If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:48

Видео транскрипция

Направих няколко видеа за амините, но забравих да спомена това, което е особено приятно при амините, че те са склонни да имат миризма. Нека да запиша това. Амините обикновено миришат. Мога да кажа, че имат поне малко миризма. Като цяло в газообразно състояние те често миришат на амоняк, това е много силна миризма, а в течно състояние обикновено миришат на риба, дори мъртва риба. Те миришат на риба. В частност, ако вземеш триметиламин, това е... ще го напиша така. H3C, после има азот. Има CH3 и след това CH3. Дори може да напиша несподелена електкронна двойка. Това е триметиламина. Той дава миризмата на риба. Ето точно това тук е рибната миризма. Причината, поради която отворих тази тема е, че в това видео ще въведем нов тип съединения и това са алдехидите. Аз искам да направя разлика с техните миризми. Някои от по-малките алдехиди имат доста силна миризма, например формалдехидът. Аз ще обясня по-подробно защо той е алдехид. И така, ето това тук е формалдехид и това е общоприетотото му наименование. Може би го познаваш като консервант. Може би дори в час по биология, ако има мъртва жаба в разтвор, най-вероятно разтворът е формалдехид. Ще запиша това. Формалдехид. Още веднъж казвам, това е общоизвестното име. Ще ти покажа след секунда как систематично да назоваваш тези неща. Но когато имаш по-големи алдехиди, те всъщност могат да имат доста сладък аромат или дори аромат на рози. Ако имаш нещо като бензалдехид, който всъщност ти показах, когато те запознах с производните на бензена. Така че ето това тук е бензалдехид. Ще го запиша. Това е бензалдехид. Това е бензалдехид. А тази молекула тук, вероятно докато казвам как се нарича, вече ще отгатнеш каква миризма има. И така, тук има бензенов пръстен като този. Освен това има един, два, три въглерода. Последният има двойна връзка с кислород и след това с водород по този начин, като те имат двойна връзка ето тук. Това се нарича цинамалдехид. (канелен алдехид) Както можеш да се досетиш, той мирише на канела. Всъщност това е молекулата в канелата, която има тази миризма, въпреки че не искаш големи количества, защото тогава може да е отровна. Но в канелата това е приятно. И така, по-големите алдехиди често имат приятна, розова, сладка миризма на цветя. По-малките имат по-остра миризма. Ако отвориш този буркан в часа си по биология и помиришеш жабата, миризмата няма да бъде приятна. И така, говорих достатъчно за миризмата, сега нека поговорим за това кое прави алдехида алдехид. Тук дори можеш да забележиш модел. Във всички тези алдехиди, които написах, имаме въглерод, двойно свързан с кислород. Всъщност тази част тук – ще разгледаме това няколко пъти, се нарича карбонилна група. Ето това е карбонилна група. Ето точно това тук е карбонилна група. Виждаш я дори тук. Но това само по себе си не е показателно за алдехидите. Ще видиш това и в други видове молекули. Ше го запиша тук - карбонил. Отличителното за алдехида е, че имаме водород, свързан с въглерода в карбонила. При въглерода в карбонила имаме водород. Съжалявам, забравих да поставя водорода тук при бензалдехида. Има водород тук, тук и тук. Значи принципно алдехид е нещо, което изглежда така. Имаме карбонилна група. Имаме водород и след това имаме някакъв вид въглеродна верига. Ето тук е възможно най-простият алдехид и всъщност тази верига в крайна сметка е просто още един водород. Тези трите, които показах тук, са популярните наименования и това е начинът, по който повечето хора ги наричат – формалдехид, бензалдехид или циналдехид, така, че е добре да се знаят. Ще ти покажа още нещо. То е доста важно. Ще го направя тук долу, за да имам повече място. Този алдехид изглежда така – свързан е с CH3 ето тук, а след това с водород. Ето това тук се нарича ацеталдехид. Просто исках да ти покажа най-разпространените имена, защото това е начинът, по който хората обикновено наричат тези съединения. Сега, има IUPAC – винаги забравям това съкращение. Име систематично име за тях. Това всъщност е съвсем просто. Просто определяш най-дългата въглеродна верига и започваш да номерираш от въглерода в карбонилната група. Винаги ще бъде в края на веригата, защото винаги ще е свързан с водород. Всъщност нека поясня, че това е също алдехид. Имаш карбонилна група и в единия край имаш водород, ето така. При системното именуване, просто гледаш най-дългата въглеродна верига. Ето тук има само един въглерод. Това може да го наречеш по номенклатурата метанал, а не метанол. Метанол ще означава, че имаш OH група. Но тъй като имаш тази двойна връзка и имаш водород, или може да кажеш, че двойната връзка е в края на въглеродната верига, това е алдехид. Затова систематичното име е метанал, а не метанол. Нека уточним. Това тук е метанал. Няма да кажа цинамалдехид или бензалдехид, защото това не са единствените имена. Всъщност, честно казано, хората никога не наричат формалдехида метанал. Както и ацеталдехидът никога не го наричат по начина, по който аз го наричат, но систематичното име... когато най-дългата въглеродна верига, която имаш, е с два въглерода, това е етанал. ЕтанАл, не искам да го произнеса грешно. Да направим още няколко примера, за да се уверим, че имаме добро разбиране на систематичните имена тук. Като цяло, ако имаш наистина дълга верига, се използват систематичните имена. И така, как бихме нарекли това тук? Очевидно е, че това е алдехид. Имаме карбонилна група, водород и един, два, три въглерода. За три въглерода представката е 'проп', това е пропанал. Това е алдехид. Ако искаме да направим нещо малко по-сложно, да видим това. Как ще се нарича това? Да видим – имаме един, два, три, четири, пет. Имаме пет въглерода. Така, че това е 'пента'. Освен това е очевидно, че е алдехид, следователно е пентанал. Винаги приемаш за правило, че започваш номерирането с въглерода в карбонилната група, т.е. един, два, три, четири, пет. На втория въглерод имаме метилова група. Това е 2-метил. И така, имаме метилова група ето тук. Следователно, това ще бъде 2-метилпентанал.