If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на екологичните взаимодействия

Основни понятия

ТерминЗначение
ОбщностВсички популации на всички различни видове, които живеят заедно в определена област
Междувидово взаимодействиеВръзка между различни видове в една общност
Носещ капацитетМаксималният размер на популацията на един вид, който средата може да поддържа
КонкуренцияОрганизми от два вида използват един и същ ограничен ресурс и имат отрицателно влияние един върху друг
ХищничествоЧлен от един вид, хищник, изяжда цялото или част от тялото на член на друг вид, плячка
ТревопасенСпецифичен вид хищничество, при което видът плячка е растение
СимбиозаМеждувидово взаимодействие, при което два вида живеят заедно в дългосрочна интимна връзка
МутуализъмСимбиотно взаимодействие между два вида, в които и двата партньора имат полза
КоменсализъмСимбиотнтно взаимодействие между два вида, в което единият има полза, а другият не бива засегнат.
ПаразитизъмСимбионтно взаимодействие между два вида, в което единият има полза, а другият бива наранен

Екологични взаимодействия

Популациите от всички различни видове, които живеят заедно в една област, изграждат екологична общност.
Общностните еколози проучват как различни видове в една общност взаимодействат един с друг. Взаимодействията между два или повече вида се наричат междувидови взаимодействия.
Различни видове интерспецифични взаимодействия имат различни ефекти върху двамата участници и може да бъдат положителни (+), отрицателни (-) или неутрални (0).

Конкуренция

При междувидовата конкуренция членове на два различни вида използват един и същ ограничен ресурс и следователно се конкурират за него. Конкуренцията засяга отрицателно и двамата участници (- / - взаимодействие), тъй като всеки вид би имал по-висока степен на оцеляване и размножаване, ако другия вид отсъства.
Видовете се конкурират, когато имат припоркриващи се ниши, тоест, припокриващи се екологични роли и изисквания за оцеляване и репродукция.

Хищничество

Снимка на леопард, убиващ антилопа
Хищничество в действие. Изображение на: Wikimedia CC BY-SA 3.0
При хищничество, член на един вид (хищник) изяжда част или цялото от живото или наскоро живото тяло на друг организъм (плячката). Това взаимодействие е благодатно за хищника, но вреди на плячката (+/-взаимодействие). Хищничеството може да включва два животински вида, но то може също да включва животно или насекомо консумиращо част от растение, специален случай на хищничество, известен като тревопасно животно.

Симбиоза

Симбиоза е общ термин за междувидови взаимодействия, при които два вида живеят заедно в дългосрочна, интимна връзка.
При мутуализма два вида имат дългосрочна връзка, която е ползотворна и за двамата (+/+ взаимодействие).
Пример за мутуализъм: Скорците извличат полза, понеже могат да ядат кърлежи безплатно, докато бизонът извлича полза, понеже сърбенето, причинено от кърлежите, може да бъде намалено.
Мутуалистична връзка между скорци и бизон. Скорците ядат кърлежи от кожата на бизона, което им предоставя източник на храна, докато премахват паразити от бизона. Изображение от Wikimedia, CC BY 4.0.
При коменсализма два вида имат дългосрочна връзка, която е ползотворна за единия и няма положителен или отрицателен ефект върху другия (+/0 взаимодействие).
При паразитизма два вида имат близка, трайна връзка, която е ползотворна за единия, паразит, и вредна за другия, гостоприемник (+/- взаимодействие).

Обобщение на еологичните взаимодействия

Междувидово взаимодействиеЕфект върху вид 1Ефект върху вид 2
Конкуренция--
Хищничество/тревопасност+-
Мутуализъм++
Коменсализъм 1+0
Паразитизъм+-

Регулация на популацията

Максималният размер популация от един вид, който средата може да поддържа, е нейният носещ капацитет.
По същество всеки вид ресурс, който е важен за оцеляването на един вид, може да действа като ограничение. За растенията водата, слънчевата светлина, хранителните вещества и пространството за растеж са някои ключови ресурси. За животните важни ресурси включват храна, вода, подслон и място за леговище.
Ограничени количества от тези ресурси водят до конкуренция. Конкуренцията за ресурси може да не засегне популации, които са доста под носещия си капацитет, като приемем, че ресурсите са изобилни и всички индивиди могат да получат нужното. Но докато размерът на популацията се увеличава, конкуренцията също се увеличава.
Носещ капацитет на тюлени. Изображение от OpenStax, CC BY 4.0.
Графиката по-горе показва носещия капацитет на популация тюлени. Често размерът на популацията може да варира леко що се отнася до носещия капацитет, слизайки под и качвайки се над тази стойност. Често популациите трептят (вървят напред-назад) непрекъснато около носещия капацитет, вместо да образуват напълно равна линия.

Какво да помним

  • В ежедневието понякога използваме термина симбиоза, за да обозначим връзка, която е ползотворна за двете страни. Но в екологията симбиозата е по-широка концепция и може да включва близки дълготрайни връзки с различни положителни или отрицателни ефекти върху участниците.
  • Не винаги има ясно разделение между симбиотичните връзки. Струва си да отбележим, че много наглед коменсалистични връзки всъщност се оказват леко мутуалистични или леко паразитни, когато ги разгледаме по-отблизо.
    Например биолозите откриват все повече и повече доказателства, че нормалните ни микробни обитатели играят ключова роля в здравето, докато ние мислехме, че нямаше полза за хората!
  • Въпреки че паразитизмът и хищничеството имат +/- ефект, те не са едно и също. При хищничеството (или тревопасничеството) плячката бива консумирана от хищника. Паразитизмът е различен от хищничеството по това, че отрицателно повлияният вид не бива изяден или убит при едно хранене. В допълнение, паразитите по принцип са по-малки от гостоприемниците си.
    Но, както при симбионтните връзки, линията често е мъглява. Организмите може да попадат в градиент между двете.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.