Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Киселини, основи и pH

Задача

Автойонизация протича, когато една неутрална молекула се раздели на анион и катион.
Кое от следните уравнения най-добре илюстрира автойонизацията на водата?
Избери един отговор: