Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на въведение в екологията

Основни понятия

ТерминЗначение
ЕкологияНауката за как организмите взаимодействат един с друг и с физическата си среда
БиотиченЖив, или някога живял, фактор в една екосистема
АбиотиченНежив фактор в една екосистема
ОрганизъмИндивидуално живо същество
ВидГрупа подобни организми, които могат да се чифтосват и да произвеждат плодовито поколение
ПопулацияГрупа индивиди, които принадлежат към един и същи вид и живеят в една и съща област
ОбщностВсички популации от различни видове, които живеят заедно в определена област
ЕкосистемаВсички индивиди, които живеят на едно място, заедно с физическата им среда
БиосфераВсички екосистеми на Земята
БиоразнообразиеРазнообразието на организмите в една екосистема

Екология

Екологията се учи на много нива и е станала все по-важна с нарастването на технологичните и обстоятелствените влияния. Трябва да разбираме екологията, за да можем да създадем екологични методи, които намаляват отрицателните влияния върху биоразнообразието.

Биотични и абиотични фактори

Екосистемите биват повлияни и от биотични, и от абиотични фактори.
Биотичните фактори включват животни, растения, гъбички, бактерии и протисти. Някои примери за абиотични фактори са вода, почва, въздух, слънчева светлина, температура и минерали.
Например червените панди са далечни родственици на миещите мечки и се срещат само в източните Хималаи. Те прекарват повечето от времето си на дърветата и ядат предимно вегетарианска диета.
В последните години популацията на червените панди е спаднала значително, водейки до класифицирането им като уязвим или застрашен вид от консервационните групи.
Източник на изображението: Червена панда от Sander van der Wel, CC BY-SA 2.0
Биотични фактори, като сеченето на дърветата и въвеждането на заболявания от домашни кучета, са изиграли главна роля в упадъка на популациите на червената панда. Въпреки че абиотичните фактори са били по-маловажни до днес, променящите се температури могат да причинят допълнителна загуба на хабитат в бъдеще.
Разбирането на биотичните и абиотичните фактори, които са отговорни за упадъка в броя на червените панди, помага на еколозите да създадат планове за запазване за защита на вида.

Нива на екология

Еколозите често работят с пет широки нива, понякога дискретни, а понякога с припокриване: организъм, популация, общност, екосистема и биосфера.
Нива на екосистемата. Изображение от Wikimedia, CC BY 4.0
От най-малкото до най-голямото:
  • Организъм: Организмовите еколози проучват адаптациите, полезните характеристики, възникващи от естествения подбор, които позволяват на организмите да живеят в специфични хабитати. Тези адаптации могат да са морфологични, физиологични или поведенчески.
  • Популация: Популация е група организми от един и същи вид, които живеят в една и съща област по едно и също време. Популационните еколози проучват размера, плътността и структурата на популациите и как те се променят с времето.
  • Общност: Биологична общност се състои от всички популации на различни видове, които живеят в дадена област. Общностните еколози се фокусират върху взаимодействията между популациите и как тези взаимодействия оформят общността.
  • Екосистема: Екосистема се състои от всички биотични и небиотични фактори, които влияят на тази общност. Екосистемните еколози често се фокусират върху потока на енергията и рециклирането на хранителните вещества.
  • Биосфера: Биосферата е планетата Земя, разгледана като екологична система. Еколозите, които работят на ниво биосфера, може да проучват глобалните модели – например, климата или видовото разпределение – взаимодействия между екосистемите и феномени, които засягат целия глобус, като климатичната промяна.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Мъртвите организми не са абиотични. Някои хора мислят, че ако един организъм вече не е жив, той не може да се приеме за биотичен. Но ако нещо е било живо или е било част от жив организъм (като кости или коса), то пак се приема за биотично.
  • Популации и общности не е едно и също. Въпреки че някои хора използват тези термини взаимозаменяемо на моменти, в биологията тези термини имат специфични значения. Популациите се състоят само от един вид в една област, докато общностите обхващат множество видове.
  • Някои хора мислят, че загубата на няколко вида не е голяма работа. Но това не може да е по-далеч от истината! Биоразнообразието е жизненоважно за успеха на планетата ни, понеже всеки организъм, без значение колко голям или малък е, има важна роля.
    В допълнение, по-богатото биоразнообразие помага на организмите и екосистемите да се приспособят към промени в околната среда и също предлага много приноси за медицината и селското стопанство!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.