If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:03

Биоразнообразие и естествен подбор

Видео транскрипция

На какво се дължи биоразнообразието? Краткият отговор е – на еволюцията. И с това изчерпваме цялата тема. По-важно е обаче какво е еволюцията и как тя води до създаването на биоразнообразие. Изучаването на биоразнообразието прилича на следването на два сравнително лесни пътя. Това са пътищата на моделите и процесите. Те са решаващи за познанията ни за зараждането на живота и как продължава да се развива. Пътят за моделите засяга облика на еволюцията чрез изучаването на връзките между организмите във времето. За целта се създава диаграма или структура, свързваща организмите във времето. Тя показа разклоняваща се поредица връзки, подобно на семейно дърво. Т.нар. генеалогия. Те отчитат не само връзките между организмите. Те указват събитията във времето, които сочат причините за свързаността на организмите. Описваните чрез генеалогичните дървета модели са отделна наука – филогенетична систематика. Може би обаче е по-добре да започнем с пътя на процесите. Нека разгледаме механизмите на еволюцията – как протича тя? Това са задвижващите сили на разнообразието наред с безброй разклонения на дървото на живота. Даврин и дори някои от предшествениците му са знаели това. Те знаели, че нещата могат да се променят, че съществува модел на живота, т.е. дърво на живота, че еволюцията тече и че връзките между организмите могат да се проследяват чрез изучаване на белезите на организмите и как те се променят според мястото си в дървото. Знаели, че крилете на птиците, предните крайници на бозайниците и влечугите сочели за обща връзка. Общо родословие. Но същевременно разклоненията в родовете можели да се променят. Знаели, че предните крайници например могат да се изменят до криле или хватателни крайници. Във всичко личали общи модели. Но тогава хората не разбирали добре механизмите. Т.е. процесите, с които да се разясни произходът на тези очевидно изменящи се, но сродни форми. Даврин и съвременниците му знаели много за варирането, което било очевидно. Осъзнали, че индивидите от даден вид или дори популация не са точни копия едни на други. Имало безспорни доказателства: например в скоростта на състезателните коне. Без варирането и бързината на конета, състезанията щели да са много скучни. Всъщност всичко това показва как конете се подбирали заради отклонения в скоростта. Хората чифтосвали бързи коне, за да получат още по-бързи. И те били подбирани като най-бързите. Запоменте тази дума: подбор. Дарвин мислел, че може би природата функционира по същия начин и подбира организми. Забелязал, че формата, физиологията и поведението на растенията и животните в популациите варира. Точно като при домашните животни. За Дарвин това било началото на схващането на механизма в основата на еволюцията. А именно естествения подбор. Това означава, че някои естествени вариации могат да се справят по-добре от други. И по-точно при събирането на храна, избягване на хищници, превръщане на светлина в енергия, устойчивост на вятър, добра коренна система, т.е. оцеляване чрез приспособяване към средата. За Дарвин приспособяването на индивида значело по-добра способност за размножаване. Така се добавяли черти от родителя, които създават по-добре приспособено към средата потомство. Наричаме това „оцеляване на най-приспособените“. Предпочитам „оцеляване на по-приспособените“, защото другото съдържа идеята за крайна цел. Таква обаче няма. Всичко е относително. Има толкова баланси, отражение на природата, че организмите не могат да бъдат перфектни. Подборът на добре приспособените към средата вариращи индивиди се нарича „естествен подбор“. Белезите, благодарение на които подбраните варианти имат по-големи шансове за оцеляване, създаване на потомство от носители на тези характеристики, се наричат адаптации. В една дива популация секвои например може да има индивиди, които достигат по-голяма височина. Това създава по-добро излагане на светлина и способност да фотосинтезират в мъгливи дни. Това не само увеличава шансовете за оцеляване на по-високите индивиди. Така те си оригуряват повече енергия за производството на семена с белега „височина“. Така се извършва естествен подбор за белега „височина“ и адаптация към изменящата се среда. Тези опростени примери пренебрегват факта, че в природата винаги има поредица баланси. Да не забравяме, че по-високите дървета по-трудно набавят влага от корените за целия ствол. Или че са по-изложени на бури, които може да ги повалят. Или друга физиологична причина, която не ни е известна. Всички тези фактори формират сложен баланс, който усъвършенства живота спрямо дадена среда или набор конкуриращи се селективни фактори. Животът е изключително сложен. Всички тези аспетки заедно демонстрират красотата му, това вечно взаимодействие на процеси, обуславящи сложността на биоразнообразието. Даврин го нарича „великолепието на живота“. От друга страна, индивидите в една популация може да не бъдат подбрани заради по-лоша приспособимост. Понякога заради уязвимост на болести или неуспешен изход от среща с хищник. Все неща, които пречат на тези индивиди да се възпроизвеждат успешно. Може вече да сте забелязали, че сред варирането, подбора и адаптацията липсва един важен елемент. Дарвин знаел, че явно има начин организмите да предават тези подбрани белези на потомството си. Явно има начин потомството да наследи белезите на успелите си родители. Във времето на Дарвин механизмът за това не бил напълно ясен. Много по-късно учените научават, че данните се пазят в генетичен материал и се предават. Задълбочените знания за еволюционните процеси се дължат на откритията на Даврин и на генетиците. Ако обобщим, ще видим, че за да функционира всичко това, трябва да са налице няколко фактора. Нужно е да има естествено вариране сред индивидите в една популация; естествени сили, които да подберат или пренебрегнат индивиди с известни вариации на база по-добра репродуктивност. Нужен е и механизъм за предаване, за наследяване на тези подбрани вариации от поколенията. Тези основни понятия са ключови за възникването на еволюцията. Така възникват сложните взаимодействия и връзки в основата на биоразнообразието на Земята. Академия на науките, Калифорния
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген