If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на структура и брой хромозоми

Ключови термини

ТерминЗначение
ГеномПълният набор генетична информация, която един организъм има в своята ДНК
ХромозомаНишкоподобна структура ДНК и протеин, която съдържа генетична информация
Хомоложни хромозомиГрупа хромозоми (по една от всеки родител), които са много подобни една на друга и имат едни и същи размер/форма
Диплоиден (2n)Клетка, която съдържа две групи хомоложни хромозоми
Хаплоиден (n)Клетка, която съдържа само един набор гени
Полова хромозомаЕдна от две хромозоми (X или Y), която определя пола на организма
АвтозомаХромозома, която не е полова хромозома
КариотипМикрографско изображение на диплоиден набор хромозоми, групирани по двойки

ДНК и хромозоми

Наборът ДНК на една клетка се нарича геном. Можем да говорим за геном на организъм или на вид, тъй като членовете на един вид обикновено имат подобни геноми.
Повечето прокариоти съдържат единична кръгова ДНК хромозома. Тази генетична информация се среща в цитоплазмата.
Еукариотната ДНК е силно структурирана и организирана и съдържа множество хромозоми. Тези хромозоми са пакетирани и съхранявани в ядрото.

Брой хромозоми

Различните видове имат различен брой хромозоми. Например хората са диплоидни (2n) и имат 46 хромозоми в нормалните си телесни клетки. Тези 46 хромозоми са организирани в 23 двойки: 22 двойки автозоми и 1 двойка полови хромозоми.
Половите клетки на човек са хаплоидни (n), съдържат само по една хомоложна хромозома от всеки чифт. Това е така, за да може когато половите клетки се слеят при оплождане да се образува пълен диплоиден набор.
Пълният набор хромозоми на един организъм може да бъде разгледан чрез правене на фотографии на делящи се клетки. Тези изображения после се нареждат да образуват кариотип.
Изображение на кариотип на човек от мъжки пол, с хромозоми от майката и бащата, изкуствено оцветени в съответно лилаво и зелено.
Изображение модифицирано от "Karyotype" от Националния здравен институт (обществено достояние).

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Еукариотните хромозоми се състоят от две сестрински хроматиди. Сестринските хроматиди са идентични една на друга и са прикрепени в компресирана област, наречена центромер. Това е важно за разделянето на хромозомите по време на клетъчно делене. Когато сестринските хроматиди са свързани при центромера, те все още се приемат да са една хромозома (с форма на Х). Но веднага когато се разделят по време на клетъчно делене, всяка от тях се приема за отделна хромозома.
Какво става с една хромозома докато клетката се подготвя за делене.
  1. Хромозомата се състои от едн хроматид и е декондензирана (дълга и подобна на връв).
  2. ДНК се копира. Сега хромозомата се състои от два дъщерни хроматида, които са свързани от протеини, наречени кохезини.
  3. Хромозомата кондензира. Тя все още се състои от два дъщерни хроматида, но сега те са къси и компактни, а не дълги и подобни на връв. Най-тясно свързани са в областта на центромера, което е вътрешнонасочената, прищипана "талия" на хромозомата.
  4. Хроматидите се отдалечават настрани. Сега всеки се счита за отделна хромозома.
  • Хромозоми, ДНК, гени и геноми не са едно и също. Понякога тези думи се използват взаимозаменяемо, но те не са едно и също. ДНК е градивният блок на генетичния материал, който се среща във всички живи същества. Много дълга верига ДНК може да образува хромозома. В тези хромозоми има области, наречени гени, които кодират специфични протеини. Всички различни хромозоми на един организъм съставят генома на този организъм. С други думи: ДНК изгражда гените, гените изграждат хромозомите, а хромозомите изграждат геном.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.