Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Молекулярно доказателство за еволюциони връзки, примери

Два примера (от изпитите NY Regents) на използване на молекулярно доказателство за размишляване колко близко свързани са видовете.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Било проведено изследване на четири различни растителни вида, за да се определи кой от трите вида е най-тясно свързан с даден неизвестен растителен вид. Резултатите от изследването са показани в таблицата с данни по-долу. Кой растителен вид изглежда е свързан най-тясно с непознатия вид? Подкрепи отговора си с доказателства. Спри за малко това видео и виж дали можеш да отговориш самостоятелно. Добре, тук тези данни на първия ред са за нашия неизвестен вид. Знаем, че има положителен тест за ензим M. Това тук е запълнено, защото показва: колко разлики има между аминокиселинните вериги на видовете от този ред и на неизвестния вид. И, разбира се, непознатият вид няма да се различава от себе си, защото това е самия той. Това е пробата на гел електрофорезата . Така че това, което искаме да направим, е да търсим колкото е възможно повече прилики с нашия неизвестен растителен вид. Първо, гледаме дали ензимът дава положителен тест, първият вид не дава положителен тест, видове две и три дават положителен тест. Следователно първият вид не изглежда да е тясно свързан с непознатия растителен вид. Ако разгледаме разликите в аминокиселинните вериги, първият вид, отново, има най-много разлики в аминокиселинни вериги, така че това потвърждава нашето предположение, че може би той се отличава най-много от неизвестния растителен вид. Но когато сравним с растителни видове две и три, растителен вид две има по-малко разлики. Така че в момента растителен вид две изглежда като водещия кандидат. Растителен вид три има повече разлики И тогава, когато погледнем пробата на гел електрофорезата, растителен вид две има точно същия модел като нашето неизвестно растение, и е единственият вид с точно същия модел. И така, поради това мога убедено да кажа, че вторият вид е най-тясно свързан с непознатия вид. Вторият вид, защото има същите резултати при електрофорезата и също най-малко различия между аминокиселинните вериги, и дава положителен тест за ензим M. Нека да решим още една подобна задача. Учени се опитали да определят еволюционните връзки между три различни вида финки – A, B и C. За да направят това, те са изследвали физическите характеристики и ДНК на тези видове птици. ДНК е била извлечена от трите вида и анализирана с помощта на гел електрофореза. Резултатите са показани на диаграмата. Въпросът е, кое твърдение описва най-добре използвания по-горе метод за определяне на еволюционните връзки между три вида финки? Така че първият избор е: проучи структурата на човките и ги сравни. Второ: наблюдавай поведението и физическите характеристики на всички финки и ги групирай по общи черти. Трето: направи молекулярни изследвания на трите вида и определи приликите. Четвърто: сравни общите предци и на трите вида и виж дали са еднакви. Затова спри това видео и виж кой вариант ти харесва. Добре, ясно е, че те имат предвид молекулярни доказателства. Те вземат ДНК от различните видове, те ги усилват, което означава, че правят куп копия на определени ДНК вериги и след това ги пропускат в гел, което означава, че позволяват тези различни сегменти да се обособят в този гел. По-малките сегменти ще мигрират повече надолу, по-големите сегменти ще мигрират по-малко. И колкото повече прилики има резултатът от тази гел електрофореза тук, на този модел на лента, толкова по-вероятно е, че ДНК са подобни. И така, те определено използват молекулярни доказателства, и три е единственото твърдение, което говори за молекулярните доказателства, така че ще избера третото твърдение. Те казаха в началото че са изследвали физическите характеристики и ДНК на тези видове, и така би могъл да кажеш проучи структурата на човките и ги сравни, но това е много специфично, и не се казва със сигурност, че правят това, това може да е една от физическите характеристики, които се разглеждат, но ние знаем със сигурност че получават молекулярни доказателства от трите вида и идентифицират приликите. И така, тази следваща част казва: въз основа на данните, които са събрали с помощта на гел електрофореза, маркирай диаграмата по-долу с буквите A, B и C, за да представиш възможните еволюционни връзки между видове A, B и C. Спри за малко това видео и виж дали можеш да го направиш самостоятелно, и аз ще ти покажа лентата на ДНК веригата отново. Добре, по-долу, всъщност аз ще го прерисувам тук, прерисувам дърво, което изглежда така, и те искат да сложим A, B и C на тези клонове тук. И един от начините да се разсъждава върху това е, че тези две са по-тясно свързани. Те имат по-близък общ прародител, отколкото от този тук. Така че, ако разгледаме моделите на лентата, доста ясно е, че имаме подобна лента на A и B, имаме подобна лента на A и B, и те имат тази лента ето тук, която е обща, въпреки, че C я има също Единствената друга лента, която A споделя с C, е тази ето тук, и B не споделя нищо друго с С. Така, доста ясно е, че А и Б споделят най-често срещаните модели на ленти. Така, че аз бих написал, че А и Б имат най-скорошния общ прародител, и че връзката с С е по-далечна.