If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Взаимодействия между популации

Учи за различните видове специфични взаимодействия: конкуренция, хищничество, растениеядство, симбиоза, паразитизъм, мутуализъм, коменсализъм. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В увода към темата екология въведохме термина съобщество, който се отнася до различните популации, които се намират в един ареал и обитават една и съща територия. Така че популациите – ако разглеждаме водна или въздушна среда, дори можем да кажем, че заемат подобен обем в тази среда – популациите обитават, споделят един хабитат. В това видео ще разгледаме взаимоотношенията между тези популации, взаимоотношенията между различните биологични видове. Терминът е междувидови взаимоотношения. Предпочитам да казвам взаимоотношения между видовете. Първият вид взаимоотношение е конкуренцията. Тя възниква, когато различни популации, различни видове, се конкурират за едни и същи ресурси. Представи си гора, където има различни популации от растения, които се конкурират за слънчева светлина, вода, за хранителни вещества в почвата. На тази снимка тук е показано едно съобщество. Тези различни популации на риби и други водни обитатели като актинии и корали обитават една и съща територия и много от тях се конкурират помежду си. Търсят една и съща храна или едно и също убежище. Когато се говори за тези междувидови взаимоотношения, можем да видим следното: – \ – отрицателен знак, наклонена черта, отрицателен знак. Това означава, че при този тип взаимоотношение между два биологични вида или две популации, които се конкурират, по-голямата численост на едната влияе отрицателно върху другата и обратно. Ако аз съм растение и се конкурирам с друго растение, а то ми отнема слънчевата светлина и ако има повече от неговия вид, които да ми отнемат светлината, това ще има отрицателен ефект върху мен и обратно. Ако аз се конкурирам с теб и консумираме една и съща храна, колкото повече индивиди има като мен, толкова по-голям ще е отрицателният ефект върху теб и обратно. Друг вид междувидово взаимоотношение или взаимоотношение между видовете е хищничеството. Това се наблюдава, когато една популация се храни с друга популация. Често свързваме хищничеството със снимки като тези, които виждаме по телевизията, в документални филми. Виждаме гепард, който ловува, изглежда, че е хванал газела или някакъв вид антилопа. Всъщност е млада антилопа. Това е хищничество. Но това не е единствената форма на хищничество. Снимката на козата, която пасе трева, също показва хищничество. Не е толкова кърваво и жестоко, но пак е хищничество, защото един вид се храни с друг вид. В този случай козата пасе тревата. Този вид хищничество се нарича растителноядно. Но все пак е вид хищничество – растителноядно хищничество. Нека да напиша наклонена черта. Растителноядното хищничество е особен вид хищничество. Често се използват символите + \ – Колкото повече имаме от този вид, който служи за храна, това е от полза за хищника но колкото повече хищници има, толкова по-негативен ще е ефектът върху плячката. Другият вид взаимоотношение е по-дългосрочно и доста интимно, при което организмите често съжителстват един с друг или един върху друг. Това дългосрочно и взаимно съжителство на организмите се нарича симбиоза. В ежедневието, когато се говори за симбиоза, често се имат предвид организми, които имат взаимна полза. Но всъщност симбиозата не е свързана само с взаимната полза. Понякога организмите взаимно се нараняват или за единия има полза, а за другия е без значение. Има няколко вида симбиоза. Първият вид е паразитизъм. Това много прилича на хищничество, при което колкото повече полза извлича паразитът от своя гостоприемник, толкова повече гостоприемникът страда от паразита. Има различни примери за паразитизъм. Тук имаме снимка на въшка. Защо тя е паразит? Тази въшка – тя паразитира – тази въшка наричаме паразит. Тя извлича полза, като живее в косата ти, защото се храни оттам, може да снася яйца, а като живее на скалпа ти се храни, като смуче кръвта ти. Може и да снася яйца в косата ти. Може да се разглежда и като подслон от останалата околна среда. Но това е лошо за теб. Кара те да се чешеш, смуче кръвта ти, неприятно е. Паразитизмът е изгоден за паразита, както при хищничеството има полза за хищника, но не е полезно за гостоприемника в случай на паразитизъм. Има и друга ситуация, в която симбиозата е полезна и за двете страни. Това се нарича мутуализъм. Нека да го напиша с друг цвят. Мутуализъм. И двете страни извличат полза. Често, когато се говори за симбиоза, се има предвид мутуализъм, който е особен вид симбиоза, при която и двата вида или двата организма извличат полза. Не говорим само за животни. Ето тук имаме пример за мутуализъм. Ще го оградя в цвят, който се вижда. Това е мутуализъм. Имаме риба клоун, която живее сред актинии. Актинията осигурява подслон на рибата клоун, а рибата клоун не допуска други риби, които биха изяли актинията. И двата вида имат полза от това взаимоотношение. Това е мутуализъм. Има и друга категория, при която единият вид извлича полза, а за другия е почти безразлично. Единият вид извлича полза, а за другия е почти безразлично. Това се нарича коменсализъм. Има много примери за коменсализъм. Това тук е снимка на бактерии върху кожата ти и наистина има бактерии по кожата ти и в настоящия момент. Приеми го. Всъщност това е добре. Понякога това е мутуализъм, който осигурява защита от опасни бактерии. Но понякога бактериите определено извличат полза, те използват хранителните вещества по кожата ти. Кожата е техният ареал. Често няма въздействие върху теб. Коменсализмът – ще го запиша – колкото повече го изучаваме, все повече осъзнаваме, че всъщност и гостоприемникът извлича полза, което е мутуализъм или може би гостоприемникът страда – в такъв случай това е паразитизъм. Коменсализмът често не е напълно неутрално взаимоотношение за гостоприемника. Може да се наблюдават и двата случая. Това са различните видове взаимоотношения. Препоръчвам ти да се огледаш – разгледай света около теб и не само животинския свят, помисли за бактериите и за растенията. Помисли в рамките на ареала какви междувидови взаимоотношения има и как би ги класифицирал/а.