If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алкохоли

Наименования на алкохолите. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Досега срещахме алкохоли в много от предишните клипове, но си мисля, че вече е време да направя видео за алкохолите. "Алкохол" е общ термин за всяко съединение, което съдържа функционалната група... или въглеводородна верига и ОН група. Тук използват буквата R, както сме срещали и преди. R е обозначение за радикал. Не бъркай това R със свободен радикал. Означават напълно различни неща. R в тази формула означава просто функционална група или въглеродна верига. Не означава свободен радикал. Означава , че нещо е свързано с ОН групата. Още една точка за изясняване – не мисли, че всичко, отговарящо на модела, става за пиене. Не го асоциирай с традиционния алкохол, който може още да не си консумирал. Традиционният алкохол за пиене всъщност е етанол. Алкохолът е в действителност... нека напиша молекулната формула – СН3, СН2 и след това ОН. Това се съдържа във виното, бирата и твърдия алкохол или каквото се сетиш. Не искаш да пиеш алкохол, нито пък това, но определено не трябва да пиеш нещо като метанол. Би могло да те убие. Не трябва да се консумира това. Не искаш да го погълнеш. Би могло да те убие или ослепи. Би могло да го направи косвено. Но да оставим това и да се запознаем по-добре с алкохолите, да ги разгледаме в някои реакции. Разгледахме хидроксидите като нуклеофили и видяхме, че в заместителните реакции Sn2 се получават алкохоли. Искам да се запознаеш с тях и да научиш как се именуват. Нека да именуваме тези съединения, които написах тук предварително. Както винаги първо искаме да определим най-дългата въглеродна верига. Имаме 1,2,3,4,5 въглерода. Следователно ще започва с "пент". Няма двойни връзки. Това е пентан. И аз веднага ще напиша пентан. Но няма да е просто пентан, защото всъщност това, което го прави алкохол, има приоритет пред това, че е алкан, и затова окончанието на името ще отразява алкохолната част. Следователно е пентанол. Това ни казва, че е алкохол. И за да покажем къде се намира ОН, номерираме от страната на ОН. Следователно 1, 2, 3, 4, 5. Понякога ще се нарича 2-пентанол. Това е лесно, защото имаме само една ОН група. Знаем 2-ката за кое важи. Но понякога, за да бъдем по-точни, може да бъде написано пентан-2-ол. Този начин е по-използван, особено при множество функционални групи. Показва точно къде стоят те. Тук е по-трудно да се каже. 2- пентанол е много точно. Ще опитам да дам име на това "чудо" тук. Имаме няколко случващи се неща. Това е алкин. Имаме тройна връзка. Това е алкин. Тук имаме две бромни групи. И също така е алкохол. Алкохолът има преимущество пред всички тях. Започваме да номерираме най-близко до алкохола. Искаме да започнем номерирането от края на въглеродната верига. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 въглерода. Така че това ще бъде "окт-". Искаме да го наречем октин. Но защото тук имаме алкохолна група, искаме да го наречем октин-... нека го направя много ясно "Окт" ни казва, че имаме 8 въглерода. Сега трябва да уточним къде е тройната връзка. Тройната връзка е на 5-ия въглерод. Винаги посочвай по-ниския номер на въглеродите на тройната връзка. Следователно е окт-5- ин. Това ни казва къде е тройната връзка. След това имаме ОН на 4 въглерод. Следователно 4-ол. А сега имаме тези две бромо групи тук на 7-ия въглерод. Това е 7, 7-дибромоокт-5-ин-4-ол. Това всичко би било една дума, Всичко това трябва да е свързано. Не ми стигна мястото. Изглежда доста объркано, колкото нещото, което трябва да именуваме, но така показвам, че тези неща могат да бъдат назовавани. Сега да разгледаме това тук в зелено. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 въглерода, Следователно ще започва с "хекс". Всички връзки са единични, значи е хексан. Това е циклохексан. Естествено, хидроксидът или хидрокси групата, това е по-точно, има старшинство. Това е хексанол. Следователно е циклохексанол. Това "-ол" идва от ОН групата ето тук. И не трябва да го номерираш. Защото няма значение при кой въглерод се намира, то е еднакво. Ако има повече от една ОН група, то тогава ще се тревожим за номерирането. Нека направим един пример тук. Още един път: каква е въглеродната верига? Имаме 1, 2, 3 въглерода. Имаме свързана и хидрокси група към 1 и 3 въглерод. "Проп-" е нашата представка. И е алкан. Тогава ще назовем това... има два начина да го именуваме. Бихме могли да го назовем 1,3-пропандиол. Всъщност не трябва да слагаме тире тук. Пропандиол. А точно тук бихме добавили И-то, защото имаме "ди" – пропандиол. Ако не беше диол, щеше да е пропанол. Нямаше да има тук И и Д. Това би уточнило, че при 1-ия и 3-ия въглерод имаме хидроксидна група. Или това би могло да бъде написано като пропан-1,3-диол Още един път, "ди" ни казва, че имаме две хидроксидни групи, свързани към това. Но и двете наименования ще срещнеш да се използват за това съединение.