If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Етер номенклатура

Правила за именуване на етери. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ако разгледаш този етер, ще забележиш, че имаме R-група от двете страни на кислородния атом. Ето тук. За именуване на етерите има няколко различни начина. Ще започнем с традиционния начин за именуване на етери, при който първо се именуват едната алкилна група, свързана с кислорода, а после се именува другата алкилна група. И после се добавя думата "етер". Ето така. Значи алкил, алкил етер. Да видим пример за общата номенклатура. Ще започнем с тази молекула тук. Ако искам да именувам този етер, първо се фокусирам върху това какви алкилни групи са свързани с кислорода. Ето тук отляво има метилова група. Отдясно имаме етилова група. Сега трябва да ги подредим по азбучен ред. Знаем, че Е е преди М, затова записваме етил преди метил. Това ще бъде етил метил етер. Да видим друг пример. Целта ни е да го именуваме. Първо разглеждаме алкилните групи, които са свързани с този кислород. Отляво разпознаваме терт-бутилова група. Отдясно имаме метилова група. За да ги подредим по азбучен ред, Б е преди М, така че терт-бутиловата група ще бъде преди метиловата група в името. Значи това е терт-бутил метил етер. "Терт" не се подрежда по азбучен ред. Нали? Сравняваш бутил и метил. Терт-бутил метил етер може да е правилното име, но вероятно няма да чуеш това име в лабораторията. Вероятно ще чуеш "метил терт-бутил етер" или МТБЕ. МТБЕ е широко използван органичен разтворител. Той се използва в редица случаи. И пак повтарям, нарича се обикновено МТБЕ. Но на практика това не е вярното име. Сега да видим етер, който има еднакви алкилни групи. Ако това е нашият етер, тук имаме две етилови групи. Нарича се диетилов етер. Ще използваме представката "ди". Диетиловият етер е много известен. Точно за него се сещат всички, когато мислят за етери. Да разгледаме друг начин за именуване на етери: официалната номенклатура на IUPAC. Обичайният начин за именуване на етери е толкова популярен, че е приет от номенклатурата на IUPAC. Но има друг начин за именуване по IUPAC за по-сложните молекули и той е да се именува етерната група като заместител, като я наричаме "алкокси". Ще именуваме етерната група като заместител и после имаме основният алкан. Значи това ще наречем "алкокси алкани". Ето така. Значи тук имаш този общ случай на етер ROR' – и намираш по-дългата алкилна група, която става основното име. Да кажем, че R' е по-дългата въглеводородна верига. Тя става името на нашия алкан. После ще именуваме тази част от молекулата като "алкокси заместител" на нашия алкан. Да видим един пример с номенклатурата на IUPAC. Първо ще именуваме този етер, този от преди няколко минути. Първият, който именувахме. Като използваме обичайната номенклатура, го нарекохме етил метил етер. Сега да го именуваме по номенклатурата на IUPAC. Намираме по-голямата група, която става основното име. По-голямата група е тази отдясно. Ако искаме да номерираме, това ще бъде номер едно и това номер две. Ако искаме да номерираме. Но не е нужно за този пример. Просто трябва да определиш по-дългата въглеродна верига, която тук е етан. Значи записваме "етан" като името на алкана. Какво се разклонява от етановата част на молекулата? Какъв е този R-заместител? Това е етерната част. Ще я наречем алкокси. И понеже имаме само един въглероден атом, ще използваме корена "мет". Значи "алкокси" ще стане "метокси". Пълното наименование по IUPAC ще бъде метоксиетан. Не е нужно да се тревожим за номерирането, Тъй като тук имаме само два въглеродни атома в основната верига. Значи метоксиетан е името по IUPAC на тази молекула. Общоприетото наименование е етил метил етер. И двете са приемливи имена. Да видим още един пример с много подобна молекула, само че в този случай ще добавим още един въглероден атом тук. Като определяме основния алкан, тук имаме три въглеродни атома. Ако го номерирам, това ще бъде едно, две и три. 3-въглероден алкан е пропан. Затова записвам пропан тук. Разглеждам етерния