If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изравняване на химични уравнения

Как да изравниш уравнението на химична реакция, като се увериш, че има еднакъв брой атоми на всеки елемент от двете страни. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Изравняването на химични уравнения е една от объркващите концепции в химията. Но ако работим върху това внимателно и методично, ще разберем, че изравняването на химични уравнения всъщност не е толкова трудно. Първо на първо, какво е химично уравнение? Това тук е химично уравнение. То описва една реакция. Ако взема един атом алуминий и го добавя към една диоксидна молекула, молекула, която има два кислородни атома, при подходящите условия те ще реагират, за да създадат алуминиев оксид. Молекулата на алуминиевия оксид има два алуминиеви атома и три кислородни атома. И може да си кажеш: "Каква изобщо е тази работа с изравняването?" Имам една химична реакция. Какво трябва да изравня? Ако погледнеш внимателно, може да забележиш, че нямаш еднакъв брой от всеки атом от двете страни. Например колко алуминиеви атома имаме тук вляво? Вляво имаме един алуминиев атом. Колко имаме вдясно? Вдясно имаме два алуминиеви атома. Алуминият не може просто да се появи от нищото чрез някаква магическа реакция. Трябва да имаш еднакъв брой алуминиеви атома от двете страни, като същото е вярно за кислородните атоми. Тук вляво имаме два кислородни атома. Те образуват една молекула диоксид, която има два кислородни атома. И тук в молекулата на алуминиевия оксид имаме три такива. Имаме три кислородни атома. Отново, не може един кислороден атом да се появи отникъде. Така че трябва да изравним броя алуминиеви атоми от двете страни, това число и това число трябва да са еднакви. Трябва да изравним броя кислородни атоми, това число и това число трябва да са еднакви. Как правим това? Един начин може да е да кажем: "Ако имам два алуминиеви атома тук и един тук, защо просто не удвоим броя алуминиеви атоми тук?" Мога просто да запиша 2 отпред. Сега това има два алуминиеви атома, така че вече нямам само един алуминиев атом тук. Имам два алуминиеви атома и алуминиевите атоми изглеждат изравнени и те наистина са. Но все още имаме проблем с кислородните атоми. Тук имам два кислородни атома. Тук имам три кислородни атома. Едно нещо, което може да кажеш, е: "Как преминаваме от 2 до 3?" Можеш да умножиш по 1,5. Мога да умножа по 1,5 и ако умножа 1,5*2, това ще е 3. Сега имам три кислородни атома от тази страна и три кислородни атома от тази страна. Но в химията е прието да не се изписва "1,5 молекули". Предпочитаме да нямаме обозначение от половин молекула, което е донякъде странно. Искаме молекулите да са цели числа. Какво можем да направим? Можеш да си представиш, че нещата работят както в алгебрата, в едно алгебрично уравнение. Можем просто да умножим двете страни по едно и също число, което ни освобождава от наличието на дроб. Ще го постигнем, ако умножим двете страни по 2. Това ще е 4, това ще е 3, това тук ще е 2. Нека направя това. Нека умножа двете страни по 2. Вместо два алуминиеви атома, нека да имам 4 алуминиеви атома... Нека първо запиша химичното уравнение във вида, в който беше преди. Имах алуминий плюс диоксид, една молекула от два кислорода – това са реактантите, това е продуктът – алуминиев оксид. Казвам да се отървем от това 1,5 и да превърнем това в цяло число, нека умножим всички тези, всички числа по 2. Тук безусловно има... Нека направя това в различен цвят. По подразбиране тук има 1. Нека умножим всички тези по 2. 2*2 е... Нека направя това в същия цвят. 2*2 е 4. Това не е същият цвят. 2*2 е 4. 1,5*2 е 3. И после 1*2 е 2. И можеш да провериш. Колко алуминиеви атома имам от всяка страна? Имам 4 алуминиеви атома вляво, а колко имам отдясно? Имам четири алуминиеви атома. Колко кислородни атома имаме вляво? Имам три молекули диоксид. Всяка молекула има два атома кислород, така че имам 6 кислорода вляво, имам 2*3 кислородни атома вдясно или имам 6 кислородни атома. Химичното ми уравнение сега е изравнено, или балансирано.