Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Съкратени структурни формули

Как от Люисовите структурни формули се получават частично съкратени и съкратени структурни формули.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че ни е дадена молекулната формула C3H8O и искат да начертаем Люисовата структура. И така, отляво имаме една възможна Люисова структура, която има тази формула. Има три въглерода – 1, 2, 3. Имаме един кислород ето тук. И ако преброим водородите, ще получим 8. И тази Люисова структура, нека го запиша – Люисова структура. Тази тук показва всички връзки. Всички връзки са налице. Но отнема доста време да се начертаят всички връзки, така че можем да представим тази молекула по различен начин. Можем да съкратим тази Люисова структура малко. И това е равно на формулата, която сега ще напиша. И ще се концентрираме върху въглерода, който закръглих в червено. Онзи въглерод е ето този тук. Този въглерод е свързан с OH, тоест можем да кажем, че това е ОН тук. Слагаме двойки електрони около кислорода. И въглеродът е също така свързан с водород – нека го напиша. Вдясно този въглерод в червено е свързан с въглерода в цикламено. А въглеродът в цикламено е свързан с 3 други водорода. Тоест можем да представим това като CH3. Нека напиша СН3 тук. Въглеродът в червено е ето този тук, а в цикламено – ето този тук. Отляво въглеродът в червено е свързан с друг въглерод в синьо, а въглеродът в синьо е свързан с 3 водорода. Така че имаме още едно СН3 вляво, нека го напиша. Имаме СН3 отляво и въглеродът в синьо е директно свързан с въглерода в червено. Това се нарича частично съкратена формула. Не сме показали всички връзки тук, но тази формула съдържа същата информация като Люисовата структура вляво. Това е същата молекула, просто е различен начин да я представим. Можем да продължим така. Можем да направим напълно съкратена формула. Нека го направим. Да се фокусираме върху въглерода в червено. Ето този тук. Нека го напиша. Това е въглеродът. Този въглерод е свързан с 2 групи СН3. Има една CH3 група вдясно, ето я и нея. Има и една CH3 група вляво. Тоест мога да напиша CH3 и мога да напиша 2 тук, което показва, че има 2 CH3 групи, директно свързани с въглерода в червено. Какво друго е свързано с въглерода в червено? Има водород, така че ще сложа и него. Въглеродът е свързан с водород. Въглеродът също е свързан и с ОН, така че записвам и ОН тук. Това е напълно съкратената версия. Напълно съкратено е и забележи, че няма никакви показани връзки. Няма никакви връзки, представени тук. Трябва да се досетиш за връзките от съкратения вариант. Нека започнем от съкратената версия и да стигнем до Люисовата структура. Започваме със съкратената след това ще направим частично съкратената и накрая ще представим пълната Люисова структура. Просто за да се поупражняваме малко. Ще напиша една съкратена версия – имаме (СН3)3 и след това СОСН3. Сега нека превърнем това в частично съкратена формула. Този въглерод в червено тук – ще започнем с него. Ще го напиша ето тук. Какво е свързано с този въглерод? Имаме СН3 групи и имаме 3 от тях. Имаме 3 СН3 групи, директно свързани с този въглерод. Нека ги нанеса. Тук имаме една СН3 група. Тук имаме още една СН3 група. И накрая тук е последната СН3 група. Тоест този въглерод в червено тук е ето този въглерод. Въглеродът в червено е свързан и с кислород. Така че трябва да сложим и кислород тук. Имаме нашия кислород сега. Забележи, че въглеродът в червено сега има октет от електрони около него. Кислородът е свързан с друга СН3 група. Нека сложим и това. Имаме СН3. Тъй като правим частично съкратената версия, няма да чертая връзките. Имаме СН3 ето така. Мога да сложа двойките електрони на кислорода, за да дадем на кислорода октет от електрони. Сега е налице частично съкратената формула. Ако искаме да я разширим още, така че да направим пълната Люисова структура, отново ще започнем с въглерода в червено. Ето го въглеродът в червено и той е свързан с друг въглерод, който пък е свързан с 3 водорода, така че ще отбележа и тях. Тази СН3 група, която току-що изобразих, е ето тази. След това имаме една СН3 група отляво, така че трябва да сложа една и отляво. Надявам се да имам достатъчно място за това. Ще я вмъкна ето тук. Имаме водородите и това е втората ни СН3 група. Ще я закръгля в зелено. СН3. И накрая имаме – нека направя това в синьо тук долу. Имаме още една СН3 група, така че ще я добавя и нея. Имаме още една СН3 група, нека направим място за водородите. И това е тази в синьо. Изписваме всичките връзки сега в пълната Люисова структура. След това имаме кислород, нека го сложим, с 2 двойки електрони около него. Кислородът е свързан с още едно СН3. Нека избера цвят за това СН3. Имаме още едно СН3 вдясно, нека го впиша и него. Има въглерод с 3 връзки към водород. Това е последната ни СН3 група. Нека я закръгля. Това тук е ето това тук. Това е важно умение – да можеш да преминаваш от съкратена формула към частично съкратена, към пълна Люисова структура, както и в обратна посока. Да преминаваш от пълна Люисова структура към частично съкратена и накрая към съкратена формула. И обикновено ще виждаш това само за малки молекули. Очевидно е лесно да се работи с малки молекули. Когато имаме големи молекули, този начин на представяне не е много подходящ. Ще виждаш основно структурни формули за представяне на по-големите органични молекули. Ще разгледаме тези случаи в следващото видео.