Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Именуване на алкани, съдържащи алкилови групи

Именуване на линейните алкани с разклонения на основната верига и изобразяване на структурата въз основа на името.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дотук разгледахме прости въглеродни вериги и пръстени. А сега да видим какво се случва, когато нещата се усложнят малко. Тук ще покажа една молекула и ще помислим как да я именуваме. Ще я направя ето така. Това не е проста верига. Тя се разклонява в някаква точка. В този случай трябва да намерим най-дългата верига, нека да видим коя е тя. Ако започнем тук, имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем въглерода. Ако започнем тук, имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет въглерода. Търсим най-дългата верига. Най-дългата верига е ето тази. Ще я направя в друг цвят. Значи тук има едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет въглерода. Значи това ще бъде... това ще бъде основата на името. Имаме девет въглерода. Значи точно тук, най-дългата верига има девет въглерода. Можеш да разглеждаш това като гръбнак на молекулата и гръбнак на нашето именуване. Девет въглерода означава, че това е нонан. Спомни си, девет, нон- за девет, и след това -ан, защото това е алкан. Тук имаме само единични връзки. Но какво да правим с това разклонение тук? То е един вид залепено за тази верига. Тук имаме един въглерод, който е прикрепен към тази верига. Този въглерод е свързан с един въглерод от веригата. Ако искаме да покажем цялата молекула, можем да го поставим тук и той ще е свързан с три водорода, но това е много усложнено. Какво е това разклонение? То има един въглерод. Може да се изкушиш да кажеш метан, но това не е метан, защото е свързано с нещо друго. Но е правилно да използваш представката "мет-". Така че тук ще използваш представката "мет-", така че това е един въглерод и ще използваш представка "мет-", но понеже това не е главната верига, то е разклонение, не използваме метан, а метил. Записвам: метил. Това означава, че то е разклонение на по-дългата верига. Значи тази молекула ще се казва... Всъщност има още едно нещо, което трябва да разгледаме. Можем да я наречем просто метилнонан. Ще го запиша. Можем да го наречем просто метилнонан. Но тук има един проблем, ако го наречем просто метилнонан. Това е метилнонан, но... нека да го нарисувам. Това, което начертах тук, има едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет въглерода. Значи това е нонан. И това, което нарисувах тук, има едно, две, три...метиловата група е тук. Това нарисувах току-що. Това е... ще го направя в същия цвят. Това е втората молекула. А мога ли да я направя и така? Ако имам едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет? Да кажем, че метиловата група е тук, вместо тук. Как ще дадем различни имена на тези молекули? Сегашното име не прави разлика между метилова група при този въглерод или метилова група при този въглерод, или метилова група при този въглерод. И затова номерираме въглеродите в най-дългата верига, или в гръбнака на молекулата, и ги номерираме така, че метиловата група да е свързана с най-малкия възможен номер. Значи тук има два възможни начина да номерираме тази верига. Можеш да започнеш с едно, две, три, четири, пет, шест, седем. След това можеш да кажеш, че метиловата група е свързана със седмия въглерод. Или можеш да започнеш номерирането от този край на веригата. Това ще бъде едно, две, три. Значи тук е свързано с третия атом. Три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Значи номерираш така, че метиловата група да е най-близко. Затова започваш тук. