на връзките между самите екосистеми. Колко много ще загубим, ако не опитаме да опазим и тези взаимодействия! Академия на науките, Калифорния