If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:58

Видео транскрипция

В предното видео завършихме първата част от мейозата - мейоза I. Сега сме готови да започнем с мейоза II. Може да се чудиш, "Хм, след митоза, клетката се върна в интерфаза, има ли някакъв период на почивка между двете части на мейозата?" Отговорът е - понякога. Може да има период на почивка, при който имаме интерфаза II. Това ще зависи от вида клетка и от вида на организма. Възможно е да има почивка. Ще го означа на фигурата ето тук. Възможно е да има интерфаза II. Интерфаза II. Интерфаза II, която може да се разглежда като период на почивка. След това клетката навлиза в мейоза II, с което ще приключи целият процес на мейозата. Както може би се досещаш, мейоза II започва с профаза II. При профаза II вече имаме две клетки. Ще разгледаме профаза II и за двете клетки, които сме получили след края на мейоза I. При профаза II имаме едната клетка. Няма да имам място да я нарисувам, както трябва. Ще нарисувам първо тази. Това е една от клетките ето тук, а това тук е другата клетка. Профаза II прилича на профаза I и на профазата при митоза. Ще напиша фазите ето тук. Тук говорим за профаза II. Профаза II. Ядрената мембрана изчезва, ще го нарисувам. Ядрената мембрана изчезва и хромозомите започват да се спирализират. Преминават в по-плътната си форма. Ще изглеждат ето така. -- От тази страна имаме малко маджента от кросинговъра, който се случи през профаза I. След това имаме тази хромозома, тя е по-къса. Имаме тази хромозома тук. -- Тя имаше малка оранжева част от кросинговъра. Имаме и по-късата оранжева хромозома. -- Генетичната информация е в компактната си форма. Освен това всяка от тези клетки ще удвои центрозомите си. Центрозомите са реплицирани и ще започнат да мигрират към противоположните плоюси на клетката. Тук отново има много силна аналогия с профазата на митоза. Да продължим. Вече сме готови за метафаза II. Метафаза II. Метафаза II. Ще нарисувам двете клетки. Ето я първата, ето я и втората. Ще нарисувам и стрелката тук, за да е ясно, че навлизаме в друга фаза. Навлизаме в друга фаза. Метафаза II. Може би се досещаш, че тя прилича много на метафазата на митоза. Всъщност всички фази и процеси от мейоза II приличат много на тези от митозата. При метафаза II центрозомите са мигрирали до противоположните полюси на клетката. Центрозомите са на противоположните полюси. Ще нарисувам това два пъти, тъй като имаме две различни клетки. Ядрената мембрана е изчезнала. Имаме по две компактни хромозоми във всяка клетка, наредени на екватора на клетката. Това е тази в маджента, тя ще се нареди ето тук. Може да изглежда така. Ще нарисувам и другите хромозоми в маджнета, тъй като вече съм избрал цвета. Това е по-дългата. Тя имаше и малко оранжево. Имаше малко оранжево тук. След това имаме и по-късата оранжева хромозома. По-късата оранжева хромозома е в тази клетка, а по-голямата оранжева хромозома е в другата клетка. Тя имаше малко розово. Разбира се, имаме и микротубулите. Досега съм ги рисувал в синьо, ще продължа да ги изобразявам в синьо. Те избутват центрозомите надалеч една от друга и се закачат за хромозомите при кинетохорите. При кинетохорите. Така, запомни, че това тук, където са свързани двете сестрински хроматиди, са нашите центромери. Ще ги нарисувам така. Ето така. Ето така. Сега сме готови да преминем към анафаза II. Вероятно можеш да си представиш какво ще се случи през нея. Хроматидите ще се разделят. Това е аналогично на анафазата при митоза. Ще го напиша. Анафаза II. Анафаза II. Ще нарисувам отново двете клетки, това ми отнема малко повече време, тъй като трябва да рисувам двойно повече клетки. Ето я едната клетка, ето я и другата. Тук са центрозомите, центрозомите, центрозомите. Ключовата прилика