If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:51

Видео транскрипция

Преди да се задълбочим в мейозата, искам да направим основно сравнение на митоза и мейоза. Всичко, което ще кажа за митозата, ще е преговор, ако вече гледа клипа за нея. При митозата започваме с една клетка, която има диплоиден брой хромозоми. Ще напиша 2n, за да означа диплоидния брой. При хората това са 46 хромозоми. Получаваме 23 хромозоми от майките си и 23 хромозоми от бащите си. Mожем да кажем, че имаме 23 двойки хромозоми, което прави общо 46. След като протече митозата, имаме цитокинеза и всичко останало, което ни помага да получим две отделни клетки, всяка от които има същата генетична информация като изходната клетка. Сега имаме две клетки всяка, от които има диплоиден брой хромозоми. Затова пиша 2n и 2n. Сега всяка от тези клетки е същата като майчината клетка. Всяка може да премине отново през интерфаза. Може да расте, да реплицира своята ДНК, центрозоми, да порастне още, след това всяка от тях може да навлезе в митоза. Това е начинът, по който повечето от клетките в тялото растат. Така се превръщаш от единична клетка в себе си или в по-голямата част от себе си. Това е митозата. Тя е цикъл. След като всяка от тези клетки премине през митоза, те могат да преминат през целия клетъчен цикъл отново. Ще напиша митоза малко по-ясно. Митоза. Преди беше малко трудно за разчитане. Какво се случва при мейозата? Какво се случва при мейозата? Ще я нарисувам тук. При мейозата се случва нещо малко по-различно. Тя протича в две фази. Започваме с една клетка, която има диплоиден брой хромозоми. Започваме с клетка, която има диплоиден брой хромозоми. Тя е в интерфаза и реплицира своята ДНК. След това преминава през т.нар. мейоза 1. След мейоза 1 получаваме две клетки, които имат хаплоиден брой хромозоми. Получаваме две клетки. Сега имаме две клетки всяка, от които има хаплоиден брой хромозоми. Имаме n. Ако говорим за хората, тук имаме 46 хромозоми, а сега в това ядро имаме 23. Сега имаме 23 хромозоми в това ядро. Но все още не сме приключили. Всяка от тези клетки ще премине през фаза, за която ще говоря след секунда. Тя е много подобна на митозата, при която тази клетка се дуплицира в две клетки. Ще го нарисувам така. Сега ще имаме четири клетки всяка, от които ще има хаплоиден брой хромозоми. Но не е задължително всички тези дъщерни клетки да имат еднаква генетична информация. Когато клетката премине през първата част от мейозата, през тази първа фаза, преминава от диплоиден към хаплоиден брой хромозоми. Това се нарича мейоза 1. Мейоза 1, при нея се разделят хомоложните двойки хромозоми. Така тази клетка може да вземе някои от хромозомите, които поначало са дошли от бащата и някои, които са дошли от майката. Някои, които идват от бащата и някои, които идват от майката. Те се разделят произволно, всяка хомоложна двойка се разделя. След това идва мейоза 2. Тази фаза тук се нарича мейоза 2. Тя много прилича на митозата, с тази разлика, че клетките, с които започваме са хаплоидни. Важно е да се разбере, че мейозата не е цикъл. Тези клетки тук са гамети. Това са полови клетки. Това са полови клетки. Те вече могат да се използват за оплождане. Ако си мъж, този процес протича в тестисите и това ще са спрематозоиди. Ако си жена, протича в яйчниците и това ще са яйцеклетки. Ако си дърво, това може да е твоят полен или семепъпка с яйцеклетка. Всички тези клетки се използват за оплождане. Мъжките и женските полови клетки ще се слеят при полово размножаване и яйцеклетката ще се оплоди. След това тя може да премине през митоза и да се създаде цял нов организъм. Това тук не е цикъл. Тези клетки могат да се срещнат с полови клетки от друг организъм, да се слеят с тях и да се превърнат в нов организъм. Така цикълът на живота ще започне отначало. Митозата може да продължава и продължава, и продължава. Тази клетка е същата като тази клетка. Докато тези полови клетки са различни от тази. Къде в тялото се случва това? Говорили сме за това в предни видеа. Това тук са соматични клетки. Те са тези, които изграждат по-голямата част от тялото. Соматични клетки. А къде в тялото се случва това? Това се случва в зародишните клетки. Както споменахме, при мъжете - в тестисите, при жените - в яйчниците. Зародишните клетки могат да преминат през мейоза и да създадат други зародишни клетки, които са диплоидни или да преминат през мейоза и да произведат спрематозоиди или яйцеклетки, да произведат гамети.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген