Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Въведение в рН

Въведение в рН. Диаграма от "Анатомия и физиология", Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013. user CC-BY.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за киселинност и по-точно ще говорим за pH скалата. Първият въпрос е какво е pH. Оказва се, че има дебати относно това защо има малка буква p тук, знаем защо има H и някои хора ще ти кажат, че означава силата на водорода, главната буква H е водород. Някои хора ще кажат, че е потенциалът на водорода. Някои ще кажат, че е капацитетът за водород – можеш да кажеш, че капацитет не започва с p, но в латинския може. Но какво означават всички тези неща и защо толкова много се интересуваме от водорода? Оказва се, че водородът, и по-точно положителният йон на водорода, йонът е просто положително заредена молекула, водородният йон може да играе голяма роля в това колко киселинно или основно е нещо. И pH-скалата, която ще видиш, е от 0 до 14, с, разбира се, 7 по средата. Когато имаме нещо, което е отляво, нещо, което е по-малко от 7, се счита за киселинно. Ако имаш pH близко до нулата, то е много киселинно, докато нещо, което е надясно, е считано за основно, и нещо, което е в средата, е считано за неутрално. Друг термин за основно, който ще виждаш, е алкално. Алкално всъщност идва от арабския език заради alkali, което била думата, използвана от древни арабски химици, за съединение, което е много основно, по нашата модерна дефиниция. Но какво означава да бъде киселинно и какво означава да бъде основно? И още веднъж – какво означава да се свързва с водородни йони? Оказва се, че – няма да навлизам в подробности в това видео, но нещата, които са киселинни, в повечето случаи имат много водородни йони, докато нещата, които са основни, имат тенденция да реагират с тези водородни йони. Има и други дефиниции за това какво означава едно вещество да бъде киселинно или основно и ще влезем в подробности по време на часа ни по химия на тази тема, но затова е свързано с термина pH. Какви са примерите за неща, които са киселинни? Виждаш ги тук на диаграмата. Тук ще отидем във вертикална посока. Нещата от всекидневния ни живот, които са доста киселинни, голяма част от плодовете са много киселинни – например лимоните и грейпфрутите, сокът от портокал са много киселинни. Те са на дъното на скалата. И някои от най-показателните знаци за киселинност са, че, ако го изпиеш или изядеш, ще има остър кисел вкус, докато, ако отидем на другия край на интервала, нещата, които са основни, това ще са неща като белина и разтвор на амоняк и можем да стигнем дори до супер основният течен препарат за канали, и тези неща ще имат сравнително "лигава" текстура. Дори сапунът е много основен. От основните неща, които са подходящи за ядене, обикновено се асоциират с горчив вкус. Нека да изясним, че не препоръчвам да се яде или пие нещо, което е много основно или много киселинно, и причината е, че нещата, които са в краищата на pH-скалата, нещата, които са изключително основни или изключително киселинни като киселината в акумулатора, или солната киселина, те реагират толкова бурно, че ще те наранят. Ако се полееш с тях, ще те наранят. Ако ги погълнеш, ще увредят клетките ти и може дори да те убият. Така че недей да пробваш да вкусваш, за да разбереш дали нещо е киселинно, или е основно, а ако го направиш – опитвай само нещо, което е близо до средната част на pH-скалата. Говорих много за неща, които са киселинни или основни, но това, което също е интересно, са нещата, които считаме за неутрални. Нашата кръв, например, е доста неутрална и това е нещо, което докторите, могат да измерват, защото, ако pH в кръвта ти се повиши прекалено много, или ако е прекалено ниско, това може да причини сериозни проблеми. Морската вода е много близо до това да е неутрална. Млякото не е далече от това да е неутрално. Сега след всичко, което казах, за да можем да четем pH-скалата правилно и да оценим разликите между киселинност и основност, важно е да осъзнаем, че това не е линейна скала. Например, нещо, което има pH равно на 8 не е два пъти по-основно от нещо, което има pH със стойност 4. Оказва се, че, когато отиваш от едно ниво на друго в pH скалата, ако вървиш нагоре по основност, да кажем от pH 4 към pH 5, то ще се увеличи 10 пъти. И така, сравнявайки нещо pH 4 с нещо с pH 8, това нещо с pH 4 ще бъде 10, 100, 1000, 10 000 пъти по-киселинно. Или можеш да кажеш, че нещото с pH 8 е 10, 100, 1000, 10 000 пъти по-основно. Ще приключим до тук. Имай едно наум, когато хората говорят за баланса на pH или pH в кръвта и също, както ще учим още и още в биологията, ще говорим за това как pH може да влияе на някои биологични реакции и особено, когато навлезем в химията, pH ще ни информира какъв тип реакция е вероятно да се случи.