заместител отново. Определям колко въглерода има. Тук има един въглерод в този заместител. Значи пак ще бъде метокси. Затова тук записвам "метокси". Става метокси пропан. Но този път трябва да добавим цифра тук. Тази група се разклонява от този въглерод. Затова пълното име по IUPAC ще бъде 2-метокси пропан. Ето така. Сега да видим един още по-сложен пример, в който има и малко стереохимия. Ако това е молекулата, която искаме да именуваме... тук ще сложа и един бромен атом. Добре. Тук сега трябва отново да определим най-голямата група за основното име. Разглеждам тези две алкилни групи, като тази отляво ми изглежда по-дългата. Искам да номерирам заместителите с възможно най-малкия номер. Ако погледнем тук отляво, тук има четири въглеродни атома в най-дългия заместител. Значи основното име ще бъде за четири въглерода. Така че ще го нарека бутан. Започваме името с бутан. Дотук имаме бутан. Сега, когато номерирам бутана, искам възможно най-малкия номер за заместителите. Мога да започна отляво, мога да започна и отдясно. Да започнем отдясно е по-добре, защото имаме заместител при въглерод номер едно. Имаме заместител и при въглерод номер две. После три и четири, ето така. Като разглеждам тези два заместителя, да видим как ще ги именувам. Тук отдясно е моят алкокси заместител, който този път има два въглеродни атома. С два въглеродни атома това ще бъде етокси. Етокси се разклонява при въглерод едно. Затова записвам това тук. Дотук имам 1-етокси бутан. Но имаме и бром при въглерод две. Значи ще бъде 2-бромо. Добавям: 2-бромо-1-етокси. Това е вярно подреждане по азбучен ред, нали? Защото Б е преди Е. Така че 2-бромо-1-етокси бутан. И сега трябва да видим абсолютната конфигурация при този въглерод тук. Въглерод номер две е хирален център. Трябва да определим приоритетите на тези четири групи. Разглеждам атомите, свързани директно с хиралния център. Но първо да определим хиралния център. Това е ето този тук. Четири различни групи са свързани с него, защото тук има и водород, който се отдалечава от нас в пространството. Да видим атомните номера. Нали? Имаме въглерод, въглерод, бром. Бромът е с най-висок атомен номер. Той има най-висок приоритет. Водородът има най-нисък приоритет. Той получава номер четири. И остават две групи, за които да се тревожим. Имаме още два въглерода. Нека да ги обознача отново. Кой от тези въглероди ще има по-висок приоритет? Ще определим по това с какво са свързани. Нали? Въглеродът отляво е свързан с друг въглерод и два водорода. Въглеродът отдясно е свързан с един кислород и два водорода. Значи сравняваме атомните номера на въглерод и кислород, като кислородът печели. Значи заместителят отдясно има по-висок приоритет и става номер две. Всичко отдясно става номер две. Тук отляво имаме номер три. Значи обикаляме едно, две, три ето по този начин – обратно на часовниковата стрелка, което е S-конфигурация. Значи името става (s)-2-бромо-1-етокси бутан. Хайде да видим още един пример за именуване на етер. Да видим пример, в който има пръстен. Поставям двойни връзки в пръстена. После тук отдясно е етера. За да именувам тази молекула, разглеждам двете алкилни групи и определям коя е по-голямата. Всичко това тук отляво ще бъде нашето основно име. После е алкокси заместителят. Тук отляво знам коя е тази молекула. Знам от педишно видео, че това е циклохексан. Значи основното име е циклохексан. Сега ще номерирам пръстена, за да дам на заместителя възможно най-малкия номер. Ако искам да номерирам пръстена така, че алкокси заместителят да получи най-малкия номер, трябва да започна оттук и тези стават едно, две, три и четири. И сега да определим какъв е този алкокси заместител. Това е етокси, защото тук имаме два въглеродни атома. Значи имаме етокси група при въглерод четири. Следователно ще бъде 4-етокси. Ако искаш, тук можеш да сложиш 1... 1-циклохексан. А можеш и да го пропуснеш, ако искаш. Няма значение. Но "4-етокси-1-циклохексан" дава цялата информация, която е необходима, за да запишеш формулата на молекулата. И това е за номенклатурата на етерите.