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. В този случай името не е просто метилнонан. Този въглерод тук е номер три. Нека да го кажа направо: това е 3-метилнонан. Защото метиловата група, този въглероден атом, това СН3, е свързано с третия въглерод в главната въглеводородна верига, затова става 3-метилнонан. Понеже съм направил и тази молекула, какво е това? Отново имаме нонан като основна верига, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, и ще я номерираме така, че метиловата група да е при най-близкия въглерод. Тя е по-близо до този край, отколкото до този. Значи това е едно, две, три, четири, ще го направя в розово, можеш да продължиш номерата, пет, шест, седем, осем, девет. Значи това ще бъде четири, и тук е метиловата група. Това е просто един въглерод, така че става 4-метилнонан. Сега да го направим по обратния начин. Да започнем с името и да намерим формулата. Надявам се, че разбираш как нещата се усложняват. В следващите няколко видеа те ще стават все по-сложни, но са много логични. Добре, нека да измисля едно вещество. Нека да е 2-пропилхептан. Какво ще направим? Най-напред виждаш, че това е един алкан. Ще има само единични връзки. Хептанът е един вид гръбнак. Значи най-дългата верига... хепт- означава седем. Това ни казва, че... нека да го изясня: "-ан" означава, че има само единични връзки. Това разбираме от "-ан". Ако има двойни връзки, ще бъде "-ен", за тройни връзки ще бъде "-ин". В бъдеще ще ги разглеждаме, но засега не още. "Хепт-" означава, че имаме седем въглерода. А какво означава това 2-пропил? "Пропил-" ни казва, че... какво е представката "пропил-"? Ако метил е едно, етил е две, пропил е три, бутил е четири, значи това е група с три въглеродни атома, която е свързана с втория въглерод на хептана. Ще направя веригата на хептана. Значи имаме седем въглерода, едно, две, три, четири, пет, шест, седем. След това при втория въглерод... нека да избера един хубав цвят. При втория въглерод, ако ги номерирам, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, при втория въглерод, ето тук има пропилова група. Имаме пропилова група, която е с три въглеродни атома. Ще направя пропиловата група. Имаме едно, две, три, група с три въглеродни атома, която е свързана с този втори въглерод. Значи молекулата на 2-пропилхептана изглежда така. Хайде да направим още една, която да е още по-сложна. Нека да имаме 6-бутилтетрадекан. Това може да ти изглежда съвсем непонятно на пръв поглед, но като го разнищиш, всъщност е много логично. Отново, имаме окончание "-ан", така че има само единични връзки. Какво е "тетрадек-"? Какво означава тази представка? "Дек- " е 10 и после имаме "тетра-", което е четири, значи четири плюс 10 е 14. "Тетрадек-" е 14. Това означава, че веригата има 14 въглеродни атома. Ще я начертая. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет, четиринадесет въглерода. Ако ги номерирам, става едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет, четиринадесет, и това ни казва, че при шестия въглерод имаме бутилува група. Шестият въглерод е ето тук. "Бутил-", трябва да го запомниш, метил е едно, етил е две, пропил е три, бутил е четири, така че имаме група с четири въглерода. Ще го запиша в розово. Това е група с четири въглеродни атома. Имаме алкилова група, когато е свързано с нещо друго. Значи при шестия въглерод имаме група с четири въглерода, едно... всъщност ще го направя така. Не, така си е добре. Значи имаме едно, две, три четири, и това е бутиловата група, която е свързана с шестия въглероден атом. Тя е свързана с шестия въглероден атом. Значи нашата молекула ще изглежда ето така. Сега ще ти задам един въпрос. Дали някога ще срещнеш 9-бутилтетрадекан? Това е когато... нека го прерисувам. 9-бутилтетрадекан, бутилът ще бъде ето тук. Едно, две, три, четири, едно, две, три, четири. Дали някога ще видиш 9-бутилтетрадекан? Дали ще го срещнеш написано? И може да кажеш: Сал, нали току-що го нарисува? Но никога няма да го видиш написано, защото има по-добър начин за номериране от този. Вместо да започнеш с едно от този край, ще започнеш с едно оттук. Така че вместо 9-бутилтетрадекан, ще го номерираш от другия край. И тогава става едно, две, три, четири, пет, шест. Значи това също е 6-бутилтетрадекан. Ще го проверя пак. Едно, две, три, четири, пет, шест. Вместо да номерираме отляво и това да бъде деветият въглерод, винаги започваме номерирането оттам, където ще получим най-малък номер за първата група.