Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Именуване на прости алкани

Именуване на прости линейни и циклични алкани. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато именуваме органични съединения, най-важното е да преброим колко въглеродни атома образуват основната верига или пръстена, който имаме. Нека имаме нещо такова. Надявам се, че имаш добра представа какво е това. Нека набързо да направим преговор. Нека да имам нещо такова. Нека това е една молекулна структура. Първият въпрос, който трябва да си зададеш, е колко въглерода има тук. Но може би ще кажеш: Чакай, това дори не е молекула! Припомням, всяка крайна точка на всяка отсечка представлява един въглерод. Това е въглерод, това е въглерод, това е въглерод, това е въглерод, това е въглерод и това е въглерод. Значи имаме един, два, три, четири, пет, шест въглерода и нямаме двойни връзки. Ако имаш цялата тази информация, тогава можеш да именуваш тази молекула. И преди да го направя, нека да ти представя различните представки. Когато имаш един въглерод, представката е мет- Ако имаш два въглерода, представката е ет-. Хубаво е да ги запомниш поне някъде до 10. И после всъщност донякъде се повтарят. Ако имаш три въглерода, представката е проп-. Проп- като пропан, а сигурно познаваш етан и метан. Ще го видиш много скоро. При четири имаме бут-. При пет и повече нещата стават по-предвидими и свързваме представките с числата. При пет е пент-, както в пентагон. Щест – имаме хекса, като хексагон. Седем е хепт-. Осем е окт-, като октагон. Девет е нон-. Десет е дек-. И след това вече се появява един вид закономерност, но ти едва ли ще се занимаваш с неща, по-големи от 12, но все пак ще ги напиша, ако ти е интересно. Единадесет е ундек-. За тези, които знаят френски, аз не съм от тях, но все пак знам, че едно на френски е уне, или уно на испански. Значи 1 и десет, 11. Дванадесет е додек-. До или дос, ако говориш испански, това е две. Дек е за 10, 2 и 10, това е 12. 13, опитай се да познаеш как ще бъде. То е тридек-. Четиринадесет е тетрадек-. Тетрапод е нещо с четири крака. И после всичко е много логично и систематично. Петнадесет е пентадек-. Забележи, пент-, 5 и 10. Щестнадесет е хексадек-. Седемнадесет е хептадек-. И продължава така нататък и нататък. Не мисля, че ще ти се налага... както и дае, хексадек-. Хептадек-, октадек- е осемнадесет, деветнадесет е нонадек-. и после двадесет е изо-. Но няма да стигаме дотук. Това ще е достатъчно за нашите цели. Имам предвид да стигнем до 16, хексадек-. Значи това е колко въглеродни атома има в най-дългата верига. Това тук е просто една верига. И можем веднага да опитаме да я наименуваме. Колко въглерода има тук? Тук има един, два, три, четири, пет, шест въглерода. Значи представката ще бъде хекса-. После, за да сложим наставка, или ако това е един вид корен, после гледаш дали има някакви двойни връзки. Тук няма двойни връзки. Ако във веригата няма двойни връзки, тогава имаме алкан. Това се нарича алкан, което е общото наименование за всички въглеводородни вериги, които нямат двойни връзки, нито тройни връзки, а имат само единични връзки. В този случай взимаш хекса- за шест, значи това е хекса-. И после, понеже е алкан, получава окончание -ан. Значи това е хекс-, това е хексан. Да направим още един пример. Нека имаме тази молекула отдясно. Ще я направя даже и по-дълга. Да кажем, че имам това тук вдясно. Колко въглерода има? Имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем въглерода. Всички връзки са единични, значи това е алкан. Имаме седем въглерода. Това е хептан, защото имаме само единични връзки. Когато имаме пръстен, слагаме представката цикло- отпред. Ако имам... нека да покажа какво имам предвид. Ако имам просто пет въглерода, един, два, три, четири, пет. Това са пет. Ако имам един, два, три, четири, пет въглерода във верига. Тук имам верига от пет въглерода, значи това е пентан. Но ако пет въглерода образуват пръстен – нека да го нарисувам. Тук имаме един, два, три, четири, пет въглерода, които образуват един пръстен. Ще го направя по-хубаво. Просто чертая един петоъгълник (пентагон). Забележи, че той има пет въглерода. Мога да ги нарисувам тук. Въглерод, въглерод, въглерод, въглерод, въглерод. И само да преговорим, тук не се виждат водородните атоми, с които са свързани. Всеки от тези има по две връзки, следователно трябва да имат още две връзки с нещо друго и това е водород, но виж колко претрупана става формулата, когато поставя тези водороди при всеки въглерод. Това е доста... може би не трябва да го правя така. Ето. Става доста претрупано, когато поставим водородите, затова е по-добре да се подразбира, че те са тук. Ако не чертаем всичките четири връзки на въглерода, другите две връзки трябва да са с водород. Затова тук можеш да кажеш, че това е алкан, защото няма двойни връзки. Всички връзки към въглерода са единични. Имаме пет въглерода, така че можеш да кажеш, че това е пентан, но трябва да помислиш за още нещо. Това е пръстен, затова добавяме представката цикло-. Щом е пръстен, значи това е циклопентан. Нека да го разясня. Това ни казва, че имаме пръстен. Виждаш, че това е пръстен. Това ни казва, че имаме пет въглерода, и после това ни казва, тази част "-ан" ни казва, че имаме само единични връзки. Всички връзки въглерод-въглерод са единични. Няма двойни или тройни връзки. Само единични връзки. Сега ще направим обратното. Ще започнем с дума и ще се опитаме да определим на каква структура отговаря. Нека да бъде циклононан. Какво ни казва това? Това ни казва, че имаме пръстен. Това е пръстен. Ще има циклична структура. И ще има девет въглерода, девет С, и понеже е алкан, всички връзки ще бъдат единични. За да го начертаем, трябва да направя девет въглероден пръстен, което не е никак лесно. Ще опитам да дам най-доброто, това е едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Добре, нека да го направя. Ще опитам отново. Да видим, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем и девет. Сега свързвам последните. Нека да се уверя, че... мошеше и по-добре да го направя, но се надявам, че виждаш всички ъгли. Значи имам един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет въглерода. Това е циклично, това е пръстен с девет въглерода. Те са свързани с единични връзки, така че това е циклононан, макар сигурно да може и по-добре да се наречтае. Ако някой ти каже: "октан", тази дума може да ти е позната от бензиностанцията. Той има предвид молекулата октан. И вече имаш представа за какво говори. Окт- ти казва, че имаш осем въглеродни атома. Няма цикло- отпред, значи не е цикличен. Това е просто една верига. И накрая окончанието "-ан" ти казва, че всички връзки са единични, значи това е осем- въглеродна верига. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Тя ще изглежда ето така. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. В следващото видео ще добавим още неща към тези молекули и имената ще станат още по-сложни.