If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на видове размножаване

Ключови термини

ТерминЗначение
Полово възпроизвежданеПроцес на създаване на нов индивид чрез използване на два родителски организма
Безполово размножаванеПроцес на създаване на нов индивид чрез използване на един родителски организъм
ПоколениеНовият организъм, който възниква от възпроизвеждането
ГаметаПолова клетка (при мъжете: сперматозоид; при жените: яйцеклетки)
ОпложданеСъбирането на гаметите, за да образуват нов организъм
ЗиготаКлетка, образувана по време на сливането на две гамети

Видове размножаване

Има два главни вида размножаване (възпроизвеждане): полово и безполово.

Полово размножаване

Половото размножаване изисква двама родителя. Всеки родител допринася с една гамета – полова клетка, която има наполовина нормалната ДНК на нормална телесна клетка. При мъжете гаметите са сперматозоиди, а при жените гаметите са яйцеклетки.
Когато тези две гамети се комбинират по време на оплождане, резултатът е зигота, която после продължава да се развива в ембрион.
Преглед на процеса на половото размножаване.
Изображение: OpenStax

Безполово размножаване

Безполовото размножаване изисква само един родител.
Има много видове безполово размножаване. Четири главни вида са:
1) Просто делене: Една родителска клетка удвоява своята ДНК, после се дели на две клетки. Обикновено протича при бактериите.
Прокариотна клетка, преминаваща през процеса на просто делене
Прокариотна клетка, преминаваща през процеса на просто делене. _Изображение, модифицирано от Wikimedia, (CC BY-SA 3.0)._
2) Пъпкуване: Малък израстък на повърхността на родител се откъсва, което води до образуването на два индивида. Протича при дрождите и някои животни (като хидрите по-долу).
Хидра се възпроизвежда безполово чрез пъпкуване
Хидра се възпроизвежда безполово чрез пъпкуване. Изображение: Boundless
3) Фрагментация: Организъм се разделя на два или повече фрагмента, които се развиват в нов индивид. Протича при много растения, както и някои животни (като корали, спонгиозни животни и морски звезди).
Морска звезда губи пипало. Фрагментът на пипалото нараства в друга морска звезда и на оригиналната морска звезда ѝ израства нов лъч.
Тази морска звезда е изгубила пипалото си. Фрагментът расте в нов индивид, докато родителският организъм прораства отново изгубеното си пипало. Изображение: OpenStax
4) Партеногенеза: Ембрион се развива от неоплодена клетка. Протича при безгръбначни, както и при някои риби, земноводни и влечуги.
Бебе комодски дракон, произведено чрез партеногенеза.
Бебе комодски дракон, произведена чрез партеногенеза. Изображение: Wikimedia, (CC BY-SA 3.0).

Сравняване на полово и безполово възпроизвеждане

ПоловоБезполово
Изисква 2 родителяИзисква 1 родител
Сперматозоид опложда яйцеклеткаЕдиничен организъм произвежда точно копие на себе си
Използва се от животни, цъфтящи растения, някои гъбиБактерии, някои растения и гъби, някои животни (спонгиозни)
Потомците се различават от родителитеПотомците са идентични на родителите
Предоставя генетично разнообразие, но е времеемкоБързо и лесно, но няма генетично разнообразие

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Половото възпроизвеждане не е задължително "по-добро" от безполовото възпроизвеждане, или обратно. Ако един вид възпроизвеждане беше явно преимуществен пред другия, бихме видели всички организми да се възпроизвеждат по този начин. Но и двата вида възпроизвеждане все още съществуват в различни организми, което ни казва, че всеки вид възпроизвеждане носи някакво еволюционно преимущество.
    Например половото възпроизвеждане позволява разнообразие, но бременността обикновено е дълга и изисква доста вложения от родителя. Безполовото размножаване протича бързо, но понеже цялото поколение има една и съща генетична информация, индивидите са по-податливи на заболяване.
  • Пъпкуване и фрагментация не са едно и също. Въпреки че изглеждат подобни, при фрагментацията родителското тяло се разделя на отделни фрагменти и всеки фрагмент се развива в нов индивид или потомък. При пъпкуването трябва да има израстък (пъпка), който се развива при родителя.
  • Някои организми могат да извършат и полово, и безполово възпроизвеждане. Това е особено вярно за гъбичките и растенията (и, рядко, животните – както при партеногенеза). Често видът възпроизвеждане, през което преминават, зависи от условията на средата или момента в цикъла си на растеж.
  • Въпреки че половото възпроизвеждане изисква двама родителя, те не винаги трябва да са отделни индивиди. Това може да звучи объркващо, но някои организми са хермафродити, което означава, че съдържат и мъжки, и женски гамети. В този случай тези организми могат да се самооплодят. Въпреки факта, че тези гамети идват от един и същи индивид, пак приемаме това за полово възпроизвеждане, тъй като участват две гамети.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.