If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Органична химия

Кратко въведение в органичната химия

Въглеродът може да образува ковалентни връзки със себе си и други елементи, при което се получават умопомрачително количество структури. В органичната химия ще учим за реакциите, които химици използват, за да синтезират най-странни структури на базата на въглерода, както и за аналитичните методи, с които ги характеризират. Ще разгледаме също така как протичат тези реакции на молекулярно ниво и какви са различните механизми за протичането им. Просто казано, органичната химия е като един вид лего с молекули. Нека да направим няколко красиви органични молекули!