Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Източници на замърсяване

Задача

Живакът (Hg) в околната среда е в непрекъснат кръговрат в резултат на природни и човешки дейности.
Кое силно токсично съединение се образува, когато метален живак (Hg) се преработва от водни бактерии?
Избери един отговор: