If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Именуване на йони и йонни съединения

Йонните съединения са неутрални съединения, изградени от положително заредени йони, наречени катиони, и отрицателно заредени йони, наречени аниони. За бинарни йонни съединения (йонни съединения, които съдържат само два вида елементи), съединенията се наименуват, като се записва първо името на катиона, следвано от името на аниона. Например съединението KCl е йонно съединение, което съдържа йоните K⁺ и Cl⁻ и се нарича калиев хлорид.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека се упражняваме, като разсъждаваме как йоните обикновено се получават, как могат да образуват съединения и как наричаме тези съединения. Нека започнем с нещо от първа група. В първата колона – първата колона е позната като алкални метали. Нека започнем с калий. К е символът за калий. Елементите в група едно... когато ги разгледаме, виждаме, че в най-външната им обвивка има един електрон. Така че на тях не им пречи да го загубят. Когато се йонизират, те губят един електрон и стават катион, положителен йон. Нека разгледаме един случай, при който имам калий, който е бил йонизиран. Мога да го запиша така, виждали сме това в предишни видеа, и можем просто да го наричаме калиев йон, можем да го наричаме калий 1+. Можем да го наричаме калиев катион. Нека идем в другата страна на периодичната таблица. Тук са нещата, които силно биха искали да получат един електрон. Елементите в тази група, в халогенидите – тази колона тук – са халогени (халогениди). В най-външната си обвивка те имат 7 електрона. Те биха искали да имат 8, така че обикновено са много добри в приемането на електрони. Да приемем, че си имаме работа с хлор. Хлорът може да се йонизира. Той може да приеме един електрон. Когато хлорът приеме един електрон, той е отрицателно зареден йон. Така че можеш да запишеш това като хлор 1–, но обикновено наричаме това анион – отрицателно зареден йон. Вместо просто да го наричаме хлорен анион, можем да го наречем хлорид. Ще го наричаме хлорид. Можеш да си представиш, че след като калият има +1 заряд или 1+ заряд, а този тук има отрицателен заряд, те ще бъдат привлечени един към друг и ще образуват йонно съединение. Йонното съединение, което ще образуват – можем да го запишем като... Първо ще запишеш положителния йон, а отрицателния след това. И това тук може да се опише като калиев хлорид. Нека запиша това. Калиев хлорид. Може би си казваш... Нека просто пренапиша цялото нещо. За хлорната част знаеш, че това е анион, понеже вместо да запишем хлор, което е името на този елемент, записах IDE (ИД) в края, за да покажа, че това е анион. Знам, че това е хлорният анион, или хлорид, но защо не записах нещо подобно за калия? Начинът, по който е прието да става това, е, ако някой каже калиев хлорид, знаеш, че си имаш работа с йонно съединение. И ако хлоридът има –1 заряд, в йонното съединение цялото нещо ще е неутрално. Ако това тук е 1–, тогава знаеш, че това тук е 1-1, това ще е 1+. Тоест знаеш, че си имаш работа с калиев катион и хлориден йон, или хлорен анион. Можеш да го наречеш по няколко начина, но това е калиев хлорид. Имаш положително зареден калий и отрицателно зареден хлор, който наричаме хлорид. В следващите няколко видеа ще покажа много повече примери за това и те ще бъдат малко по-сложни.