Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Номенклатура на алкините

Правила за именуване на алкини (молекулите съдържат тройна връзка въглерод-въглерод). Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Преди да се заемем с номенклатурата на алкините, да си припомним няколко неща, които учихме в урока за sp-хибридизация. Учихме, че когато в молекулата има тройна връзка, тогава тези въглеродни атоми тук са sp-хибридизирани. Обсъдихме, че пространствената структура при sp-хибридизираните атоми трябва да е линейна. Значи тук ъгълът на тази връзка е 180 градуса, което прави тази част от молекулата с тройната връзка линейна, ето така. В тази тройна връзка знаем, че едната връзка е сигма връзка, а две от тези връзки са пи-връзки. Ако не си спомняш това, върни се и гледай отново видеото за sp-хибридизация. Този конкретен алкин тук има алкилови групи от двете страни на тройната връзка. Той е двойнозаместен алкин, по-често използваният термин е вътрешен алкин. Ще го запиша. Вътрешен алкин. Което означава, че тройната връзка е във вътрешността на молекулата, вътрешността на веригата. Тройната връзка не се намира в края. Значи това е вътрешен алкин, който се различава от терминалния алкин. Сега ще напиша един терминален алкин. Това е, когато тройната връзка се намира в края на въглеродната верига. Ако поставя водород от едната страна, това е монозаместено, а тройната връзка е в края, или терминално на нашия алкин. Това е терминален алкин. Важно е да ги различаваш, защото в бъдещи видеа ще видим как терминалните алкини имат специални свойства. Сега да разгледаме номенклатурата на алкините. Ще започна с най-простия алкин, алкин с два въглерода... значи имаме тройна връзка между двата въглерода. Само малко да направя по-ясно тази тройна връзка. Това е нашата тройна връзка между двата въглерода, и имам водород от двете страни. Когато говорим за два въглерода, номенклатурата ни казва, че коренът е "ет-", а понеже това е алкин, оконочанието е "-ин". Събирам корена и окончанието, взимам "ет" и му добавям "ин" и става "етин". Името на тази молекула по IUPAC е етин. Обаче това не е най-често използваното име. Това е най-известният алкин, наричан ацетилен. Ако ти е познато "ацетиленова горелка" и можеш да правиш страхотни демонстрации с фойерверки под вода, там се използва ацетилен. Значи това е ацетилен, обичайното наименование на етина, което пък е официалното име по IUPAC. Това е най-простият алкин. Сега да именуваме още един. Това е една действителна верига, тази въглеродна верига тук, и да видим как ще я именуваме. Първо обърни внимание на правата линия, която обикаля тройната връзка. Запомни, че тази част от молекулата е линейна заради sp-хибридизацията на тези въглероди. Когато правиш Люисовите структурни формули ще забележиш, че почти всички чертаят тази част от молекулата права, за да покажат действителната ѝ структура. Първо трябва да определя колко въглеродни атоми има този алкин. Намирам най-дългата въглеродна верига, която включва тройната връзка. Да видим, има един, два въглерода, три, четири, пет въглерода. Значи това е петатомен алкин. Спомни си, че коренът за пет въглеродни атома е "пент-". Това щеше да е пентан, ако беше алкан, но понеже е алкин, ще бъде пентин. Значи това е пентин. Това е дотук. Сега да видим как да номерираме веригата. Мога да започна отляво, или мога да започна отдясно. Целта ми е тройната връзка да получи най-ниския възможен номер, така че много прилича на процеса при двойните връзки. Искам да дам на тройната връзка най-ниския възможен номер, а това означава, че трябва да започна от тук. Ако започна отдясно, това е въглерод едно, а тройната връзка започва при въглерод две. Значи това е въглерод три, въглерод четири, въглерод пет, ето така. Тройната връзка започва при въглерод две, така че трябва да поставя тук двойка, 2-пентин. В това отношение е същото като именуването на алкените. Това е 2-пентин. Да видим още един пример, този път малко по-сложен от този. Да видим тази молекула тук. Това е тройната връзка, после имаме... да видим, поставям веригата и няколко метилови групи... значи това е молекулата. Добре, отново определяме най-дългата въглеродна верига, която включва тройната връзка. Това са едно, две, три, четири, пет, шест и седем. Седем въглеродни атома, това е "хепт-", значи хептин. Тук пиша хептин. Значи тази молекула е хептин. Сега да я номерираме. Искам номерирането да даде най-висок приоритет на тройната връзка. В този случай, ако започна отляво или започна отдясно, ще имам две или за двете метилови групи, или за началото на тройната връзка. Тройната връзка печели. Даваме на тройната връзка най-висок приоритет, затова ще започна номерирането отляво. Така ще имам едно, две, три, четири, пет, шест, седем, ето така. Сега виждаме, че тройната връзка започва при въглерод номер две. Записвам 2-хептин, ето така. Какво друго имаме? При въглерод пет и шест имаме метилови групи. Значи имам 5,6-диметил, продължавам и записвам тук 5,6-диметил-2-хептин. Това обаче е малко старомоден начин за именуване. Старите препоръки на IUPAC бяха за именуване по този начин, и вероятно повечето професори по органична химия все още именуват така молекулата. Но има по-нов начин според препоръките на IUPAC за именуване на тази молекула. Значи пак ще бъде 5,6-диметил, но сега първо ще напишем "хепт" и после слагаме 2 преди окончанието. Значи става хепт-2-ин. Първият начин е по-старомоден, Вторият начин е новият начин за именуване. И двата варианта са напълно приемливи, просто се увери кой от тях предпочита твоя преподавател.