тук е с анафазата при митоза, но не и с анафазата при мейоза I. Анафаза II прилича на анафазата при митоза. Сестринските хроматиди ще се разделят и ще се превърнат в две дъщерни хромозоми. Когато са свързани, ги разглеждаме като сестрински хроматиди, изграждат една хромозома. Но сега те се разделят. Едната се издърпва в тази посока, другата се издърпва в тази посока. Тази има малко маджента тук, сега рисуваме и другата сестринска хроматида, която вече е дъщерна хромозома, тя върви нагоре. Другата върви надолу. Ще нарисувам и микротубулите. Микротубулите са много важни за доставянето на различни нещата в правилните части на клетката. Същото ще се случи и в тази клетка. В тази клетка. Тази дъщерна хромозома може да е издърпана надолу, а тази - нагоре, тя има и малко парченце оранжево, ще го нариувам. Малко парченце оранжево. Ще повторя, една от предишните сестрински хроматиди, вече дъщерна хромозома, се движи нагоре. А тази - надолу Така. Ще нарисувам и микротубулите. Както казах няколко пъти, те имат важна роля за придвижването на хромозомите. Те могат да се удължават. Те са моторни белтъци, които придвижват хромозомите. Те се свързват за кинетохорите, ето тук. Свързват се за кинетохорите. Ето тук. Почти приключваме. Готови сме да преминем към телофаза II. Преминаваме към телофаза II. Телофаза II. През тази фаза двете клетки, които имаме, се превръщат в четири. И така, при телофаза II, ще покажа и началото на цитокинезата. Телофаза II. Ще получим четири клетки, опитвам се да покажа, че цитокинезата се случва. В тази клетка имаме тази хромозома, тя има малко маджента ето тук. Това е тази хромозома тук, имаме и по-късата хромозома в маджента. Всъщност хромозомите започват да губят компактната си форма и да се превръщат в хроматин. Ще означа това на диаграмата. И тук, тази хромозома е започнала да преминава във формата на хроматин. Това е тази хромозома. Упс, исках да направя тази в цвят маджента. Започва да се развива и да достига форма на хроматин. Ще го направя и тук. Тази започва да се развива. Същото се случва и с тази И с -- (смее се) Трудно ми е да сменям цветовете. Същото се случва и с тази хромозома. Също и тук горе. Тази хромозома започва да се деспирализира. Тази тук. И тази по-дълга хромозома, която е основно в цвят маджента. Тя също се деспирализира. Също започва да се деспирализира. Започва да се образува и ядрената обвивка. Започва да се образува ядрената обвивка. Формира се ядрената обвивка. Микротубулите се разтварят. Ще нарисувам центрозомите. Те са извън ядрената обвивка. Те са извън ядрената обвивка. Разбира се, накрая клетките се разделят, протича цитокинеза. Така че сега имаме четири клетки. Всяка една от тях е хаплоидна. Всяка има две хромозоми. Ако си спомняш, диплоидният брой хромозоми беше четири. Зародишните клетки имаха четири хромозоми. Две двойки хомоложни хромозоми. Сега всяка от получените гамети, това вече са гамети, -- има хаплоиден брой хромозоми. Започнахме с хаплоиден брой в началото на мейоза II. Затова мейоза II често е сравнявана с митоза. Ще направя това по-ясно. Тук имаме мейоза II, при нея броят на хромозомите се запазва, също като при митозата. Това беше процесът мейоза. Тук имаме мейоза II. Започнахме с хаплоиден брой хромозоми и завършваме с хаплоиден брой. -- Сега тези гамети са готови за оплождане. Важно е да разбереш, че всяка от тези клетки има по две хромозоми, но те не са хомоложни хромозоми. Те кодират различни гени. Но всяка от тези клетки има възможност да се слее с друга гамета. Ако имаме сперматозоид, той може да се слее с яйцеклетка. Заедно те ще създадат диплоиден набор хромозоми. Ще имаме пълния набор хомоложни двойки. Това е функцията на тези клетки, полово размножаване.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген