Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Преговор на еволюция и естествен подбор

Основни понятия

ТерминЗначение
ЕволюцияПроцесът, чрез който съвременните организми са произлезли от древни организми с времето
Общ предшественикПредшественик, който е общ за два или повече видове наследници
Естествен подборЕволюционен механизъм, в който индивиди, които са по-добре приспособени към средата си, оцеляват и се възпроизвеждат най-успешно
ВариацияРазлика между чертите в индивиди от един и същи вид
АдаптацияЧерта, която подобрява способността на организъм да оцелее и да се възпроизведе в дадена среда
Пригодност (приспособеност)Способността на един организъм да оцелее и да се възпроизведе
Изкуствен подборПодборно развъждане на организми за промотиране на появата на желани черти в поколението
Генен дрейфМеханизъм на еволюция, при който алелните честоти на една популация се променят с поколенията поради случайност

Теорията на еволюцията на Дарвин

Чарлз Дарвин развил теория на еволюцията, за да обясни единството и разнообразието на живота, въз основа на идеята на споделени общи предшественици.

Естествен подбор

Теорията на Дарвин била базирана на механизма на естествения подбор, който обяснява как популациите могат да еволюират по такъв начин, че да станат по-добре приспособени към средата си с времето.
Естествен подбор, действащ върху популация мишки с времето.
Индивидите имат вариации в унаследяемите си черти. Някои от вариациите правят индивида по-добре приспособен да оцелее и да се възпроизведе в средата си.
Ако това продължи с поколенията, тези благоприятни адаптации (унаследяемите характеристики, които подпомагат оцеляването и възпроизвеждането) ще станат все по-чести в популацията.
Популацията не само ще еволюира (ще промени генетичния си състав и унаследяемите черни), но ще еволюира по такъв начин, че ще стане адаптирана, или по-добре приспособена, към средата си.

Изкуствен подбор

Има други видове подбор в допълнение към естествения подбор.
Изкуственият подбор, също наречен "подборно развъждане", е когато хората подбират желани черти в селскостопански продукти или животни, вместо да оставят видовете да еволюират и да се променят постепенно без човешка намеса, както е при естествения подбор.
Развъждането на кучета е перфектен пример за как хората подбират желани или модерни черти. Хората, които развъждат кучета, съзнателно чифтосват родители с надеждата да произведат поколение със специфични черти (като цвят, размер, форма на ушите, дължина на муцуната и т.н.).

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Еволюция не е същото като адаптация или естествен подбор. Естественият подбор е механизъм, или причина, на еволюцията. Адаптациите са физични или поведенчески черти, които правят един организъм по-добре приспособен към средата си.
  • Унаследяемите вариации идват от случайни мутации. Случайни мутации са началната причина за нови унаследяеми черти. Например, заек не може да избере да има различен цвят на козината. Вместо това генетична мутация причинява разлика в цвета на козината, която може да помогне на заека да се крие по-добре в средата си.
  • Естественият подбор действа върху съществуваща унаследяема вариация. Естественият подбор има нужда от начален материал и началният материал е унаследяемата вариация. За да може естественият подбор да действа върху характеристика, трябва вече да има вариация и тази вариация трябва да може да бъде предадена на поколението.
  • Естественият подбор зависи от околната среда. Естественият подбор не благоприятства черти, които по някакъв начин са вродено по-добри. Вместо това благоприятства черти, които са благоприятни в специфична среда. Черти, които са полезни в една среда, може всъщност да са вредни в друга.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.